Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Доклад за въздействието върху климата и ефективността на Uber

Вторият ни годишен доклад подробно описва въздействията върху климата, ефективността на въвеждането на електрически превозни средства и показателите на ефективността за милиарди пътувания, извършени с помощта на приложението на Uber в Европа, Канада и САЩ.

Въздействието върху околната среда на пътуванията, обслужвани от платформата на Uber, е от голямо значение. Ние носим отговорност да докладваме резултатите по прозрачен начин и да предприемаме действия, за да ги подобряваме. Измерваме екологичното въздействие, като анализираме данни, събрани от реалното използване на нашата платформа, за да предложим по-голяма прозрачност и да подобрим ефективността си по климатичните ангажименти.

„Пътят към нулеви вредни емисии изисква прозрачност и отговорност за напредъка година след година. Uber се гордее, че е първата платформа за транспортни решения, която измерва и отчита вредните емисии от използването на продуктите ни от клиентите в реалния свят.“

Дара Хосровшахи, главен изпълнителен директор на Uber

Подробни анализи и статистики

1/2

Често задавани въпроси

 • Нашият доклад за въздействието върху климата и ефективността на ресурсите предоставя на общинските служители, защитниците на околната среда, потребителите и други заинтересовани страни данни за ефективността по отношение на емисиите, прогреса на въвеждането на електрически превозни средства, както и данни за ефективността на пътуванията, осъществени с помощта на приложението на Uber.

  Докладът обхваща милиарди пътувания, осъществени на територията на САЩ, Канада и Европа от 2017 г. до първата половина на 2021 г., и обобщава огромно количество анонимизирани данни, събрани от използването на платформата на Uber от шофьори и пътници в реалния свят.

 • Въздействието върху околната среда на пътуванията, завършени с приложението на Uber, е от голямо значение. Ние носим отговорност да докладваме резултатите по прозрачен начин и да предприемаме действия, за да ги подобряваме. Изчисленията ни показват, че емисиите от използването на нашата платформа са най-същественият елемент от въглеродния отпечатък на Uber. Този доклад, основан на използването на нашата платформа в реалния свят, предоставя по-голяма прозрачност по отношение на въздействието ни върху климата и ни помага да подобрим ефективността си.

  За първия ни доклад за 2020 г. отидете тук.

  • Използване на електрически превозни средства от шофьорите в Uber: дял от мили или километри, изминати от превозни средства с нулеви емисии, който измерва напредването към целта ни за придвижване чрез Uber с нулеви емисии до 2040 г.
  • Ефективност на пътуванията, която оценява колко добре помагаме на хората да се придвижват с минимално използване на коли
  • Въглероден интензитет, който отчита емисиите от всяка пропътувана миля
 • Нашата амбиция е през следващите 2 десетилетия да намалим до нула въглеродните емисии на всички пътувания, осъществени чрез платформата на Uber. Не можем да постигнем тази цел, без да сме наясно какви са резултатите ни днес.

  Определихме 4 вида инвестиции, чрез които да постигнем намаляване на емисиите на всички пътувания, осъществени чрез Uber:

  • Създаване на по-екосъобразни продукти, които обслужват пътниците с решения за транспорт с нулеви или ниски емисии
  • Подпомагане на шофьорите с обучение, програми за стимулиране и възможности за намаляване на разходите, за да се даде възможност за плавен преход към превозни средства с нулеви емисии
  • Разширяване на решенията за придвижване с помощта на Uber с опции за тротинетки, велосипеди и обществен транспорт
  • Прозрачност и отговорност пред обществото

  Освен това се надяваме, че данните, споделени в този доклад, ще ускорят и допринесат за настоящото разработване на екосъобразни транспортни решения.

 • Пътуванията, осъществени с помощта на приложението на Uber, са една от многото възможности за намиране на транспорт, с които пътниците разполагат. Изборът на начин на пътуване зависи много от различни видове условия на местния пазар.

  Този доклад анализира въздействието на пътуванията въз основа на реални данни, събрани от шофьори и пътници, които използват приложението на Uber, като тенденциозно е избегнато изграждането на фиктивни модели, основани на съпоставителни сценарии, което би наложило да правим допълнителни предположения за това какво правят хората, когато не използват платформата ни.

  Споделените пътувания чрез платформата на Uber нямат за цел да заменят изцяло пътуванията с частни автомобили или по други начини. Споделянето на пътувания осигурява начин за придвижване в случаите, когато по някаква причина други начини за транспорт не са налични или възможни, и не представлява основен начин за пътуване за повечето хора. Действително, от години е известно, че пътуващите с Uber обикновено притежават по-малко коли и използват обществен транспорт по-често от другите хора. Изборът на живот без кола или с по-малко коли е една от най-важните стъпки, които едно домакинство може да предприеме, за да допринесе за намаляването на въглеродния си отпечатък, и надеждният достъп до транспорт при поискване помага на домакинствата да постигнат тази цел. Прочетете повече в анализа ни от октомври 2021 г. за това как пътуванията при поискване – като тези чрез платформи за споделени пътувания или таксиметрови фирми, представляват само малка част от изминатите километри в градска среда и играят важна поддържаща роля в транспортната екосистема, която би трябвало да се крепи основно на обществения транспорт и активните начини за придвижване като колоездене, микромобилност и ходене.

 • Във втория годишен доклад, публикуван през 2021 г., включихме големи европейски пазари и сега вече обхващаме пътувания, извършени в САЩ, Канада и голяма част от европейски ни пазар. Поели сме ангажимент редовно да отчитаме вредните емисии и други въздействия върху климата, произтичащи от пътувания с Uber. В бъдеще планираме да разширим географски пазарите, обхванати от доклада.

 • Докладът ни за 2021 г. обхваща пътувания, извършени в САЩ, Канада и голяма част от европейския ни пазар. С течение на времето планираме да разширим обхвата на прозрачността, образованието и стратегиите за устойчивост и до услугите ни за доставки и товарни превози.

Тази страница и свързаният с нея Доклад за оценка на климата и ефективността („докладът“) съдържат прогнозни твърдения за бъдещите очаквания и цели на бизнеса ни, в което рискове и несигурност. Действителните резултати може значително да се различават от очакванията. За повече информация вижте нашия доклад.