Kör

Uppdaterad information om ekonomiskt stöd under Covid-19

16 april 2020 / Sverige

Från och med den 27 augusti 2021 tar vi inte längre emot ansökningar om ekonomiskt stöd på grund av covid. För ytterligare resurser och annan säkerhetsinformation, besök vår sida med covid-resurser.


De senaste veckorna har varit tuffa för oss alla, men vi vet att de varit särskilt utmanande för förare och leveranspartners. 

Med färre människor som rör sig i städerna har många av er svårt att ha lika hög intjäning som tidigare. Som svar på detta har vi lanserat ett sätt för våra förare att registrera sig som kurirer för Uber East. Vi lanserade nyligen även en guide för statligt stöd för att för att försöka hjälpa till med att svara på frågor som du kanske har och dela resurser som kan hjälpa dig att söka och få tillgång till statligt stöd för dig själv eller ditt företag. På denna sida kan du, oavsett om du är förarpartner, åkare, kurir eller restaurang få generell information med länkar till en mängd resurser som berättar om alternativ för att reducera eller skjuta på dina kostnader på kort sikt och därmed snabbt säkerställa bättre likviditet. 

Om du fortfarande är ute och genomför körningar eller leveranser denna period så tillhandahåller du samhällskritiska tjänster, genom att tex se till att viktig arbetskraft kommer till jobbet eller får mat levererad hem. För att hålla dig säker erbjuder vi kompensation för upp till 275 SEK för inköp av sanitetsprodukter såsom desinfektionsmedel, våtservetter eller plasthandskar. Du kan läsa mer om denna policy här och ansöka om ersättning här.

Vi har också lanserat en “COVID 19” flik i appen, ett resurscenter dedikerat för säkerhetsinformation och uppdateringar från oss. 

Den senaste månaden har vi erbjudit ekonomiskt stöd till förare och leveranspartner som diagnostiserats med Covid-19 eller som av läkare eller folkhälsomyndighet försatts i karantän eller självisolering. Vi agerade snabbt när vi presenterade den här policyn, även om det innebar att vi blev tvungna att agera med begränsad information, eftersom vi ansåg att det viktigaste var att erbjuda hjälp i ett tidigt skede.


Vi har sedan dess fått er feedback om att policyn vi inledningsvis presenterade inkluderade för få förare och att ansökningsprocessen varit komplicerad och förvirrande. I dag ändrar vi vår policy på två sätt:

  1. Vi fokuserar vår hjälp till dem av er som fortfarande kör och levererar under den här krisen.
  2. Vi utökar behörigheten för att inkludera förare och leveranspartners som blivit ombedda att sätta sig i enskild karantän på grund av underliggande sjukdomar som placerar dem i en riskgrupp för allvarlig sjukdom orsakad av Covid-19. I syfte att göra den här nya policyn hållbar, eftersom detta innebär att fler kommer att bli behöriga än under den tidigare policyn, har vi valt att införa ett maxbelopp per person.


Den här nya policyn gäller från och med i dag för alla förare och leveranspartners i Sverige.

Så ansöker du om ekonomiskt stöd under den nya policyn


För att vara behörig måste du tillhandahålla skriftlig dokumentation från en licensierad läkare eller en folkhälsomyndighet som påvisar att:

  • du är infekterad med covid-19 eller
  • du har blivit beordrad att gå i självkarantän eftersom du misstänks vara infekterad med Covid-19 eller
  • du har blivit individuellt beordrad att gå i självkarantän eftersom du har underliggande sjukdomstillstånd som placerar dig i en riskgrupp för allvarlig sjukdom orsakad av Covid-19.

Anvisningar om hur du ansöker om ekonomiskt stöd finns här. Vi strävar efter att behandla din ansökan inom 7 arbetsdagar. Läs noggrant igenom alla kraven på sidan på länken ovan, innan du skickar in din ansökan. När du ansöker kommer ditt Uber-konto att pausas tillfälligt som ett led i att hindra spridningen av Covid-19. Även om ditt konto har pausats behöver vi granska din ansökan för att avgöra om du är behörig för ekonomiskt stöd.

Så har vår policy om ekonomiskt stöd förändrats

Den tidigare policynDen nya policyn
BehörighetskriterierFörare och leveranspartners kan vara behöriga om de har slutfört en resa eller en leverans inom 30 dagar före den 6 mars, då vi tillkännagav policyn. Du måste ha slutfört en resa eller en leverans inom 30 dagar före datumet på dina inskickade dokument eller det datum då du kontaktade Uber för att ansöka om ekonomiskt stöd, vilkendera infaller först. Vi genomför de här ändringarna för att fokusera på de av er som fortsätter att köra och leverera och därmed utsätter er för större risk under den här krisen.
Tidsperiod för beräkning av utbetalningVi beräknade utbetalningen för en enskild förare eller leveranspartner baserat på genomsnittliga veckointäkter under de närmaste 6 månaderna före den 6 mars.
Vi baserar beräkningarna på dina genomsnittliga intäkter under de närmaste 3 månaderna före din ansökan om ekonomiskt stöd.
Maxbelopp för utbetalning per person
Vi betalade upp till 14 dagars stöd endast baserat på en enskild förare eller leveranspartners intäktshistorik.

Medan vi fortsätter att erbjuda upp till 14 dagars ekonomiskt stöd har vi infört ett maxbelopp. Maxbeloppen varierar mellan städer eftersom de är baserade på förarnas och leveranspartners typiska intäkter i varje stad.Vi är införstådda med att införandet av ett maxbelopp per person innebär att några av de mest aktiva förarna och leveranspartners kommer att få mindre än vad de brukade tjäna innan den allmänna spridningen av Covid-19. Men genom att utöka behörigheten hoppas vi att stödet kan ge en liten lättnad för förare och deras familjer.

Nu när vi går igenom en kris som ingen av oss upplevt under flera generationer uträttar du ett viktigt arbete och vi strävar efter att stödja dig. Vi agerar i takt med utvecklingen. Eftersom vi inte kan förutsäga vad varje enskild månad för med sig kommer vi att fortsätta lyssna, agera på feedback och regelbundet granska vår policy för ekonomiskt stöd.

Den här uppdateringen publicerades i Sverige den 17 april 2020.

Informationen ovan sammanfattar vår globala strategi för ekonomiskt stöd till förare och leveranspartners om de skulle diagnostiseras med Covid-19 eller sättas i personlig karantän av en folkhälsomyndighet. Vissa länder kan ställa specifika krav på efterlevnad av gällande lagar, föreskrifter eller företagsrutiner gällande dokumentation från vårdgivare, folkhälsomyndigheter eller på beskattning av ekonomiskt stöd. Enskilda länders specifika krav tas inte upp på den här sidan och behörighetsvillkoren och stöduppgifterna som vi tillhandahåller ovan lyder under Ubers behov av att göra justeringar för enskilda länders specifika krav. Indien och Storbritannien lyder under olika policyer. Eftersom läget är snabbt föränderligt kan vi komma att ändra den här strategin, däribland stödbeloppet och villkoren, i takt med att situationen förändras.