Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

По-безопасни общности

Партньорствата с водещи организации ни дават възможност да работим за по-безопасно шофиране и предотвратяване на злополуките по пътищата.

Прекратяване на трафика с хора

Решени сме да дадем своя принос за разрешаването на глобални проблеми, като трафика на хора.

Като компания, чиято специализация е свързана с мобилността, ние твърдо желаем да участваме в усилията за пресичане на транспортирането на жертвите на трафика на хора.

Партньорство в защита на децата

Ние сме горд партньор на ECPAT, водеща организация в създаването на правила за прекратяване на комерсиализираната сексуална експлоатация на деца – чрез инициативи за осведоменост, застъпничество и въвеждане на правила и закони.

Шофьорите дават своя принос

Всеки, който се регистрира да шофира, получава обучение за предупредителните знаци за трафик на хора.

Прекратяване на сексуалното и домашното насилие

Ние използваме обхвата и видимостта на Uber, за да популяризираме осведомеността, обучението и предотвратяването на сексуално и домашно насилие за милиони хора по света.

Гледаме към едно по-светло бъдеще

Лансирахме глобални инициативи, като изслушвания, лекционни серии, водени от хора, работещи в компанията, и доброволчески програми сред служителите.