Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Kodeks społeczności Ubera

Kodeks naszej społeczności został opracowany tak, aby wszyscy czuli, że są bezpieczni i traktuje się ich z szacunkiem. Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą, pasażerem, użytkownikiem roweru JUMP, dostawcą, pracownikiem restauracji partnerskiej czy jej klientem, chcemy, żebyś okazywał szacunek innym osobom, dbał o ich bezpieczeństwo i przestrzegał prawa.

Szukasz informacji na temat wykonywania dostaw?

 • Z tego filmu dowiesz się więcej na następujące tematy:

  • Wybrane standardy Ubera
  • Formy kontaktu z nami
  Youtube

Kodeks społeczności w centrum uwagi

Niestosowanie się do dowolnej wytycznej z Kodeksu społeczności może spowodować utratę dostępu do kont Uber. Oto kilka przykładów:

 • Używanie aplikacji Uber do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa

 • Napaść lub nadużycie na tle seksualnym.

 • Dyskryminacja ze względu na takie cechy jak wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, tożsamość płciowa, stan cywilny, pochodzenie narodowe, rasa, religia, płeć, orientacja seksualna lub inne cechy chronione na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas realizowania przejazdów lub dostaw Twoja przestrzeń osobista i komfort powinny być zawsze respektowane. Oto nasze wskazówki dotyczące problematycznych pasażerów lub klientów.

Możesz zawsze anulować przejazd

Jeśli czujesz, że coś może zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, zakończ przejazd i zgłoś nam ten incydent.

Zgłoś incydent

Pracownicy Ubera weryfikują wszystkie zgłoszenia przesyłane do naszego zespołu ds. obsługi klienta, które mogą dotyczyć naruszania Kodeksu naszej społeczności. Aby zgłosić incydent w aplikacji, wybierz Pomoc, wskaż odpowiedni przejazd i prześlij wiadomość naszemu zespołowi pomocy.

W sytuacji awaryjnej skontaktuj się z odpowiednimi służbami

Jeśli potrzebujesz pomocy w trakcie przejazdu, użyj przycisku alarmowego w aplikacji, by wezwać pomoc i zawiadomić odpowiednie służby. Aplikacja wyświetla Twoją lokalizację i informacje o przejeździe, więc możesz szybko je podać służbom ratunkowym.

Częste pytania

 • Uber otrzymuje opinie za pośrednictwem różnych kanałów, analizuje raporty otrzymane przez nasz zespół ds. obsługi klienta, które mogą naruszać Kodeks społeczności, i dysponuje wyspecjalizowanym zespołem, który może zbadać dokładniej każdy taki przypadek. Możemy zawiesić Twoje konto do czasu zakończenia jego weryfikacji. Niestosowanie się do dowolnej wytycznej z Kodeksu społeczności może spowodować utratę dostępu do kont Uber. Może to obejmować działania podejmowane poza aplikacjami, jeśli stwierdzimy, że zagrażają one bezpieczeństwu użytkowników platformy Uber lub powodują szkodę dla wizerunku, reputacji lub firmy Uber.

 • Niestosowanie się do dowolnej wytycznej z Kodeksu społeczności może spowodować utratę dostępu do kont Uber. Poniżej znajduje się kilka przykładów naruszeń Kodeksu społeczności:

  • Kontakt fizyczny. Uderzenie, zranienie lub jakiekolwiek inne próby wyrządzenia krzywdy.

  • Groźby i niekulturalne zachowanie. Używanie języka lub gestów, które mogą być obraźliwe, zastraszające lub nieodpowiednie.

