Please enable Javascript
Preskoči na glavni sadržaj

Uvažavaj sigurnost drugih

Svatko ima ulogu u stvaranju sigurna okruženja. Zato smo stvorili standarde u vezi s dijeljenjem računa, dobi vlasnika računa i još puno toga.

Dijeljenje računa

Dijeljenje računa nije dopušteno, osim ako nije izričito odobreno u našim smjernicama, odredbama ili drugim pravilima. Za korištenje bilo kojom aplikacijom Uber moraš se registrirati i održavati vlastiti aktivni račun. Ne smiješ dopustiti drugoj osobi da se koristi tvojim računom i nikada nemoj dijeliti podatke za prijavu s drugim osobama.

  • Zaštiti svoj račun. Ne dopusti drugim osobama pristup svom računu. Slanje zahtjeva za vožnju ili dostavu u ime druge osobe koja zadovoljava naš uvjet starosne dobi u redu je i ne predstavlja kršenje Uberovih smjernica za zajednicu.

  • Zaštiti svoj račun. Nikada nemoj dopustiti drugim osobama da prihvaćaju zahtjeve putem aplikacija Uber upotrebom tvog računa, osim ako to nije izričito dopušteno u našim smjernicama, odredbama ili drugim pravilima.

  • Zaštiti svoj račun. Nikada nemoj dopustiti drugim osobama da unajmljuju romobile, mopede ili bicikle upotrebom tvog računa, osim ako to nije izričito dopušteno u našim smjernicama, odredbama ili drugim pravilima.

Osobe mlađe od 18 godina

Moraš imati 18 ili više godina kako bi mogao/la imati korisnički račun za vožnje, uslugu Uber Eats ili JUMP. Vlasnici računa ne mogu poslati zahtjev za vožnju ni za dostavu za osobu mlađu od 18 godina koja nije u pratnji odrasle osobe tijekom vožnje ili pri preuzimanju dostave. Vlasnici računa također ne mogu iznajmiti bicikl ni romobil koji će upotrebljavati osoba mlađa od 18 godina. Ovaj se odjeljak primjenjuje ako ne postoji izričito odstupanje u našim smjernicama, odredbama ili drugim pravilima.

  • Ako tijekom preuzimanja ili dostave primijetiš da bi tvoj korisnik ili korisnik usluge Uber Eats mogao biti mlađi od 18 godina, možeš otkazati vožnju ili dostavu i prijaviti slučaj Uberu. Napominjemo da odbijanje ili otkazivanje vožnji na temelju ovoga neće utjecati na tvoju ocjenu vozača ili dostavljača. Također, dobro je da svom korisniku ili korisniku usluge Uber Eats priopćiš zašto ne možeš prihvatiti vožnju ili dovršiti dostavu kako se ne bi pitao zašto je do toga došlo.

  • Odrasle osobe ne mogu zatražiti vožnju za osobu mlađu od 18 godina koja neće biti u pratnji odrasle osobe tijekom vožnje.

  • Odrasle osobe ne mogu zatražiti dostavu za osobu mlađu od 18 godina koja neće biti u pratnji odrasle osobe pri preuzimanju dostave.

  • Osobe mlađe od 18 godina ne mogu unajmiti bicikle, mopede ni romobile putem aplikacije Uber, osim ako ne postoji izričito odstupanje u našim smjernicama, odredbama i drugim pravilima.

Dodatni korisnici

Kada voziš pomoću aplikacije Uber, u vozilo ne smije ući nitko osim korisnika koji je zatražio vožnju i njegove pratnje. Kada automobilom dostavljaš na usluzi Uber Eats, u njemu se istovremeno s narudžbom koju je potrebno dostaviti ne smiju nalaziti drugi korisnici. Kada se voziš Uberom, vlasnik računa odgovoran je za ponašanje svoje pratnje. Ako zatražiš vožnju ili dostavu ili unajmiš bicikl, moped ili romobil za drugu odraslu osobu, ti si odgovoran/na za njezino ponašanje u vožnji ili pri dostavi.

Podaci o vozilu

Aplikacija Uber korisnicima vožnji i korisnicima na usluzi Uber Eats pruža identifikacijske podatke o vozačima i dostavljačima i njihovim vozilima, uključujući broj registracijske pločice, marku i model vozila, sliku profila i ime, radi lakšeg preuzimanja ili dostave.

  • Uvijek provjeri svoju vožnju pomoću podataka navedenih u aplikaciji. Nemoj ulaziti u automobil s vozačem koji nema točne identifikacijske podatke.

