Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Доклад „Хората и културата“ за 2021 г.

Година, изпълнена с действия

От самото начало концепцията на Uber за осъществяване на пътуване след докосването на един бутон променя живота на хората. И вече е нещо много по-дълбоко. В Uber работим, за да преосмислим начина, по който светът се движи към по-добро. Ние вярваме, че всеки трябва да може да се движи свободно и безопасно – във физически, икономически и социален аспект. За да постигнем това, ние сме длъжни да се борим срещу расизма и да подкрепяме равенството както в компанията, така и в платформата. Трябва да използваме глобалното си присъствие, технологии, данни и най-вече гласа си, за да помогнем за създаването на по-безопасна и приобщаваща компания и да бъдем силен съюзник на всички общности, които обслужваме.

2020 г. беше невероятно предизвикателство, тъй като Uber и цялото общество се изправиха пред здравните и икономически последици от пандемията и пред равносметката за расовата несправедливост в глобален мащаб. Опустошителните последици не бяха разпределени равномерно и пандемията от COVID-19 ни накара драматично да осъзнаем неравенствата, съществуващи твърде дълго в обществото. През цялото това време Uber работи в подкрепа на нашите служители и градове. Uber подкрепя и пътниците, шофьорите, партньорите за доставки, ресторантите и търговците, които използват платформата ни, за да осъществяват връзка с работата си и да извършват търговия.

Ангажимент на ръководството към многообразието

Стремежът към постигане на равенство е един от шестте приоритета на компанията, определени от нашия главен изпълнителен директор Дара Косровшахи за 2021 г. Това означава активно увеличение на демографското многообразие в Uber и издигането ѝ до статут на бореща се с расизма компания и съюзник на общностите, които обслужва. Членовете на изпълнителното ръководство правят всичко възможно, за да постигнат тези цели с подкрепата на цялата организация. Основна стратегия на компанията е да полага повече усилия за поддържане на многообразието, равенството и приобщаването, а ангажираността започва от върха.

Бо Йънг Лий, главен директор „Многообразие и приобщаване“

„Знаем, че напредъкът изисква време, но не липсата на решения ни забавя. Компаниите се затрудняват да постигнат напредък, когато нямат смелостта да изпълнят ангажиментите си и да се изправят срещу расизма и поведението, породено от убежденията за превъзходство на бялата раса. Хората и компаниите забавят ход, ако не видят бърза промяна. Но постепенната трансформация е най-устойчива. Неравенството и расизмът не са от вчера и няма как да бъдат заличени с лесни решения. Работата никога не свършва. Вярвам, че ако продължим да сме отдадени на каузата, промяната ще се настъпи. Uber винаги е имала смелостта да се ангажира с устойчиви действия и за мен това е начален успех.

„Живеем в много уникални времена. Трябва да оптимизираме действията си, за да постигнем промяна.“

Дара Косровшахи, главен изпълнителен директор

„Като компания, която прави придвижването възможно, нашата цел е да осигурим свободно и безопасно движение на всички, било то във физически, икономически или социален аспект. За да постигнем това, ние сме длъжни да помагаме в борбата срещу расизма, който продължава да съществува в обществото, и да подкрепяме равенството както в компанията, така и извън нея.

„Едно нещо ни е ясно – не можем просто да се надяваме, че само чрез нашите продукти ще можем да подобрим равенството и справедливостта. Трябва да използваме глобалното си присъствие, технологии и данни, за да помогнем за осъществяването на промяна, и то по-бързо. Целта ни е да се превърнем в компания, която е по-активна в антирасизма, с по-безопасна и приобщаваща платформа, и верен съюзник на всички общности, които обслужваме.“

Групите за ресурси на служителите на Uber осигуряват осведоменост относно самоопределението и пресечните точки на своите членове, освен че предоставят възможности за лидерско развитие.

Able at Uber (Способни в Uber)

Общност в Uber за хората с увреждания и грижещите се за тях

Asian at Uber (Азиатците в Uber)

Азиатска общност в Uber

Black at Uber (Чернокожите в Uber)

Общност в Uber на чернокожи служители и техните сподвижници

Equal at Uber (Равенство в Uber)

Общност в Uber за социално-икономическо приобщаване

Immigrants at Uber (Имигрантите в Uber)

Общност на имигрантите в Uber

Interfaith at Uber (Вярващите в Uber)

Общност на хората с различни вярвания и култури в Uber

Los Ubers

Общност в Uber на служителите с испански и латино произход и техните сподвижници

Parents at Uber (Родителите в Uber)

Общност в Uber за родители и хора, предоставящи грижи

Pride at Uber (Прайд в Uber)

Общност за приобщаване и многообразие на ЛГБТ+ в Uber

Sages at Uber (Мъдростта в Uber)

Общност на служителите от всички поколения в Uber

Veterans at Uber (Ветераните в Uber)

Общност на ветераните в Uber

Women at Uber (Жените в Uber)

Женска общност в Uber

Демографски състав на работната сила

По-долу ще намерите подробен преглед на състава на работната ни сила за последните 3 години.

Диаграми | Глобална представителност по пол и раса/етнос в САЩ

Многообразие на работната сила (регионално)

%Мъже%жени

Диаграми | Представителност в нашите ръководни позиции⁴

Запознайте се с диаграмите за представителност по пол според раса в САЩ на страници 22 – 25 от отчета „Хората и културата“.

Прегледайте пълния отчет за 2021 г.

Диаграми | Представителност на новоназначените служители⁵

Запознайте се с диаграмите за представителност по пол според раса на новоназначените ни служители в САЩ на страница 27 от отчета „Хората и културата“.

Прегледайте пълния отчет за 2021 г.

¹Данни за представителността на работната сила към март 2019 г., август 2020 г. и март 2021 г. За по-задълбочени данни вижте версията в PDF на отчета „Хората и културата“ за 2021 г.

²Процентите за представителност не включват служителите, които не са подали информация за раса/етнос. Знаменател за тези стойности е общият брой мъже и жени в избрани организации.

³Изчислението включва работната ни сила по поддръжката (позната в сектора като „служители по поддръжка на клиенти“), която се състои от специалисти в общността в нашите центрове за усъвършенстване и центрове за активиране и поддръжка.

️⁴Изчислението включва ръководители и висши кадри на ръководно ниво 7 и по-високо.

️⁵Данните за представителност сред новоназначените за 2020 г. са към август 2020 г., а данните за представителност сред новоназначените за 2021 г. са за периода от април 2020 г. до март 2021 г.

Отчети за равни възможности за трудова заетост EEO-1

Съединени американски щати

Отчети за многообразие и приобщаване

1/3