  • Łamanie prawa. Naruszenie obowiązującego prawa, w tym zasad i przepisów obowiązujących na lotniskach oraz zasad panujących na drodze, łącznie z przepisami dotyczącymi prędkości oraz z kodeksem drogowym, w dowolnym momencie korzystania z aplikacji Uber. Wszyscy kierowcy i dostawcy poruszający się samochodem są prawnie zobowiązani do posiadania ważnego prawa jazdy, ubezpieczenia i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  • Dyskryminacja. Dyskryminacja ze względu na takie cechy jak wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, tożsamość płciowa, stan cywilny, pochodzenie narodowe, rasa, religia, płeć, orientacja seksualna lub inne cechy chronione na mocy odpowiednich przepisów prawa.

  • Narkotyki i alkohol. Prowadzenie samochodu lub jazda na rowerze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (to niezgodne z prawem).

  • Oszustwo. Nadużycia podważają zaufanie i mogą być niebezpieczne. Przykłady oszustw obejmują celowe wydłużanie czasu albo dystansu przejazdu lub dostawy w nieuczciwych celach; przyjęcie zamówienia przejazdu lub dostawy bez zamiaru jego realizacji, w tym prowokowanie pasażera do anulowania zamówienia w nieuczciwych celach; tworzenie fikcyjnych kont w nieuczciwych celach; pobieranie fałszywych opłat lub obciążeń, takich jak niepotrzebne opłaty za sprzątanie; celowe zamawianie, przyjmowanie lub realizowanie fikcyjnych lub niezgodnych z prawem przejazdów lub dostaw; wyrażanie zamiaru realizacji dostawy, a następnie nieodbieranie pozycji do dostarczenia; odebranie zamówienia i zachowanie go dla siebie lub dostarczenie tylko jego części; nadużywanie promocji i/lub niewykorzystywanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem; bezprawne kwestionowanie opłat lub kwestionowanie ich z zamiarem oszustwa; lub posiadanie więcej niż jednego konta.

  • Dzielenie konta z inną osobą. Aby korzystać z dowolnej aplikacji Uber, musisz się zarejestrować i mieć aktywne konto. Nie pozwalaj innym osobom korzystać z Twojego konta i nigdy nie udostępniaj swoich danych uwierzytelniających innym osobom.

  • Podanie nieprawidłowych danych pojazdu. Aby ułatwić odbiór lub dostawę, aplikacje Uber udostępniają pasażerom i klientom informacje pozwalające zidentyfikować kierowców i dostawców oraz ich pojazdy, w tym numer tablic rejestracyjnych, markę i model pojazdu, zdjęcie profilowe i imię. Nieprawidłowe lub nieaktualne informacje są mylące dla pasażerów i obniżają komfort korzystania z usług Uber.

  • Seks podczas korzystania z aplikacji Uber. Podczas przejazdów i dostaw z Uberem nie wolno odbywać stosunków płciowych. W trakcie korzystania z aplikacji Uber, w tym podczas realizowania przejazdów oraz dostaw, kontakty seksualne są zabronione niezależnie od tego, czy chodzi o osobę, którą znasz, i czy ta osoba wyraża na to zgodę.

  • Napaść lub nadużycie na tle seksualnym. Uber zakazuje napaści i wszelkiego rodzaju nadużyć na tle seksualnym. Napaść lub nadużycie na tle seksualnym oznacza kontakty seksualne lub zachowania seksualne bez wyraźnej zgody drugiej osoby.

  • Niepożądany kontakt z pasażerami po zakończeniu przejazdu lub dostawy. Kontakt powinien zakończyć się po ukończeniu przejazdu lub dostawy, chyba że ma na celu zwrot zagubionego przedmiotu. Przykładowo, niedozwolone jest wysyłanie SMS-ów, dzwonienie, odwiedzanie lub próby odwiedzenia osobiście klienta po zakończeniu przejazdu lub dostawy.

 • Tak. Nasz Kodeks społeczności obowiązuje wszystkich użytkowników naszych aplikacji, w tym klientów kierowców, pasażerów, dostawców, klientów Uber Eats, restauracje oraz użytkowników.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie dotyczyć Twojego kraju, regionu lub miasta. Mogą one zostać zmienione lub uaktualnione bez uprzedzenia.