Sigurnosni pojasevi

Upotreba sigurnosnog pojasa može biti najučinkovitiji način za spašavanje života i smanjenje broja ozljeda u automobilskim nesrećama. Sve osobe koje se nalaze u vozilu, dakle dostavljači, vozači i korisnici – uključujući korisnike na stražnjim sjedalima – uvijek moraju privezati sigurnosni pojas. Korisnici moraju poslati zahtjev za automobil koji ima dovoljno sjedala za sve osobe u njihovoj pratnji, a vozači moraju odbiti vožnju ako nema dovoljno sjedala sa sigurnosnim pojasevima za sve putnike u njihovu automobilu.

Kacige za bicikle, mopede i romobile

Zbog vlastite sigurnosti moraš nabaviti odgovarajuću kacigu za vožnju biciklom, mopedom ili romobilom. Kaciga ti može pomoći da se zaštitiš ako je nosiš u skladu s uputama proizvođača, poput nošenja nisko na čelu i vezanja ispod brade. Kacigu moraš nositi kada je to propisano mjerodavnim zakonom.

Upotreba kamera ili drugih uređaja za snimanje videozapisa i audiozapisa

Svatko tko upotrebljava aplikacije Uber može snimiti cjelokupnu vožnju ili dostavu ili njihov dio u mjeri u kojoj to dopuštaju mjerodavni zakoni, uključujući u svrhu dokumentiranja problema o kojem možda želi obavijestiti Uber ili nadležno tijelo. Mjerodavnim će se zakonima ili propisima možda zahtijevati od osoba koje upotrebljavaju opremu za snimanje da o snimanju obavijeste sve osobe koje snimaju i/ili da pribave njihovu privolu. Provjeri mjerodavne zakone i propise kako bi utvrdio/la je li to primjenjivo.

Zabranjeno je emitiranje slike, audiozapisa ili videozapisa bilo koje osobe.

Budi na oprezu

Sudjelovanje u prometu znači da i ti pridonosiš očuvanju vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih. To znači da pogled moraš držati na cesti, moraš biti odmoran/na i spreman/na brzo reagirati u situacijama koje to iziskuju. Provjeravamo izvješća o potencijalno nesigurnu ponašanju tijekom vožnje.

Pravilno održavanje i čuvanje

Od vozača i dostavljača očekuje se da vozila, uključujući kočnice, sigurnosne pojaseve i gume, održavaju u dobrom radnom stanju. To znači da vozilo moraš održavati u skladu sa standardima sigurnosti i održavanja za industriju te uvažavati sve relevantne zakone i propise.

Oprez na cesti

Sigurnost na cesti ostvaruje se sigurnim ponašanjem, a ono uključuje uvažavanje svih sudionika u prometu, bez obzira na način njihova sudjelovanja u njemu.

  • Uvijek pogledaj preko ramena prije izlaska iz vozila i obrati pozornost na bicikliste, automobile, pješake i romobile.

  • Obrati pozornost na druge osobe koje se voze biciklom, mopedom ili romobilom odnosno koje hodaju i budi svjestan/na uvjeta na cesti ispred sebe.

Izvanredne situacije

Uber može poduzeti dodatne mjere kako bi pokušao očuvati sigurnost našeg sustava za vrijeme izvanrednih situacija uključujući, ali ne ograničavajući se na prirodne katastrofe, hitna stanja u javnom zdravstvu i krizne situacije.

Na primjer, ako Uber primi obavijest od tijela nadležnog za javno zdravstvo da osoba koja se koristi Uberovim sustavom predstavlja potencijalnu opasnost, mi račun te osobe možemo privremeno obustaviti sve dok ne bude razumno sigurno da se dotični pojedinac nastavi koristiti Uberovim sustavom.

Slično tome, možemo onemogućiti pojedincima u čitavom jednom gradu ili regiji da upotrebljavaju dio ili čitav Uberov sustav ako je tako naloženo u smjernicama nadležnih tijela tijekom izvanredne zdravstvene situacije, prirodne katastrofe ili druge krize ili kada nastavak dostupnosti Uberovog sustava predstavlja neposrednu opasnost.

Dodatne smjernice za uslugu Uber Eats

Uz pridržavanje svih Uberovih smjernica za zajednicu, pročitaj naše standarde o narudžbama i dostavama na usluzi Uber Eats.

Pogledaj više smjernica za zajednicu

Poštuj svakoga

Poštuj zakon

*Ovim resursom upravlja treća strana i Uber nije odgovoran za njegove sadržaje.