Ogłoszenia dla kierowców

Aktualizacja dotycząca pomocy finansowej związanej z COVID-19

16 kwietnia / Polska

Ostatnie tygodnie były trudne dla każdego. Mimo mniejszej liczby przemieszczających się osób i pozamykanych miast, praca kierowców i dostawców jest teraz szczególnie ważna. To właśnie dzięki Wam wszyscy, którzy muszą się przemieszczać, mają szansę dotrzeć bezpiecznie do celu, a w razie potrzeby także otrzymać ciepły posiłek bezpośrednio pod drzwi.

By pomóc Ci zachować bezpieczeństwo, rozpoczęliśmy proces zwrotu kosztów poniesionych na środki dezynfekcyjne, maski oraz przesłony samochodowe (możesz zaaplikować o zwrot do 30 kwietnia, więcej na ten temat dowiesz się tutaj). Uruchomiliśmy także Hourly Driver – nową funkcję, dzięki której zarabiasz stawkę za godzinę i otrzymujesz większą kontrolę nad tym, w jaki sposób korzystasz z aplikacji. Pracujemy również nad bazą informacji, która umożliwi Ci bycie na bieżąco i ułatwi aplikowanie o państwowe wsparcie finansowe.

W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy proces udzielania pomocy finansowej kierowcom i dostawcom, u których zdiagnozowano COVID-19 i którym lekarz lub organ zdrowia publicznego nakazał poddanie się samodzielnej kwarantannie lub izolacji. Zasady te ogłosiliśmy szybko, mając świadomość, że operujemy na podstawie ograniczonych informacji. Byliśmy jednak przekonani, że jak najszybsze udzielenie wsparcia jest najważniejsze.

Od tamtego czasu otrzymaliśmy wiele opinii, że pierwotnie wprowadzone zasady obejmują zbyt wąskie grono kierowców, a procedura uzyskiwania środków jest skomplikowana i niejasna. Dlatego też zdecydowaliśmy się zmienić zasady na dwa sposoby:

  1. Pomoc kierujemy przede wszystkim do tych osób, które nadal realizują przejazdy i zamówienia w tym trudnym okresie.
  2. Rozszerzamy również kryteria kwalifikujące do skorzystania z pomocy, aby mogły ubiegać się o nią osoby, którym nakazano indywidualną kwarantannę, ponieważ miały wcześniej istniejące schorzenia, zwiększające u nich ryzyko wystąpienia poważnej postaci choroby COVID-19. Taka zmiana oznacza, że obecnie więcej osób może kwalifikować się do otrzymania pomocy niż zgodnie z wcześniejszymi zasadami, w związku z czym postanowiliśmy wprowadzić maksymalną kwotę płatności na osobę, aby nowe zasady były bardziej zrównoważone.

Nowe zasady obowiązują od dzisiaj i dotyczą wszystkich aktywnych kierowców i dostawców w kraju.

Składanie wniosku o pomoc zgodnie z nowymi zasadami

Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy, musisz przedstawić dokumentację od uprawnionego lekarza lub organu zdrowia publicznego potwierdzającą, że:

  • chorujesz na COVID-19; lub
  • indywidualnie nakazano Ci poddanie się samodzielnej kwarantannie; lub
  • indywidualnie nakazano Ci poddanie się samodzielnej kwarantannie z uwagi na wcześniej występujące schorzenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia u Ciebie poważnej postaci choroby COVID-19.

Instrukcje składania wniosku o pomoc finansową znajdziesz tutaj. Postaramy się rozpatrzyć Twój wniosek w ciągu 7 dni roboczych. Zanim złożysz wniosek, dokładnie przeczytaj wszystkie wymagania opisane na powyższej stronie internetowej. Gdy złożysz wniosek, Twoje konto Uber zostanie zawieszone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Niezależnie od zawieszenia konta Twój wniosek wciąż będzie musiał zostać rozpatrzony, abyśmy mogli sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy finansowej.

