Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Wei-Chiu Ma

Recent publications

Exploiting Sparse Semantic HD Maps for Self-Driving Vehicle Localization

Διαβάστε περισσότερα

DAGMapper: Learning to Map by Discovering Lane Topology

Διαβάστε περισσότερα

DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch

Διαβάστε περισσότερα

Convolutional Recurrent Network for Road Boundary Extraction

Διαβάστε περισσότερα

Deep Rigid Instance Scene Flow

Διαβάστε περισσότερα

Single Image Intrinsic Decomposition Without a Single Intrinsic Image

Διαβάστε περισσότερα

SurfConv: Bridging 3D and 2D Convolution for RGBD Images

Διαβάστε περισσότερα

Hierarchical Recurrent Attention Networks for Structured Online Maps

Διαβάστε περισσότερα

Deep Parametric Continuous Convolutional Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα

Forecasting Interactive Dynamics of Pedestrians with Fictitious Play

Διαβάστε περισσότερα

Find Your Way by Observing the Sun and Other Semantic Cues

Διαβάστε περισσότερα