Please enable Javascript
Ugrás a fő tartalomra

Cselekedj helyesen. Minden körülmények között.

„Ne felejtsük el, hogy nem csak az elért sikerek számítanak, hanem az is, hogy milyen úton érjük el ezeket, és milyen személyes és szakmai magatartást tanúsítunk közben. Az Uber valamennyi alkalmazottjától minden körülmények között elvárunk bizonyos szintű felelősségvállalást és magas fokú integritást.”

Tony West, az Uber jogi igazgatója

Etikusság és integritás

Az Uber etikai és megfelelőségi csapatának küldetése az, hogy megbízható üzleti partnerként elősegítse az Uber sikerét, és iránymutatást nyújtson az alkalmazottak magatartását illetően. Ennek érdekében:

 

 • Lehetővé tesszük és elősegítjük az etikus döntéshozatali kultúrát
 • Arra biztatjuk az Uber munkatársait, hogy tartsák be a vonatkozó jogszabályokat, irányelveket és előírásokat

               Scott Schools, etikai és megfelelőségi vezető, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Programok határozott céllal

Az Uber etikai és megfelelőségi csapata szorosan együttműködik a jogi csapattal az irányelvek, folyamatok és ellenőrzések átfogó és folyamatos programjának kidolgozásában és fenntartásában, hogy megelőzze, felderítse és kezelje a jogellenes, etikátlan vagy az Uber szabályzatát sértő magatartást.

Korrupció és megvesztegetés elleni küzdelem

Engage lawfully with third parties and government officials.

Összeférhetetlenség

Az olyan helyzetek megelőzése, amikor a személyes érdekek befolyással lehetnek a szakmai feladatokra.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Egészségügyi megfelelés

A szövetségi és állami jogszabályok, valamint a szerződéses kötelezettségek betartásának elősegítése.

Globális kereskedelmi megfelelés

Elköteleződés a globális kereskedelmi ellenőrzéseknek való megfelelés iránt.

Az ellátási lánc megfelelősége

A beszállítók és külső felek integritásának vizsgálata és fejlesztése.

Versenyképes információszerzés

Vezető piaci ismeretek megszerzése etikus módszerekkel.

Működésbeli megfelelés

A szabványos működési eljárások betartásának lehetővé tétele.

Elkötelezett alkalmazottak

Az Uber etikai és a megfelelőségi programjának egyik alappillére, hogy ösztönözzük az alkalmazottakat arra, hogy álljanak ki másokért, és hallassák a hangjukat.

Másokkal szemben és egymásért. Közösséget alkotunk, és együttműködve többet tehetünk a közös célért: az Uber sikeréért. A közösség tagjaiként vigyáznunk kell egymásra, és ki kell állnunk, amikor a csapat egyik tagjának szüksége van rá. Az Uber alkalmazottainak felhívjuk a figyelmét a potenciális külső szemlélő felelősségére, és biztosítjuk őket arról, hogy a beavatkozás, a bejelentés vagy a vizsgálat támogatása miatti megtorlás szigorúan tilos.

A belső Uber-csapatokban. Lehetővé tesszük valamennyi csapatunk számára, hogy etikus keretek között kommunikálhassanak kollégáikkal.

Az Integrity segélyvonallal. Az Uber Integrity segélyvonala a nap 24 órájában és az év minden napján elérhető a legtöbb nyelven. Bejelentést telefonon vagy online is lehet tenni, akár névtelenül is.

Elismerjük azokat az alkalmazottakat és vezetőket, akik magasabb szintre emelték vagy szinten tartották etikai bölcsességüket és jogi ismereteiket. Ezeket az etikus bajnokokat jelvényekkel, különleges eseményekkel és teljesítménytámogatással jutalmazzuk, amikor eleget tesznek az alapvető megfelelőségi követelményeknek.

Integrity segélyvonal

Az Uber Integrity segélyvonala bizalmas jelentéstételi szolgáltatás, amely a jogszabályok vagy a vállalat belső szabályzatainak megsértése esetén használható. Az Integrity segélyvonalat egy független harmadik fél üzemelteti, és az alkalmazottak névtelenül is tehetnek bejelentést. A beérkező bejelentéseket osztályozzák, és a megfelelő csapathoz küldik kivizsgálásra. Az Uber nem tolerálja a jóhiszemű bejelentések megtorlását.

Milyen esetekben indokolt az Integrity segélyvonal használata?

 • Korrupció vagy megvesztegetés
 • Versenyellenes vagy trösztellenes gyakorlatok
 • Számviteli vagy auditálási szabálytalanságok
 • Költségjelentési csalás
 • Diszkrimináció, bántalmazás vagy megtorlás
 • Munkahelyi zaklatás vagy erőszak
 • Lopás vagy csalás
 • Egyéb etikai kihágások vagy szabálysértések

Milyen esetekben nem indokolt az Integrity segélyvonal használata?

 • Ügyféltámogatási csatornaként
 • Sofőr- vagy futártámogatási csatornaként
 • Ombudsmanként
 • Ha egy hatóság adatokat kérvényezne az Ubertől
 • Ha az Uber platformjának biztonsági réseiről szeretnél beszámolni

Egészségügyi megfelelés

Az egészségügyi megfelelőség elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapatok megelőzzék, felderítsék, kivizsgálják, mérsékeljék és megfelelő módon jelenthessék a vonatkozó egészségügyi és adatvédelmi jogszabályok és előírások, valamint a szövetségi egészségügyi programok követelményeinek megsértését, ideértve a csalást, a pazarlást és a visszaéléseket is. Az Uber Health megfelelőségi programterve előmozdítja az összes vonatkozó szövetségi és állami jogszabálynak és szerződéses kötelezettségnek való megfelelést. Ugyanakkor meghatározza az Uber egészségügyi megfelelőségi programjának legfontosabb elemeit.

Kereskedelmi megfelelés

Az Uber elkötelezte magát amellett, hogy minden országban, ahol üzleti tevékenységet folytat, betartja az exportra, a vámokra, az importra, és az antibojkottra vonatkozó globális kereskedelmi szabályozásokat. Ezt a szellemi tulajdonunk, a határokon átnyúló tevékenységeink, a nemzetbiztonság és a termékek minőségének védelme érdekében tesszük.

Az ellátási lánc megfelelősége

Az Uberrel való együttműködés és a küldetésünkben való részvétel feltétele, hogy beszállítóink minden körülmények között osztozzanak a helyes cselekedetek iránt elkötelezettségünkben. A megfelelő beszállító kiválasztásához a belépési folyamat részeként minden leendő beszállítót megvizsgálunk, hogy felmérjük a kockázatokat, és értékeljük a megfelelőségi előzményeiket, valamint hogy a jogszabályok és az integritás határain belül működnek-e.