Продукти

Пропозиція про укладення договору чартеру (фрахтування) UberShuttle

31 травня 2019 р. / Україна

Загальні положення

  1. Фрахтівник, відповідно до умов його співпраці з Uber B.V. (“Uber”) стосовно використання сервісу Uber Shuttle з метою надання послуг з фрахтування багатомісних транспортних засобів (“Транспортний Засіб”) (“Фрахтівник”), пропонує фрахтувальникам, тобто особам, які фрахтують Транспортний Засіб для переміщення за однаковим маршрутом (“Фрахтувальники”), укласти електронний договір чартеру (фрахтування) Транспортного Засобу з екіпажем на визначений строк та на зазначених нижче умовах (“Договір”). Фрахтівник та Фрахтувальники далі разом “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”.
  2. Відповідно до Статті 626 Цивільного кодексу України (“ЦКУ”) Договір вважається багатостороннім договором, укладеним між Фрахтівником та кожним Фрахтувальником з боку Фрахтувальників.
  3. Всі Фрахтувальники, що діють окремо, фрахтують Транспортний Засіб для переміщення за однаковим маршрутом (тобто, відстанню від початкової до кінцевої точки маршруту з урахуванням зупинок між цими двома точками), визначеного та запропонованого Uber (“Маршрут”) на підставі запитів Фрахтувальників відповідно до їхніх умов співпраці з Uber.
  4. Кожен Фрахтувальник підтверджує, що Uber може об’єднувати його з іншими Фрахтувальниками без попередньої письмової згоди кожного такого Фрахтувальника. Детальна інформація про інших Фрахтувальників не є істотною умовою Договору та не може впливати на дійсність Договору.
  5. Відповідно до статей 634, 639, 641 та 642 ЦКУ та статті 11 Закону України “Про електронну комерцію” (“Закон”) цей Договір є договором приєднання. Це означає, що кожен Фрахтувальник приєднується до Договору шляхом повного та безумовного прийняття умов Договору без можливості внесення до нього змін. Договір вважається укладеним з моменту отримання Фрахтівником відповіді від кожного такого Фрахтувальника про повне і безумовне прийняття пропозиції укласти договір фрахтування Транспортного Засобу (“Оферта”) одним із таких способів (“Акцепт”):
    1. заповнення заявки про прийняття Оферти в електронній формі з використанням сервісу Uber Shuttle (з урахуванням положень п. 1.4 Договору). Така заявка має бути зроблена через сервіс Uber Shuttle;
    2. вчинення Фрахтувальником дій, що вважаються Акцептом цієї Оферти, і зміст яких роз’яснено у сервісі Uber Shuttle.
  1. Кожен Фрахтувальник погоджується бути стороною Договору разом із іншим Фрахтувальниками. Кожен Фрахтувальник визнає та погоджується, що будь-який інший Фрахтувальник може укласти Договір до або після укладення Договору кожним таким Фрахтувальником.
  2. Відповідно до статті 639 ЦКУ, статей 11, 12 Закону, Сторони цим погодилися укласти Договір за допомогою інформаційно-технічної системи (сервісу Uber Shuttle) без його підписання (у тому числі електронним підписом з одноразовим ID) і без укладення у вигляді єдиного документа в письмовій формі. Кожен Фрахтувальник цим надає свою згоду на визнання здійснених ним дій, зазначених у пункті 1.5(a) або 1.5(b), як таких, які спрямовані на укладення Договору в письмовій формі, прийняття всіх його умов, та як таких, що є повним і безумовним Акцептом цієї Оферти.
  3. Після Акцепту Оферти кожним Фрахтувальником в порядку, зазначеному в пунктах 1.5-1.7 Договору, Договір (і всі його умови, викладені в цій Оферті), є обов’язковим для Сторін і вважається таким, що укладений у письмовій формі, без його підписання.
  4. Фрахтівник самостійно та/або на виконання вимог законодавства України визначає умови Оферти і Договору. Будь-які зміни до умов цієї Оферти набирають чинності з моменту їх внесення (нова редакція Оферти на веб-сайті https://get.uber.com або на іншому ресурсі, про який Фрахтувальників можуть повідомляти час від часу), якщо Фрахтівником не визначено інші умови. У такому випадку Фрахтівник гарантує і підтверджує, що поточна редакція цього Договору, розміщена на веб-сайті https://get.uber.com або на іншому ресурсі, про який Фрахтувальників можуть повідомляти час від часу, є дійсною.
  5. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти, і, якщо Ви не згодні з будь-яким її пунктом, Фрахтівник пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, пов’язаних з акцептом Оферти.

