Please enable Javascript
Preskoči na glavni sadržaj

Sigurno rukovanje narudžbama na usluzi Uber Eats

Zahvaljujući ovim smjernicama, svaka je narudžba izvrsna. Njima se također razvija povjerenje među dostavljačima, korisnicima usluge Uber Eats i tvojim omiljenim trgovcima u susjedstvu.

Pravilno rukovanje narudžbama

Od trgovaca se očekuje da se pridržavaju svih relevantnih zahtjeva za registraciju i izdavanje dozvola i svih ostalih zakona i propisa o hrani, uključujući pravila o sigurnosti hrane i higijeni, najboljih praksi u industriji i Uberovih pravila. Trgovci moraju imati važeće trgovačke registracije, ovlaštenja i/ili dozvole.

  • Mnoga pripremljena jela su pokvarljiva i mogu uzrokovati bolest ako se s njima ispravno ne postupa. Takva jela mogu biti potencijalno opasna ako se prije preuzimanja vrijeme i temperatura čuvanja ne kontroliraju na odgovarajući način. Važno je održavati dobre higijenske postupke tijekom pripreme narudžbe.

    Kako bi osigurao/la da hrana sigurno dospije do korisnika usluge Uber Eats, potičemo te da pakete prije dostave upakiraš u zatvorenu ambalažu sa zaštitom od otvaranja.

    Od tebe se očekuje da odgovorno postupaš na temelju informacija dobivenih od korisnika usluge Uber Eats u vezi s alergijama na hranu, netolerancijama ili drugim prehrambenim ograničenjima i odbiješ zahtjeve koji tome ne odgovaraju. Moraš navesti podatke o alergenima i jasno označiti naručene pošiljke koje sadrže određene alergene u hrani.

Pravilna dostava narudžbi

Trgovci mogu od dostavljača zahtijevati da se pridržavaju određenih smjernica kojima se promiče sigurnost hrane, osigurava pridržavanje regulatornih smjernica ili udovoljava prehrambenim ograničenjima korisnika usluge Uber Eats. Na primjer, trgovci mogu obavijestiti dostavljača da razdvoji halal i nehalal hranu. Dostavljači bi se uvijek trebali pridržavati takvih smjernica trgovaca.

  • Dostavljači moraju upotrebljavati izoliranu vrećicu kako bi pružili sigurnu i higijensku uslugu. Dostavljači nemaju nikakvu obvezu upotrebe pošiljki s oznakom Uber Eats. Za dostave biciklom mogu se rabiti specijalne vrećice u kojima je hrana zaštićena od pomicanja i vremenskih uvjeta.

    Ne smiješ neovlašteno mijenjati ni otvarati ambalažu tijekom dostave. Na taj način strane tvari mogu dospjeti u hranu, a to može predstavljati ozbiljnu opasnost u pogledu sigurnosti hrane za korisnike. Održavaj osobnu higijenu kako bi osigurao/la sigurnost hrane.

Osiguravanje sigurnog prostora za preuzimanja

Trgovci su dužni osigurati siguran prostor za preuzimanje dostava u kojem će se dostavljači osjećati dobrodošlima.

Dostava alkohola

U zemljama u kojima je dostava alkohola dopuštena u skladu s primjenjivim zakonima, sve narudžbe koje sadrže alkohol moraju biti u skladu sa svim primjenjivim zakonima i ograničenjima za dostavu alkohola izvan trgovine i radno vrijeme usluge. Samo korisnici koji su punoljetni i nisu pod utjecajem droge i alkohola mogu naručiti ili primati dostave alkohola gdje je to dostupno. Dostavljači su odgovorni za poštivanje lokalnih uvjeta za dostavu alkohola koji često uključuju provjeru identiteta korisnika i odbijanje dostave ako je korisnik maloljetan ili se čini da je pod utjecajem alkohola.

Pogledaj više smjernica za zajednicu

Poštuj svakoga

Uvažavaj sigurnost drugih

Poštuj zakon