Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Din stad, vårt engagemang

Uber strävar efter att vara en plattform för nollutsläpp och lågt förpackningsavfall senast 2040.

Miljontals resor varje dag, nollutsläpp och en övergång till hållbara förpackningar

Det är vårt åtagande för alla människor på planeten, och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att nå dit. Vägen dit kommer att vara elektrisk och gemensam. Den kommer att vara med bussar, tåg, cyklar och scootrar. Den kommer att innebära att hjälpa människor att flytta, beställa måltider och skicka saker med alternativ som är mer hållbara. Dessa förändringar kommer inte att gå lätt – det kommer att krävas både arbete och tid att genomföra dem. Men vi har en plan för att ta oss dit, och vi ser gärna att du kommer med på resan.

2020

Presenterade globalt åtagande att bli en mobilitetsplattform med nollutsläpp.

2023

Utökat globalt engagemang för att omfatta leveranser med nollutsläpp och främja övergången till mer hållbara förpackningar.

2025

Hundratusentals förare går över till elfordon genom vårt Green Future-program, med 50 % av körsträckor utförda i elfordon i viktiga europeiska städer.

80 % av restaurangbeställningarna med Uber Eats i städer i Europa och Asien går från engångsplast till återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara förpackningar.

2030

Uber driver en mobilitetsplattform med nollutsläpp i städer i Europa, Kanada och USA.

100 % av Uber Eats restauranghandlare går över till återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara förpackningar globalt.

2040

100 % av alla resor och leveranser globalt sker i fordon med nollutsläpp eller via mikromobilitet eller kollektivtrafik.

Fler sätt att resa grönt

Vi arbetar för att tillhandahålla hållbara alternativ till den egna bilen.

 • Uber Green

  Nu kan du trycka på en knapp och beställa en resa med elfordon i utvalda städer runtom i världen, inklusive Stockholm och Göteborg.

 • Transit

  Vi samarbetar med lokal kollektivtrafik över hela världen för att kunna lägga till realtidsinformation och biljettköp direkt i Uber-appen, så att vi alltid kan erbjuda det bästa alternativet för att ta dig från A till B.

 • Cyklar och el-sparkcyklar

  Vi har integrerat cyklar och el-sparkcyklar från Lime i Uber-appen i fler än 55 städer globalt, med planer på att utöka alternativen inom mikromobilitet.

 • Delade resor

  Vi utökar delade nonstopresor – ett transportalternativ enligt principen sist in, först ut – till de över 50 globala städer där Uber Pool finns tillgängligt, när och där det är säkert att göra detta.

1/4

Vi hjälper förare att välja el

Förare leder vägen mot en grönare framtid och Uber arbetar med att stötta dem. Vårt Green Future-program ger tillgång till resurser värda 800 miljoner USD för att hjälpa hundratusentals förare att övergå till elfordon senast 2025 i Kanada, Europa och USA.

Hjälper handlare att få tillgång till mer hållbara förpackningar

För att hantera avfall från engångsartiklar i plast och dess miljöpåverkan har vi åtagit oss att stödja restauranghandlarnas övergång till återvinningsbara, komposterbara och återanvändbara förpackningar. Vi hjälper handlare med denna övergång i alla städer där vi gör affärer genom en kombination av prisavslag, erbjudanden och påverkansarbete – med målet att få ett slut på allt onödigt plastavfall från Uber Eats restaurangleveranser senast 2030 och eliminera utsläpp från leveranser till 2040.

Vi samarbetar för att bekämpa klimatförändringarna

Uber samlar vår innovation, teknik och kompetens i kampen mot klimatförändringarna. Vi samarbetar med icke-statliga organisationer, intressegrupper och miljörättviseorganisationer för att påskynda en ren och rättvis energiövergång. Vi arbetar med experter, fordonstillverkare, leverantörer av laddnätverk, företag som hyr ut elbilar och elcyklar samt elbolag för att hjälpa förare att få prisvärd tillgång till gröna fordon och laddinfrastruktur. Vi arbetar också med leverantörer av återvinningsbara, återanvändbara och komposterbara förpackningar för att restauranghandlare ska kunna få tillgång till kvalitetsförpackningar till lägre priser.

Våra samarbetspartners

1/10

Hållbara förpackningar

1/7

Vi prioriterar transparens

Framsteg börjar med att titta noga på var vi befinner oss i dag och dela resultaten för att öka ansvarstagandet.

ESG-rapport

Ubers rapport om miljö, sociala frågor och samhällsstyrning (Environmental, Social, Governance) visar hur vi genom våra kärnverksamheter och aktiviteter med social påverkan bidrar till att göra det riktiga livet enklare för alla.

En flygande start för övergången till elbilar i Europa

Uber ökar sitt engagemang för hållbarhet i Europa och över hela världen. Vår rapport SPARK! beskriver Ubers tillvägagångssätt och hur vi hoppas kunna samarbeta med biltillverkare, laddningsföretag och beslutsfattare för att förverkliga våra mål.

Science Based Targets-initiativet

Uber har gått med i Science Based Targets-initiativet (SBTi) för att hjälpa till att säkerställa ansvarstagande och rigorösitet i vår strävan efter att bli en 100 % elektrisk plattform. SBTi definierar bästa praxis vid målsättning och utvärderar och godkänner framstegen på ett oberoende sätt.

Uppnå ditt företags hållbarhetsmål med mer synlighet kring medarbetares resor.

Få organisationsdata och håll dig uppdaterad med Uber for Business.

Denna webbplats och den relaterade rapporten med klimatutvärdering och -resultat (SPARK!-rapporten), samt miljö-, social- och styrningsrapporten innehåller uttalanden om förväntningar och mål för vår verksamhet inför framtiden. Allt är kopplat till risker och osäkerhet. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från de förväntade resultaten. Mer information finns i våra rapporter.