Drive

Najčastejšie otázky o systéme eKasa

5. február 2020 / Slovensko

Chápeme, že so zavedením registrácie brutto cestovného v rámci Virtuálnej pokladnice (VRP) nastalo veľa otázok.

Keďže nie sme vlastníkom systémového riešenia eKasa, nie je v našej právomoci poskytovať pokyny, ako by sa rôzne typy transakcií mali registrovať vo VRP.

V súčasnosti sme zhromaždili najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete a vytvorili sme túto stránku, kde na ne nájdete odpovede od Finančnej Správy. Tiež vám odporúčame navštíviť túto stránku, aby ste sa dozvedeli viac o eKase.

Čo robiť s platbami, ktoré sú už pridané v systéme eKasa, ale následne sa vykoná úprava cestovného?

Ak dôjde k úprave cestovného, tak odporúčame danú tržbu zaevidovanú v pokladnici e-kasa klient – VRP/ORP (ďalej len „pokladnica“) opraviť. Vo VRP sa to robí cez funkciu oprava dokladu.

Čo robiť s cestovným, pokiaľ ide o cestu s dlhšou trasou, pri ktorých schválenie trvá do 48 hodín? V týchto prípadoch sa cestovné pre partnerských vodičov zobrazuje až do schválenia ako jazda s cestovným vo výške 0E.

V danom prípade zaevidujete celkovú sumu platenej ceny do pokladnice, až keď bude cena schválená a zaplatená cestujúcim.

Čo robiť, keď medzi systémom eKasa a aplikáciou existuje oneskorenie a / alebo dočasne chýba cestovné?

Do pokladnice zaevidujete celkovú sumu platenej ceny, keď bude zaplatená cestujúcim. Pokiaľ by taxikár nemal po ukončení jazdy k dispozícii výšku cestovného, ktorú cestujúci za službu zaplatí platobnou kartou, je potrebné, aby sa obrátil na spoločnosť Uber, aby mu výšku cestovného sprístupnila.

Existujú nejaké obmedzenia pri zrušení platby v eKasa (napr. Je možné zmeniť alebo zrušiť zaregistrovanú platbu po mesiaci)?

V uvedenom prípade je potrebné skúmať dôvod zrušenia platby. Zákon upravuje postup podnikateľa pri vrátení platby za poskytnutú službu napríklad z dôvodu reklamácie. V pokladnici je možné spraviť aj opravu vyhotovenej položky. Vo VRP sa to robí cez funkciu oprava dokladu.

Partnerskí vodiči veľakrát akceptujú jazdu ešte počas cesty s cestujúcim. Ak počas cesty prijmú ďalšiu ponuku a dokončia cestu, okamžite sa otvorí navigácia na nové miesto vyzdvihnutia. Ako postupovať v tomto prípade?

Povinnosť evidovať tržbu do pokladnice je po každej jazde.  Taxikár má po ukončení jazdy do pokladnice zaevidovať celkovú sumu platenej ceny cestujúcim, ešte pred vykonaním druhej jazdy.

Je potrebné do eKasy evidovať aj Storno poplatky (pozn. platí sa z nich servisný poplatok pre Uber)?

Do pokladnice sa evidujú len tržby za poskytnutú službu (vo Vašom prípade celková suma platenej ceny za činnosť taxislužby), ktorú zákazník uhradí platobnou kartou.

Treba v eKase registrovať aj náklady na čistenie a poplatok za návrat stratenej veci (neplatí sa z nich servisný poplatok pre Uber), atď?

Nie, do pokladnice sa eviduje len tržba, ktorú zákazník uhradí platobnou kartou.

Treba v eKase registrovať aj tringelty od cestujúcich?

Do pokladnice taxikár eviduje brutto cenu cestovného, ktorou je cena za poskytnutú službu, ktorú spoločnosť Uber sprístupní cestujúcemu a ktorú cestujúci po ukončení jazdy za poskytnutú službu uhradí platobnou kartou.

Treba v eKase registrovať aj iné odmeny pre partnerských vodičov, z ktorých sa neplatí servisný poplatok pre Uber – ako napríklad odmena za polep auta, odmeny za určitý počet odjazdených ciest, atď?

Kto a akým spôsobom vypláca odmenu? V prípade ak Uber vyplatí odmenu bezhotovostne na účet podnikateľa, nevzniká povinnosť použiť na evidenciu danej odmeny pokladnicu eKasa klient.

Na akékoľvek ďalšie otázky ohľadom systému eKasa ti odporúčame obrátiť sa na Finančnú správu.