Предмет Договору

  1. Фрахтівник надає Фрахтувальникам за плату усю місткість Транспортного Засобу на один Маршрут та забезпечує послуги з управління та технічної експлуатації такого Транспортного Засобу під час Маршруту (“Послуги з Фрахтування”). Фрахтувальники можуть обрати Транспортний Засіб, що відповідає усім необхідним технічним вимогам, на строк і для цілей, погоджених Сторонами в Договорі. Фрахтувальники зобов’язуються сплатити встановлену плату (фрахт) (“Фрахт”), передбачену пунктами 2.6 та 2.7 Договору.
  2. Транспортний Засіб, право на використання якого передається Фрахтувальникам відповідно до Договору, належить Фрахтівнику на праві власності або іншій законній підставі, що уможливлює передачу права використання Транспортного Засобу Фрахтувальникам за умовами Договору.
  3. Метою фрахтування Транспортного засобу, право на використання якого передається Фрахтівником Фрахтувальникам відповідно до Договору, є надання всієї місткості Транспортного Засобу з метою перевезення пасажирів, багажу, товарів, пошти або з іншою, узгодженою Сторонами метою (“Мета Фрахтування”).
  4. Транспортний Засіб використовується з Метою Фрахтування в межах населених пунктів, в яких функціонує сервіс Uber Shuttle.
  5. Послуги з Фрахтування (в тому числі послуги екіпажу) будуть надаватися особисто Фрахтівником або водієм, залученим Фрахтівником (“Водій”).
  6. Порядок розрахунку та розмір Фрахту за користування Транспортним Засобом та Послугами з Фрахтування визначаються відповідно до умов користування сервісу Uber Shuttle кожного Фрахтувальника, при цьому розмір податків і зборів, включених до розрахунку розміру Фрахту (у випадку застосовності), зазначається окремо. Для уникнення сумнівів витрати на оплату палива та інших витратних в процесі експлуатації матеріалів, оплата зборів та інші витрати, що виникають у зв’язку з експлуатацією Транспортного Засобу, включені в суму Фрахту.
  7. Сторони цим підтверджують і погоджуються з розміром Фрахту за Послуги з Фрахтування, що включає всі платежі (фрахт), які сплачуються кожним Фрахтувальником, що використовує Транспортний Засіб протягом Маршруту, та які були вказані у сервісі Uber Shuttle на момент укладення Сторонами цього Договору. При цьому розмір податків і зборів, включених до суми Фрахту (у випадку застосовності), зазначається окремо.
  8. Сторони цим підтверджують і погоджуються, що умови, а також всі права і обов’язки Фрахтівника і Фрахтувальників та умови їх здійснення, прийняті ними на себе і зазначені у сервісі Uber Shuttle під час укладення цього Договору, є невід’ємною частиною цього Договору.
  9. Сторони визнають і підтверджують, що всі технічні та експлуатаційні дані, інформація або повідомлення щодо Транспортного Засобу в частині:
   1. найменування, марки і моделі;
   2. місткості;
   3. державного реєстраційного знаку (у випадку застосовності);

будуть вказані у Договорі шляхом направлення і, відповідно, отримання Сторонами електронних повідомлень з використанням сервісу Uber Shuttle.

   1. Сторони цим дійшли згоди, що будь-який Фрахтувальник не має права без попереднього письмового узгодження Фрахтівника укладати від свого імені самостійні договори чартеру (фрахтування), перевезення товарів та інші договори щодо Транспортного Засобу з третіми особами.
   2. Дії (бездіяльність) Сторін, у тому числі, реалізовані за допомогою обміну електронними повідомленнями з використанням сервісу Uber Shuttle, спрямовані на виникнення, зміну, обговорення виникаючих правовідносин між Сторонами, розглядаються як підтвердження факту укладення Договору.
   3. Сторони цим підтверджують своє розуміння, що відносини Сторін за цим Договором не є відносинами з перевезення товарів, пасажирів і багажу або найму Транспортного Засобу з екіпажем, а є відносинами чартеру (фрахтування) автомобіля на певний строк з екіпажем. У зв’язку з цим, до відносин Сторін застосовуються відповідні норми законодавства України.
   4. Сторони цим підтверджують, що кожна зі Сторін несе відповідальність за сплату нею податків, пов’язаних із виконанням Договору, відповідно до законодавства України.

