Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Partnerskyddsförsäkring från AXA

Den 1 juni 2018 lanserade Uber i samarbete med AXA ett partnerskyddsprogram som ger godkända förar- och leveranspartner skydd mot de kostnader som livsförändrande händelser kan medföra. Nu behöver inte personskador, sjukdomar eller barnafödslar längre innebära ytterligare ekonomiska påfrestningar.

Om du vill göra en skadeanmälan för en livshändelse som skett mellan resor ska du använda AXA:s onlineformulär för skadeanmälan som du hittar nedan.

Då är du försäkrad

Viktig information

Skydd mellan resor

Mellan resor: Alla tidpunkter då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

Följande omfattas av försäkringen

Mellan resor: För att kunna ta del av försäkringen måste du vara en aktiv oberoende förarpartner (som inte har andra förare anställda) eller leveranspartner (se Vanliga frågor).

Så fungerar det

Vad detta innebär för dig

Försäkrad mot stora kostnader

Om du är en av de många godkända oberoende leverantörerna som använder en Uber-app för att få tillgång till flexibla intäktsmöjligheter är du nu automatiskt försäkrad via AXA när du är mellan resor. Försäkringen omfattar besvärsersättning vid personskada eller allvarlig sjukdom samt engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se detaljerad information om försäkringen).

Skydd mot förlorad inkomst

Vi vill ge dig skydd mot risken för förlorad inkomst till följd av livshändelser som inträffar när du inte arbetar, men som påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Försäkringen omfattar besvärsersättning vid personskada eller allvarlig sjukdom samt engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se detaljerad information om försäkringen).

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du vill göra en skadeanmälan för en livshändelse som skett mellan resor ska du använda AXA:s onlineformulär för skadeanmälan som du hittar nedan.

Ytterligare dokumentation

Förarpartner

Fullständig information om försäkringen och undantag.

Vanliga frågor

 • Partnerskyddet gäller vid specifika händelser som inträffar när partnern är mellan resor.

  De viktigaste villkoren sammanfattas nedan. Fullständig information finns i meddelandet från AXA i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”.

  Försäkringsvillkor vid händelser som inträffar mellan resor:

  Kompensation vid allvarlig sjukdom och personskada: Om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller personskada och har läkarintyg på att du är oförmögen att arbeta i minst 7 dagar har du rätt till en daglig utbetalning i upp till ytterligare 15 dagar. (Observera att de första 7 dagarna inte ingår. Försäkringen börjar gälla från dag 8.)

  Engångsbetalning vid föräldraledighet: Om du skulle bli förälder kommer du att få en engångsbetalning.

  Engångsbetalning vid jurytjänstgöring: Om du är skyldig att tjänstgöra i en jury kommer du att få en engångsbetalning.

 • Se nedan för specifik information om ditt land.

 • Frilansarbete innebär flexibla intäktsmöjligheter. Vi vill skydda dig mot stora kostnader eller förlorad inkomst eftersom livsförändrande händelser som personskador, sjukdomar eller barnafödslar inte ska behöva innebära ytterligare ekonomisk stress. Vi är stolta över att tillsammans med AXA ta täten i branschen genom att skapa stabil flexibilitet för personer som försörjer sig i gigekonomin.

 • Endast oberoende/frilansande Uber-partner är godkända för partnerskydd. I detta program definieras en frilansande partner som en person som använder Uber-appen under ett serviceavtal som personen ingått direkt med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, och som inte är anställd av ett transportbolag, som till exempel en ägare av taxibilar eller limousiner. En partner som är huvudperson och ensam anställd i ett företag som tillhandahåller transport- och leveranstjänster kan vara godkänd.

  Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länkarna i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”.

 • Partnerskyddet finns tillgängligt i följande EU-länder där Uber tillhandahåller appar för resor och/eller Uber Eats. Den 1 juni 2018 omfattas Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige.

 • Nej, partnerskyddet utgör inte en kommersiell trafikförsäkring och är inte heller en ersättning för din obligatoriska trafikförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om din trafikförsäkring.

 • Mellan resor: När som helst då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

  Försäkring ”mellan resor” gäller bara för ”Aktiva Uber-partner”. Se behörighetskraven nedan.

 • Du behöver inte registrera dig – alla godkända partner har automatiskt försäkringsskydd utan extra kostnad.

  Godkända aktiva partner får genom försäkringen också ytterligare inkomstskydd vid särskilda, oförutsedda händelser som kan inträffa. Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länken i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”.

 • Precis som de flesta andra försäkringar har partnerskyddet vissa generella och specifika undantag. Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länkarna i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”. Exempelvis har varje partner bara rätt till två (2) skadeanmälningar för allvarlig sjukdom eller personskada under en 12-månadersperiod och försäkringen gäller inte under de första 7 dagarna av respektive sjukdomsperiod eller personskada (försäkringen gäller från dag 8 och i upp till ytterligare 15 dagar). Ingen ersättning kommer att betalas ut om du genomfört resor under den period som anges i läkarintyget.

 • Du kan skicka in en skadeanmälan med ett enkelt AXA-onlineformulär för skadeanmälan som finns i Uber-partnerappens hjälpdel. När du skickat in din skadeanmälan får du ett bekräftelsemejl från AXA med ditt anmälningsnummer, kontaktuppgifter till din försäkringsutredare och en lista över ytterligare dokument som AXA kan behöva för att hantera din anmälan.

 • Mellan resor: För att vara godkänd för de förmåner som gäller ”Mellan resor” i försäkringstabellen måste du vara en ”Aktiv Uber-partner”, ha slutfört 150 resor under de senaste 8 veckorna om du är förarpartner, eller 30 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

  Vid föräldraledighet, om du är barnets biologiska mamma (och kan behöva ytterligare föräldraledighet före födseln), har vi förlängt tröskelperioden till 6 månader under vilka du måste ha slutfört 300 resor om du är förarpartner eller 60 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

Vilka är försäkringens begränsningar?

 • FörsäkringFörsäkringsperiodBegränsningar i Sverige
  (Allvarlig) sjukdom & Personskadeersättning (vid sjukdom eller personskada som leder till oförmåga att arbeta i mer än 7 dagar i följd)Mellan resorPartnerförare upp till 975 euro (65 euro per dag i upp till 15 dagar)
  Engångsbetalning vid mamma-/pappaledighetMellan resorKlumpsumma på 1 000 euro
  Engångsbetalning vid jurytjänstgöringMellan resorKlumpsumma på 500 euro

Vi brinner för säkerhet

När du kör med Uber har du förarsupport och försäkringstäckning dygnet runt. Alla passagerare verifieras med personuppgifter och telefonnummer, så både du och vi vet vem du hämtar upp.

Få hjälp

Låt oss göra alla Uber-resor krångelfria. Våra supportsidor hjälper dig att konfigurera ditt konto, komma igång med appen, justera priser och mycket annat.

Uppgifterna på den här webbplatsen visas endast i informationssyfte och gäller kanske inte för ditt land, din region eller din stad. Informationen kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Observera: Vissa länkar till externa källor ger information på det lokala språket.