Företag

Så prioriterar du resenärernas välbefinnande

22 mars 2019 / Europa

Resenärer kanske inte alltid berättar om sina personliga behov under en tjänsteresa.

När dina resenärer packar sina väskor inför en resa är de fokuserade på att hålla en bra presentation eller skapa nya kontakter på en konferens. Men de balanserar även något annat som de sällan tar upp med sin chef – sitt eget välbefinnande när de är ute och reser.

Ny forskning från Ubers interna UXR-team (User experience research) visar att resenärer bekräftar behovet av att hålla igång sina vanliga sunda vanor när de reser – som att klämma in ett träningspass på morgonen eller äta en näringsrik middag – men att de ofta prioriterar bort dessa behov för att få jobbet gjort.

Hur kan en reseansvarig se till att dessa personliga behov tillgodoses samtidigt som optimala affärsresultat uppnås? I detta blogginlägg tar vi upp fördelarna för ditt företag som helhet med att prioritera resenärers välbefinnande och ger några enkla tips som kan införlivas i företagets rese- och utgiftspolicy.

Varför resenärers välbefinnande påverkar hela företaget

Det finns en väldokumenterad koppling mellan medarbetares hälsa och deras resande. En ny undersökning av Harvard Business Review visade att resande i tjänsten kan påverka hälsan negativt, och att de som reser ofta kan råka ut för en rad kroniska problem som exempelvis sömnsvårigheter och ångest. För att inte tala om tidsskillnader, förkylningar från flygresor, varierande väderförhållanden och ett otal andra faktorer som kan påverka resenärers hälsa och som inte går att styra över.

God prestationsförmåga och personligt välbefinnande är nära sammankopplade och det senare har en direkt effekt på resenärens förmåga att fatta beslut. Faktum är att 44 % av alla som deltog i UXR-teamets undersökning berättade att stressfritt resande är en prioritet för dem. Det beror på att resenärer vet med sig att de inte presterar som bäst när de känner sig ur form.

Trots detta upptäckte UXR-teamet att resenärerna inte uppgav sitt personliga välbefinnande som en prioritet. I stället berättade de om sina farhågor utifrån hur det påverkar prestationsförmågan. Om resenärernas välbefinnande påverkar en tjänsteresas slutresultat så starkt är det alltså viktigt att företagets reseansvariga inför bra metoder som kan hjälpa resenärer att ta hand om sin hälsa medan de reser.

Fyra saker du kan göra för att förbättra resenärernas välbefinnande

Givetvis är det omöjligt att förutse alla eventuella svårigheter, men reseansvariga kan göra ändringar direkt i rese- och utgiftspolicyn för att förbättra resenärers välbefinnande.

1. Avsätt gott om tid för resor.

En resa över dagen kan låta effektivt ur företagets synvinkel, men det kan slita hårt på resenärer att klämma in så mycket under en dag. Låt dem om möjligt resa dit dagen före och åka hem följande morgon. På så sätt får resenärer mer luft i schemat och gott om tid till vila och näringsriktig mat.

2. Planera utifrån resenärernas effektivitet i första hand

Att behöva byta flyg eller vara beroende av kollektivtrafik i en ny stad kan öka risken för att en resenär blir försenad eller missar resans syfte helt och hållet. Genom att planera smidiga sätt att ta sig från punkt A till punkt B minimerar du risken för att en resa går snett.

3. Använd välbekanta varumärken och verktyg

Det kan verka onödigt att känna till vilka flygbolag som serverar goda mellanmål eller vilka hotell som har kaffemaskin, men det kan vara till stor hjälp. Genom att använda välbeprövade varumärken behöver du inte sätta dig in i ny information och resenärer vet bättre vad de kan förvänta sig, vilket förenklar resandet och tar bort vissa stressfaktorer.

4. Ge medarbetare möjlighet att kombinera tjänsteresan med nöje

Sammanfattning

Resenärernas välbefinnande och prestationsförmåga hänger inte bara ihop – de är beroende av varandra. Resenärer som känner sig slitna, stressade, trötta eller hungriga kan få svårt att fokusera på affärsmålen. Arbetsprestationer handlar trots allt inte bara om att vara närvarande – utan om att vara uppmärksam, fokuserad och redo att göra ett riktigt bra jobb.