Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Products

Nasze nowe standardy bezpieczeństwa

28 maja 2020 r. / Polska

Obostrzenia są stopniowo znoszone i już niebawem więcej osób będzie odbywać przejazdy za pośrednictwem aplikacji. Z tego powodu wprowadzamy nowe standardy bezpieczeństwa, które łączą zalecenia wiodących ekspertów i technologię Ubera. Chcemy mieć pewność, że zarówno pasażerowie jak i kierowcy czują  się bezpiecznie podczas jazdy z Uberem.

Ułatwiony dostęp do przesłon ochronnych

By zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i kierowcom, Uber ułatwi zaopatrzenie w przesłony ochronne większości pojazdów aktywnych w aplikacji Uber w Polsce. 

Równe wymagania

Aby zachować bezpieczną odległość, pasażerowie powinni zajmować tylne miejsca w samochodzie.

Prosimy wszystkich pasażerów i kierowców o noszenie osłony twarzy lub maski, nawet jeśli pojazd wyposażony jest w przesłonę ochronną. 
Zarówno pasażer jak i kierowca mogą anulować przejazd jeżeli nie czują się bezpiecznie.

Weryfikacja zakrycia twarzy przez kierowcę

Dla wielu pasażerów noszenie osłony twarzy lub maski zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też wprowadziliśmy zupełnie nową technologię sprawdzającą czy kierowcy noszą osłonę twarzy lub maskę ochronną. Przed przejściem w tryb online każdy kierowca zostanie poproszony o zrobienie sobie zdjęcia – aplikacja rozpozna, czy twarz jest odpowiednio zasłonięta. Jeśli aplikacja stwierdzi brak osłony twarzy, kierowca zostanie poproszony o jej nałożenie i ponowną weryfikację. Gdy kierowca pomyślnie przejdzie proces, aplikacja powiadomi o tym pasażera przed rozpoczęciem przejazdu.

Gotowi do przejazdu

Przed rozpoczęciem przejazdu pasażerowie oraz kierowcy będą proszeni o potwierdzenie zastosowanych przez nich środków bezpieczeństwa, w tym zasłonięcia twarzy oraz umycia rąk.

Informacja zwrotna na temat bezpieczeństwa przejazdu

Prośba o ocenę przejazdu nie jest niczym nowym, jednak teraz pasażerowie i kierowcy mogą dodatkowo wyrazić opinię związaną ze zdrowiem i czystością, dotyczącą np. braku osłony twarzy u pasażera lub kierowcy. W ten sposób wszyscy będą mieć wpływ  na utrzymanie bezpieczeństwa całej społeczności.