„UberPITCH“ – dalyvavimo sąlygos

 

Organizatorius – „Uber“  

„UberPITCH“ yra organizuojama „Uber B.V.“, bendrovės, įsteigtos Nyderlanduose, registruotas adresas: Vijzelstraat 68, 1017HL, Amsterdamas.  Registraciją ir dalyvavimą „UberPITCH“ reglamentuoja šios sąlygos (toliau – „Sąlygos“).  Įdėmiai perskaitykite šias Sąlygas prieš pateikdami „UberPITCH“ dalyvio paraišką.

„UberPITCH“ – informacija apie konkursą

„UberPITCH“ suteikia „Uber“ programėlės naudotojams Vilniuje galimybę pateikti paraiškos formą dėl verslo idėjos (Pitch)  aptarimo kartu su rizikos kapitalo savininkais, pasirinktais „Uber“ įmonės Vilniuje, Lietuvoje„UberPITCH“ tikslas – paskatinti dalyvaujančių Europos miestų (pasirinktų „Uber“) verslininkus sužinoti apie potencialias savo verslo idėjos augimo spartinimo galimybes per pokalbius su rizikos kapitalo savininkais, kurie aktyviai dalyvauja veikloje savo šalyje ir/ar rinkoje.  Kiekvienos dalyvaujančios Europos šalies geriausia dalyvio „Pitch“ verslo idėja, nustatoma vien tik „Uber“ įmonės arba jos paskirtų tos šalies rizikos kapitalo savininkų, bus toliau nagrinėjama dėl dalyvavimo finaliniame etape ir šios verslo idėjos tolesnio vystymo.  Atrinktieji finalininkai turės galimybę nuvykti į Berlyną ir aptarti savo verslo idėją 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje su „Uber Technology, Inc.“ generaliniu direktoriumi Travisu Kalanicku!*  Finalininkų vietos yra griežtai ribotos, jie bus renkami tik iš Europos valstybių.  „UberPITCH“ dalyviai iš kai kurių miestų ar šalių gali nepatekti į finalinę pakopą, vyksiančią 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje. Detalioji informacija apie 2016 m. „UberPITCH“ konferenciją (pavyzdžiui, pavadinimas, data, organizatorius, tiksli vieta bei konferencijos rėmėjas) gali keistis, „Uber“ neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių šios informacijos pokyčių.

Asmenims, sėkmingai pateikusiems paraiškos formą (jos priimamos tik el. paštu), atsakyme į el. laišką bus atsiųstas specialus „Kodas“. Naudotojai privalo turėti galiojantį dabartinį el. pašto adresą.  Šis Kodas atitinkamą dieną atitinkamame mieste naudotojams atrakins specialųjį automobilių vaizdą (žr. žemiau „Kaip dalyvauti „UberPITCH“), kuris padės jiems pateikti užklausą dėl galimybės aptarti savo verslo idėją su rizikos kapitalo savininku, dalyvaujančiu veikloje atitinkamoje „Uber“ vietoje.

* Jeigu Travisas Kalanickas negalės dalyvauti 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje Berlyne, dalyviai sutinka savo verslo idėją pateikti kitiems „Uber“ vadovams ar darbuotojams, kurie bus išrinkti „Uber“ nuožiūra, bei aptarti ją su jais.

Kaip dalyvauti „UberPITCH“

„UberPITCH“ Vilniuje, Lietuvoje truks nuo 2016 m. Birželio 1d. nuo 11:00 iki 2016 m. Birželio 1d. 15val. (imtinai).

Paraiškos pateikimas negarantuoja Jūsų dalyvavimo „UberPITCH“ galimybės, kadangi dalyvavimas yra griežtai ribojamas ir priklauso nuo laisvų vietų kiekio.

Dalyviai turi būti „Uber“ programėlės naudotojai ir privalo turėti galiojantį dabartinį el. pašto adresą.  Naudotojai, susidomėję dalyvavimu „UberPITCH“, arba norintys sužinoti daugiau informacijos, turės atsakyti į el. laišką iš „Uber“.  Jis bus siunčiamas „Uber“ programėlės naudotojams, sutikusiems gauti „Uber“ pranešimus rinkodaros ir kitais tikslais.  Suinteresuotiems naudotojams „Uber“ išsiųs atsakymą su šiomis Sąlygomis ir paraiškos forma.  Tuomet suinteresuoti naudotojai privalo perskaityti šias Sąlygas, perskaityti ir užpildyti paraiškos formą bei išsiųsti ją į „Uber“ el. pašto adresą, nurodytą minėtame „Uber“ el. laiške.  Visos paraiškos turi būti išsiųstos „Uber“ ne vėliau kaip iki 2016 m. Gegužės 30d. 14 val.