Zmiany w zasadach dotyczących pomocy finansowej

Wcześniejsze zasadyNowe zasady
Kryteria kwalifikacjiKierowcy i dostawcy kwalifikują się do pomocy finansowej, jeśli zrealizowali co najmniej jeden przejazd lub zamówienie w ciągu 30 dni przed 6 marca, kiedy zostały ogłoszone nasze zasady.Każdy, kto chce skorzystać z tej opcji pomocy, musi mieć zrealizowany co najmniej jeden przejazd lub dostawę w ciągu 30 dni przed datą podaną w dokumentacji lub datą kontaktu z Uberem w celu uzyskania pomocy finansowej, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Wprowadzamy tę zmianę, aby skierować pomoc przede wszystkim do osób, które nadal realizują przejazdy i dostarczają zamówienia, narażając się na większe ryzyko podczas obecnego kryzysu zdrowotnego.
Przedział czasowy będący podstawą obliczenia kwoty wsparciaKwoty płatności dla poszczególnych kierowców i dostawców były obliczane na podstawie ich średnich tygodniowych przychodów w okresie 6 miesięcy przed 6 marca.Teraz przed rozpatrzeniem wniosku o pomoc finansową będziemy analizować średnie tygodniowe przychody z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednej osobyDotychczas oferowaliśmy pomoc w okresie do 14 dni wyłącznie na podstawie wcześniejszych przychodów kierowcy lub dostawcy.Choć pomoc będzie nadal wypłacana przez maksymalnie 14 dni, ustalimy maksymalną kwotę wypłaty. Będzie ona się różnić pomiędzy kierowcami i dostawcami w poszczególnych miastach, ponieważ jest oparta na typowych przychodach w danym miejscu.

Wiemy, że określenie maksymalnej kwoty płatności na osobę oznacza, iż niektórzy najaktywniejsi kierowcy i dostawcy otrzymają mniejszą pomoc niż ich typowe przychody przed pandemią COVID-19. Mamy jednak nadzieję, że dzięki rozszerzeniu pomocy możemy choć trochę wesprzeć kolejnych kierowców i ich rodziny.

Pamiętaj, że w dalszym ciągu funkcjonuje program wypłacenia minimalnej kwoty 85 zł, jeśli wykonujesz przejazdy lub dostawy w Polsce, nawet jeśli wykonałeś tylko jeden kurs w ciągu 30 dni poprzedzających zaaplikowanie.

Jeśli jesteś niezależnym kierowcą prowadzącym własną działalność gospodarczą i potwierdzono u Ciebie chorobę, możesz się kwalifikować do świadczeń w ramach Programu Ochrony Partnerów firmy AXA. Dzięki temu wsparcie finansowe może być przedłużone na okres przekraczający 14 dni. Uber zagwarantuje kwalifikującym się kierowcom pokrycie przez pakiet ubezpieczeniowy od 1. dnia i w razie potrzeby będzie dokonywać płatności z góry w czasie przetwarzania wniosku ubezpieczeniowego przez firmę AXA.

W czasie gdy nasze społeczeństwo stoi w obliczu kryzysu niewidzianego od pokoleń, Wasza praca jest niezbędna, dlatego możecie liczyć na naszą pomoc. Ciągle uczymy się, jak postępować w tej sytuacji. Trudno przewidzieć, co przyniesie kolejny miesiąc, więc będziemy słuchać opinii, reagować na nie i regularnie weryfikować nasze zasady dotyczące pomocy finansowej.


Niniejsza aktualizacja została opublikowana 17 kwietnia w Polsce. Aby zapoznać się z poprzednią wersją zasad kliknij tu

Powyższe informacje to podsumowanie naszego globalnego podejścia do pomocy finansowej dla kierowców i dostawców, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem COVID-19 lub którzy zostali objęci kwarantanną przez organ zdrowia publicznego. W niektórych krajach mogą obowiązywać określone wymagania związane z miejscowymi przepisami, zasadami i praktykami biznesowymi w odniesieniu do takich kwestii, jak dokumentacja lekarska, nakazy organów zdrowia publicznego czy opodatkowanie pomocy finansowej. Niniejsza witryna nie zawiera informacji o wymaganiach w poszczególnych krajach, a podane powyżej kryteria uprawnień i szczegóły dotyczące pomocy mogą ulec zmianie zgodnie z wymaganiami tych krajów. Ze względu na fakt, że sytuacja szybko się zmienia, w reakcji na nowe okoliczności możemy również modyfikować nasze podejście, w tym wysokość pomocy oraz jej kryteria.