Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Да постъпиш правилно. Точка.

„Важно е да запомним, че не само целта, която искаме да постигнем, е от значение, но и начинът, по който постигаме успех, както и личното и професионалното ни поведение при всяка стъпка от пътя ни. Очакваме всички служители на Uber да поемат определени отговорности и винаги да действат с почтеност.“

Тони Уест, главен ръководител „Правни въпроси“, Uber

Етика и почтеност

Мисията на екипа по етика и спазване на правилата на Uber е да служи като доверен бизнес партньор, да помага на Uber да постига успехи и да напътства поведението на всички служители. Правим това чрез:

 

 • създаване и поддържане на култура на взимане на решения по етичен начин;
 • напътстване на служителите на Uber, за да спазват всички приложими закони, правила и разпоредби.

               Скот Скулс, главен ръководител „Етика и спазване на правилата“, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Програми с цел

Нашият екип по програмата „Етика и спазване на правилата“ работи съвместно с юридическото звено на Uber, за да изгради и поддържа цялостна и устойчива програма от правила, процедури и механизми за контрол, чрез която да предотвратява, установява и реагира на поведение, което е незаконно, неетично или нарушава правилата на Uber.

Борба с корупцията и подкупите

Engage lawfully with third parties and government officials.

Конфликт на интереси

Избягвайте ситуации, при които личните ви интереси може да попречат на професионалните ви отговорности.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Спазване на изискванията за здравеопазване

Улесняване на спазването на федералните и щатските закони и договорните задължения.

Спазване на изискванията за глобална търговия

Отдаденост на спазването на изискванията относно механизмите за управление на глобалната търговия.

Спазване на изискванията на веригата за доставки

Обучение и оценка на почтеността на доставчиците и третите страни.

Получаване на информация за конкуренцията

Получаване на статистически данни за лидерите на пазара по етичен начин.

Спазване на изискванията за операциите

Възможност за придържане към стандартни процедури по различни операции.

Ангажираност на служителите

Ключов компонент на програмата „Етика и спазване на правилата“ на Uber е да окуражава служителите да следват принципа „Изправи се, не мълчи“:

Един към друг и един за друг. Ние сме общност и заедно работим по-добре за постигането на нашата единна цел: успеха на Uber. Като членове на тази общност трябва да се грижим един за друг и да се подкрепяме при нужда. Служителите на Uber са наясно с отговорностите, които имат като потенциални свидетели на ситуация, и са уверени, че всякакви репресивни мерки поради намеса, подаване на сигнал или подкрепа на разследване са строго забранени.

За вътрешните екипи на Uber. Даваме възможност на всички наши екипи да взаимодействат с колегите си, като се съобразяват с етична рамка.

За линията за помощ относно почтеността. Линията на Uber за помощ относно почтеността е налична 24 часа на ден, 365 дни в годината, на много различни езици. Сигналите могат да бъдат подадени онлайн или по телефона, а подателят има право да остане анонимен.

Ценим служителите и ръководителите, които обогатяват и поддържат своята етична мъдрост и юридически познания. Когато завършат ключово обучение, касаещо спазването на правилата, награждаваме тези експерти по етика с баджове, специални събития и подкрепа на постиженията.

Линия за помощ относно почтеността

Линията на Uber за помощ относно почтеността е поверителна услуга за подаване на сигнали за нарушения на закона или вътрешните правила на компанията. Тя се осигурява от независима трета страна, а подателят на сигнала има право да остане анонимен. Входящите сигнали се разпределят и насочват към подходящите екипи за разследване. Uber не позволява каквито и да било репресивни мерки за добросъвестни сигнали.

За какви цели да използвате линията за помощ относно почтеността

 • Корупция или подкуп
 • Антиконкурентни или антитръстови практики
 • Счетоводни или одиторски нередности
 • Измама при съобщаване на разходи
 • Дискриминация, малтретиране или репресивни мерки
 • Тормоз или насилие на работното място
 • Кражба или измама
 • Други етични нарушения или нарушения на правилата

За какви цели да не използвате линията за помощ относно почтеността

 • Като канал за поддръжка на клиенти
 • Като канал за поддръжка за шофьори/партньори за доставки
 • Като омбудсман
 • Ако представлявате публичен орган, който иска да заяви данни от Uber
 • Ако искате да съобщите за уязвимости в платформата на Uber

Спазване на изискванията за здравеопазване

Спазването на изискванията за здравеопазване е от ключово значение, за да могат екипите да предотвратяват, установяват, разследват, смекчават и надлежно да сигнализират за предполагаемо неспазване на приложимите закони и разпоредби, касаещи здравеопазването и поверителността, както и изискванията на държавните програми за здравеопазване, като тук се включват и измами, разхищения и злоупотреби. Планът на програмата за спазване на изискванията на Uber относно здравеопазването цели съответствие с всички приложими федерални и щатски закони и договорни задължения. В него са описани и основните компоненти на програмата за спазване на изискванията на Uber относно здравеопазването.

Спазване на търговските изисквания

Uber има ангажимент да спазва механизмите за управление на глобалната търговия по отношение на износ, мита/внос и разпоредбите, касаещи борбата с бойкотни действия, във всяка държава, където извършва бизнес дейност. По този начин целим да защитим интелектуалната си собственост, трансграничните операции, националната сигурност и качеството на продуктите.

Спазване на изискванията на веригата за доставки

Ако желаят да реализират съвместна бизнес дейност и партньорство в мисията на Uber, от доставчиците се очаква да споделят отдадеността на Uber в следването на принципа Да постъпиш правилно. Точка. За да се уверим, че избираме подходящите доставчици, проучваме всички възможни кандидати като част от процеса по включване в екипа, за да преценим рисковете и да оценим способността им да спазват изискванията и да действат съобразно закона и принципите на почтеност.