Siekiant išvengti abejonių, naudotojams, kurių paraiškos dalyvauti „UberPITCH“ bus sėkmingos, nebus siūloma transporto paslaugų. Dalyvavimas „UberPITCH“ yra nemokamas, tačiau su privaloma sąlyga, kad dalyviai yra registruoti „Uber“ programėlės naudotojai.  Be to, norintiems turėti dalyvavimo teisę būsimiems dalyviams nėra privaloma būti anksčiau sėkmingai naudojusiems „Uber“ programėlės transporto, mobilumo ir logistikos paslaugų užsakymais.  Tikėtina, kad dalyvavimo „UberPITCH“ paklausa bus aukšta ir „Uber“ neprisiima atsakomybės už bet kurį „Uber“ programėlės naudotoją, kuris negalėjo pateikti paraiškos dėl dalyvavimo „UberPITCH“ ar pavėlavo, ar nesėkmingai ją pateikė.

Su „Uber“ partneriaujantys „UberPITCH“ organizavime rizikos kapitalo savininkai kartu iš reikalavimus atitinkančių dalyvių atrinks penkis finalininkus, kurie keliaus į 2016 m. „UberPITCH“ konferenciją.  Finalininkai bus atrenkami įvertinant verslo idėjos potencialą pagal kai kuriuos arba visus šiuos veiksnius: augimo potencialą, originalumą ir bet kokius kitus veiksnius, vertinamus paskirtų rizikos kapitalo savininkų ir/arba „Uber“.  Norėdami dalyvauti finalinėje pakopoje, vyksiančioje 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje Berlyne, dalyviai turi būti pasirengę ten nuvykti 2016 m. birželio 8 d. arba gretimomis dienomis.

 

Bet kokiai verslo idėjai, susijusiai su transporto, mobilumo ar logistikos paslaugų užsakymu, bus aiškiai uždrausta dalyvauti „UberPITCH“ bei 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje.

Tinkamumas

„UberPITCH“ yra prieinama tik dalyvaujančių Europos šalių gyventojams, kaip nustatyta ir pranešta „Uber“.  Šių Sąlygų vykdymo tikslams dalyviai privalo būti Lietuvos gyventojai.

Asmenys, neturintys teisės dalyvauti:

  • „Uber“ ar bet kurių iš kompanijos kontroliuojančių bei susijusių įmonių darbuotojai;
  • „Uber“ arba jos kontroliuojančių ar dukterinių bendrovių, profesionaliai susijusių su „UberPITCH“ ar jų administracija, darbuotojai, agentai ar tiekėjai; arba
  • (a) ir (b) aukščiau nurodytų asmenų artimiausi giminaičiai ar šeimos nariai.

Dalyvaudami „UberPITCH“ patvirtinate, kad griežtai laikysitės visų šių Sąlygų ir galėsite atvykti į Berlyną 2016 m. birželio 8 d. arba gretimomis dienomis.  Privalote, naudodami „Uber“ programėlę, sėkmingai praeiti paraiškos etapą dėl savo verslo idėjos aptarimo su paskirtu rizikos kapitalo savininku ir pasirašyti visus susijusius su žiniasklaida bei kitus dokumentus, susijusius su „UberPITCH“.  Verslo idėja turi būti originali ir Jūsų sukurta.  Galioja vienos verslo idėjos asmeniui limitas.

„Uber“ nepriims jokių paraiškos formų, kurios bus:

  • automatiškai kompiuterio sugeneruotos;
  • užpildytos trečiųjų asmenų arba keliais egzemplioriais to paties pareiškėjo;
  • neįskaitomos, pakeistos, ištaisytos, padirbtos ar suklastotos; arba
  • neatitinkančios visų šių Sąlygų.

„Uber“ bei įmonės paskirti rizikos kapitalo savininkai pasilieka visas teises neleisti Jums dalyvauti, jei Jūsų elgesys neatitiks „UberPITCH“ sumanymo ir ketinimų.

