Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Bezpieczniejsze społeczności

We współpracy z najważniejszymi organizacjami pomagamy podnosić bezpieczeństwo jazdy oraz zapobiegać wypadkom na drodze.

Zapobieganie handlowi ludźmi

Dokładamy starań, aby pomóc walczyć z globalnymi problemami, takimi jak handel ludźmi.

Jako firma specjalizująca się w przewozach, chcemy przyczynić się do powstrzymania transportu ofiar handlu ludźmi.

Partnerstwo na rzecz ochrony dzieci

Z dumą współpracujemy z ECPAT – kluczową organizacją zwalczającą wykorzystywanie seksualne dzieci w celach zarobkowych poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo, tworzenie wytycznych i ustawodawstwo.

Działalność kierowców przynosi zmiany

Każdy, kto zarejestruje się jako kierowca, jest informowany o sytuacjach, które mogą wskazywać na handel ludźmi.

Zapobieganie napaściom seksualnym i przemocy domowej

Korzystamy z zasięgu i widoczności Ubera, aby promować świadomość, edukację i zapobiegać napaściom seksualnym oraz przemocy domowej, których ofiarami są miliony osób z całego świata.

Nadzieja na lepszą przyszłość

Rozpoczęliśmy pewne działania, np. organizację globalnych wywiadów, wewnętrznych serii wykładów i wolontariatu pracowniczego.