Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Wykorzystanie danych w planowaniu, aby pokonać zatory komunikacyjne

Planowanie w wielkich miastach wymaga wielu danych. Uber gromadzi dane dotyczące przejazdów z ponad 10 000 miast na całym świecie. Dlaczego nie mielibyśmy się nimi podzielić? Oto Uber Movement – usługa umożliwiająca urbanistom dostęp do zagregowanych danych, aby ułatwić im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących planowania przestrzennego miast.

NASZ WKŁAD

Shin-pei Tsay, dyrektor ds. zasad, miast i transportu, Uber

Dzięki dostępowi do naszych danych urbaniści mają więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej, aby planować miasta przyszłości. A to może przełożyć się na inteligentniej zaprojektowane i wydajniejsze miasta, w których wszystkim nam będzie lepiej się żyło.

Nasze dane mogą pomóc miastom lepiej planować i reagować na potrzeby transportowe i sytuacje kryzysowe, co ułatwi przemieszczanie się osobom dojeżdżającym do/z pracy w razie sytuacji takiej jak awaria metra.

W październiku 2016 r. Uber i organizacja Infrastructure Partnerships Australia (IPA) nawiązały współpracę nad wskaźnikiem IPA Transport Metric. Wskaźnik ten pozwala dowiedzieć się, jak odbywa się ruch w dużych miastach, na podstawie obliczeń w całości opartych na danych Uber Movement.

Cincinnati Mobility Lab ocenia dostęp do zdrowej żywności w regionie. W tym celu mierzy czas podróży, który jest ważnym wskaźnikiem podczas sprawdzania dostępu do zdrowej żywności. Te dane mogą być przydatne podczas rozmów o obszarach z ograniczonym dostępem do żywności i o dostępie do zdrowszych alternatyw.