Berlynas atrinktiesiems finalininkams

Atrinktiems top 4 finalininkams, kurie keliaus į 2016 m. „UberPITCH“ konferenciją Berlyne, kelionės į Berlyną transporto išlaidos bus padengtos „Uber“ ar jos partnerių, o dalyviai turi sutikti dalintis bet kokia asmenine informacija reikalinga šios kelionės organizavimui.  Kelionės į Berlyną būdas (oro ar žemės transportu) bus pasirinkta tik „Uber“ nuožiūra.  Finalininkai bus atsakingi už bet kokias kitas išlaidas, susijusias su kelione į 2016 m. „UberPITCH“ konferenciją, tame tarpe ir draudimą, pinigus išlaidoms, mokesčius, transporto paslaugas vietoje, maistą ir apgyvendinimą.

Finalininkai bus atsakingi už galimybę nuvykti į šį renginį, bei turėti galiojantį pasą su atitinkamomis vizomis ir kitais kelionės dokumentais, reikalingais dalyvavimui 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje Berlyne, Vokietijoje. Konferencijos Berlyne data gali keistis, finalininkams nebus kompensuojami jokie su datos pokyčiais susiję nuostoliai, taip pat nebus galimybės susitarti dėl kitos konferencijos lankymo dienos.

Finalininkų skelbimas

Finalininkai, atrinkti dalyvavimui 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje, bus skelbiami „Uber“ Bloge https://newsroom.uber.com/lithuania/ (taip pat ir bet kuriame „Uber“ Facebook puslapyje ar kitose žiniasklaidos priemonėse, kurios bus Uber nustatytos tinkamomis) ne vėliau kaip 2016 m. birželio 7 d., su jais taip pat bus susisiekta el. paštu.

Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiame, kad 2016 m. „UberPITCH“ konferencijos tikslas – galimybė aptarti savo verslo idėją su „Uber“ generaliniu direktoriumi (ar kitu „Uber“ paskirtu vadovu ar darbuotoju, jeigu Travisas Kalanickas atvykti negalės).  Nebus renkamas nugalėtojas bei papildomi prizai 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje nebus skiriami.

Atsakomybės ribojimas

Tiek, kiek leidžia teisės aktai, „Uber“, jos agentai ar platintojai bei paskirti rizikos kapitalo savininkai jokioms sąlygomis nebus atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, kūno sužalojimą ar mirtį, patirtus dėl Jūsų dalyvavimo „UberPITCH“, taip pat ir 2016 m. „UberPITCH“ konferencijoje, išskyrus atvejus, kai tai gali įvykti dėl „Uber“, jos agentų ar platintojų bei jų darbuotojų aplaidumo.  Tai neturi įtakos Jūsų įstatymų nenustatytoms teisėms.

Konfidencialumas ir intelektinės nuosavybės teisės

Dalyvaudami „UberPITCH“ Jūs pripažįstate, kad bet kokios idėjos, komentarai ar pasiūlymai, įtraukti į paraiškos formą, nėra laikomi konfidencialia informacija.  Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Uber“ ar jos paskirti rizikos kapitalo savininkai gali vystyti, jau išvystė ar vysto panašius į Jūsų verslo idėją ar jai identiškus projektus. Dalyvaudami „UberPITCH“ Jūs atsisakote visų galimų teisinių ieškinių, kurie gali kilti dėl Jūsų verslo idėjos ar būti susiję su ja.

Duomenų apsauga ir viešumas

Tapdami finalininku Jūs sutinkate, kad „Uber“ gali naudoti Jūsų vardą ir pavardę, atvaizdą, gyvenamąjį miestą ar šalį „UberPITCH“ finalininkų skelbimui ar bet kokiems kitiems pagrįstiems bei susijusiems reklamos tikslams.

Dalyvaudami „UberPITCH“ sutinkate, kad bet kokia Jūsų asmeninė informacija, pateikta Jūsų dalyvavimo metu, gali būti saugoma bei naudojama tik „Uber“ ar jos agentų bei tiekėjų „UberPITCH“ organizavimo ir administravimo tikslais.

Bendrosios nuostatos

Jei yra kokia nors priežastis manyti, kad įvyko šių Sąlygų pažeidimas, „Uber“ gali savo nuožiūra pasilikti teisę uždrausti Jums dalyvauti „UberPITCH“.

„Uber“ pasilieka teisę pripažinti negaliojančia, sustabdyti, atšaukti ar pataisyti finalininkų atranką į 2016 m. „UberPITCH“ konferenciją, jei tai būtų būtina.Šias Sąlygas reglamentuoja Nyderlandų teisės aktai.  Šalys paklūsta Amsterdamo teismų išimtinei jurisdikcijai.