„Uber“ nebūtų tuo, kas yra dabar, be savo partnerių-vairuotojų – būtent jie kuria „Uber“ patirtį. Tačiau kurį laiką reikiamas dėmesys buvo kreipiamas kitur – pernelyg daug dėmesio skyrėme platformos augimui ir nepakankamai tiems, kas padarė tą augimą įmanomą. „Uber“ vairuotojus vadiname partneriais, tačiau ne visada jais buvome. Svarbi kiekvienos partnerystės dalis – įsiklausymas.

Vairuotojai visada pabrėžė, kad jiems patinka laisvė būti savo pačių šeimininkais ir rinktis, kada ir kur jie nori keliauti. Tačiau vairuotojai taip pat pridurdavo, kad jie nori jaustis saugūs bei ramūs dėl ateities, nes gyvenimas pasižymi pakilimais ir nuosmukiais. Įvairūs susižeidimai, ligos arba atvirkščiai – šeimos pagausėjimas – neturėtų kelti finansinio streso.

Jau visai netrukus „Uber“ partneriams-vairuotojams visoje Europoje ir Lietuvoje pradėsime skirti draudimo išmokas – dėl ligos, susižalojimo ar vienkartinę išmoką motinystės iri tėvystės atveju. Bendradarbiaudami su „AXA“, viena iš patikimiausių pasaulio draudimo kompanijų, pristatome Partnerių apsaugos programą, kuri vairuotojams nieko nekainuos, nes viską apmokėsime mes.

Partnerių apsaugos programa buvo sukurta siekiant užtikrinti vairuotojų saugumą ir apsaugoti jų veiklos lankstumą. Nesvarbu, ar tai sužalojimas, liga, „Uber“ tiki, jog partneriai nusipelno būti apsaugoti, jei staiga gyvenimas ir darbas pradeda klostytis ne pagal planą.

Naujoji programa apims visus „Uber“ platforma besinaudojančius partnerius-vairuotojus Lietuvoje ir dengs didelę dalį nuostolių ar kompensuos pajamas, prarastas patekus į avariją ar susižalojus kelionės metu. Programa taip pat suteikia apsaugą ir dėl įvykių ne kelionės metu – kai partneriai-vairuotojai negali laikinai dirbti dėl motinystės ar tėvystės atostogų, ligos ir patirtų susižalojimų. Visą draudimo išmokų sąrašą galima rasti čia.

Tam, kad galėtų gauti draudimo kompensaciją už ne kelionės metu atsitikusį įvykį, partneris-vairuotojas per paskutiniąsias 8 savaites turės būti užbaigęs 150 kelionių „Uber“ platformoje.

Partnerių apsaugos programa pradės veikti 2018 m. birželio 1-ąją ir iškart apims per 150 tūkst. nepriklausomų „Uber“ partnerių-vairuotojų visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje.

Programa yra svarbus žingsnis siekiant išspręsti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria nepriklausomi platformos partneriai. „Uber“ žada neapsiriboti tik šios problemos sprendimu, kompanija sieks užtikrinti, kad į vairuotojų atsiliepimus būtų nuolatos reaguojama ir ateityje.