Права та обов’язки Сторін

  1. Фрахтувальники мають право:
   1. отримати всю місткість Транспортного Засобу в тимчасове користування без права керування Транспортним Засобом;
   2. скористатися Транспортним Засобом для переміщення пасажирів, багажу, товарів, пошти тощо на Маршруті, визначеному Uber у сервісі Uber Shuttle, до укладення Фрахтувальниками Договору; та
   3. здійснити переміщення пасажирів, багажу, товарів, пошти тощо, визначене Фрахтувальниками відповідно до умов, визначених Фрахтувальниками у сервісі Uber Shuttle на момент укладення Договору, з урахуванням технічних характеристик Транспортного Засобу, а також законодавства України.
  1. Фрахтувальники зобов’язуються:
   1. оплатити Фрахтівнику суму Фрахту у розмірі, у строки та згідно з умовами, зазначеними у сервісі Uber Shuttle при укладанні Сторонами Договору;
   2. сповістити Фрахтівника про бажані місця надання Транспортного Засобу шляхом використання сервісу Uber Shuttle, а також сповістити Фрахтівника у разі зміни місць надання, визначених у сервісі Uber Shuttle;
   3. використовувати Транспортний Засіб відповідно до умов фрахтування, передбачених у Договорі;
   4. надати інформацію, необхідну для ідентифікації в інформаційній системі (якщо необхідно) та укладення електронної угоди за допомогою сервісу Uber Shuttle;
   5. виконати всі зобов’язання за Договором в повному обсязі та на умовах, визначених Договором.
  1. Фрахтівник має право:
   1. відмовитися від виконання Договору в односторонньому порядку.
  1. Фрахтівник зобов’язується:
   1. надати Фрахтувальникам всю місткість Транспортного Засобу на погоджений Сторонами строк та з Метою Фрахтування;
   2. забезпечити надання Транспортного Засобу в повністю справному (з урахуванням всіх застосовних законодавчих і технічних норм) і придатному стані з Метою Фрахтування;
   3. надавати Фрахтувальникам Послуги з Фрахтування відповідно до законодавства України та правил дорожнього руху;
   4. укомплектувати Транспортний Засіб Водієм і забезпечити відповідність Водія вимогам звичайної практики експлуатації Транспортного Засобу та вимогам умов Договору;
   5. оплачувати утримання Транспортного Засобу та Водія;
   6. забезпечити підпорядкування Водія Транспортного Засобу Фрахтівнику щодо експлуатації Транспортного Засобу;
   7. без крайньої необхідності та (або) ситуації форс-мажору не вчиняти дій, що тягнуть за собою збільшення тривалості та зміни Маршруту;
   8. здійснювати перевезення Фрахтувальників, інших осіб, багажу, товарів, пошти тощо, зазначених Фрахтувальниками, у суворій відповідності з Маршрутом;
   9. не відхилятися від Маршруту, якщо це не вимагається відповідно до пункту 3.4(с) Договору;
   10. не допускати до керування Транспортним Засобом Водіїв у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного чи іншого), під впливом лікарських препаратів, що погіршують реакцію й увагу; в хворобливому, стомленому або іншому стані, що ставить під загрозу безпеку дорожнього руху, або в разі керування Транспортним Засобом особисто, не перебувати в стані будь-якого сп’яніння, під впливом зазначених препаратів або у хворобливому/стомленому чи іншому стані;
   11. підтримувати Транспортний Засіб протягом усього строку чартеру (фрахтування) в належному стані та забезпечувати умови для його нормальної і безпечної експлуатації відповідно до Мети Фрахтування;
   12. протягом строку дії Договору підтримувати належний стан Транспортного Засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту та забезпечення наявності необхідного приладдя і запасних частин;
   13. забезпечити оснащення Транспортного Засобу повним комплектом устаткування і необхідними документами для керування;
   14. оплачувати страхування Транспортного Засобу та застрахувати свою цивільно-правову відповідальність відповідно до законодавства України;
   15. в разі заподіяння шкоди третім особам Транспортним Засобом, його механізмами, пристроями або устаткуванням забезпечити врегулювання всіх і будь-яких можливих претензій до Фрахтувальників відповідно до пункту 4 Договору;
   16. надати інформацію, необхідну для ідентифікації в інформаційних системах (якщо необхідно) та укладення електронної угоди за допомогою сервісу Uber Shuttle; та
   17. забезпечити отримання всіх передбачених законодавством дозвільних документів, необхідних для виконання Договору.

Захист прав Фрахтувальників

   1. Сторони погоджуються, що Фрахтувальники після закінчення виконання Фрахтівником Договору повинні отримати за допомогою сервісу Uber Shuttle або електронної пошти підтвердження укладення Договору як електронної угоди у формі електронного документа, квитанції або іншого документа, який повинен містити:
    1. найменування (ім’я) Фрахтівника;
    2. код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
    3. підтвердження отримання грошових коштів за Договором (плати за фрахт) із зазначенням дати здійснення розрахунків.
   2. Кожен Фрахтувальник може подати претензію стосовно Послуг з Фрахтування, наданих за Договором, за допомогою сервісу Uber Shuttle.
 • Відповідальність Сторін
   1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства з урахуванням умов Договору.
   2. Фрахтувальники не несуть відповідальності за часткову або повну втрату Транспортного Засобу.
   3. Фрахтувальники несуть відповідальність за збитки, завдані з їхньої вини і ризики у зв’язку з наданням Фрахтівнику неправдивої або неточної інформації.
   4. У разі заподіяння Транспортним Засобом (його механізмами, пристроями, устаткуванням та іншими частинами) шкоди третім особам Фрахтівник зобов’язується:
    1. забезпечити врегулювання суперечок (за наявності) між Фрахтувальниками і третіми особами, шляхом представлення інтересів Фрахтувальників перед такими третіми особами;
    2. у разі, якщо Фрахтувальники або будь-хто з них стає зобов’язаний, згідно із законодавством України, відшкодувати таким третім особам будь-яку шкоду або збитки або здійснити будь-які виплати у зв’язку із зазначеними претензіями, за і від імені Фрахтувальників негайно оплатити всі пов’язані з такими претензіями грошові суми, включаючи витрати на оплату представників, експертів та осіб, які беруть участь у справі, державного мита, виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження, а також інших судових і процесуальних витрат.
   5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх наступу розумними засобами (форс мажор).

Вирішення спорів

   1. Сторони зобов’язуються вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між ними за Договором, шляхом переговорів.
   2. Якщо спір не може бути врегульований між Сторонами шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту направлення претензії/вимоги однієї із Сторін, він підлягає розгляду компетентними судовими органами відповідно до законодавства України.

Строк дії Договору та інші положення

  1. Оферта діє до моменту відкликання Оферти Фрахтівником.
  2. Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
  3. Договір може бути розірваний:
   1. за згодою Сторін – у будь-який час;
   2. за ініціативою однієї Сторони – у разі порушення іншою Стороною вимог Договору та / або умов роботи сервісу Uber Shuttle (https://www.uber.com/legal/terms/ua/). У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту повідомлення Сторони, яка допустила відповідне порушення, про таке розірвання; та
   3. в інших випадках, визначених чинним законодавством України.
  4. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.
  5. Кожен Фрахтувальник цим залучає та уповноважує Фрахтівника (або його працівників, агентів або субпідрядників) діяти як законний представник та представляти інтереси кожного такого Фрахтувальника у відносинах з кінцевими користувачами Uber Shuttle з правом: (1) отримувати оплату грошовими коштами за Послуги з Фрахтування, надані таким кінцевим користувачам; та (2) зберігати такі грошові кошти у визначеній юридичній особі. Усі надані Фрахтівнику доручення щодо збору грошових коштів або щодо їхньої передачі на зберігання надаються шляхом обміну електронними повідомленням з використанням сервісу Uber Shuttle. Винагорода Фрахтівника за такі послуги включена у суму Фрахту і окремо не стягується.
  6. Правовідносини, що випливають з Договору, є самостійними і, не дивлячись на жодні положення чи норми чинного законодавства, не створюють будь-яких прав або обов’язків для будь-яких осіб, окрім Фрахтувальників та Фрахтівника.
  7. Сторони цим погоджуються, що відповідні реквізити Фрахтувальників і Фрахтівника, зазначені у відповідних умовах сервісу Uber Shuttle, є невід’ємною частиною Договору.
  8. Відповідно до частини 3 статті 207 ЦКУ, Сторони домовилися, що Фрахтівник буде використовувати факсимільний підпис (технічний або електронний дублікат) при оформленні будь-яких документів, що стосуються надання послуг за Договором. З метою уникнення непорозумінь, “факсимільний підпис” включає будь-які електронні засоби відтворення (дублювання) підпису на сканованій копії чи факс-копії документа, при цьому будь-яка така сканована копія або факс-копія, отримана Фрахтувальниками, вважається оригіналом документу, який був підписаний Фрахтівником.  
  9. Інформація, правила, норми, положення, на які посилається Договір, стають невід’ємною частиною Договору.
  10. Фрахтівник за Договором не здійснює надання послуг перевезення таксі, перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами на замовлення; або послуг, що надаються самозайнятими водіями.
  11. Сторони погоджуються забезпечувати захист персональних даних та інформації один про одного, які стали їм відомі під час укладення та виконання умов Договору, а також їхнє нерозповсюдження.
  12. Цим Сторони надають один одному згоду на розкриття, ознайомлення, обробку та використання персональних даних один одного, які стали або можуть стати їм відомі в ході укладення та виконання умов Договору, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
  13. Цим Сторони домовилися про застосування положень Закону України “Про електронну комерцію” до Договору.