Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Renjie Liao

Recent publications

Incremental Few-Shot Learning with Attention Attractor Networks

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Graph Generation with Graph Recurrent Attention Networks

Διαβάστε περισσότερα

Discrete Residual Flow for Probabilistic Pedestrian Behavior Prediction

Διαβάστε περισσότερα

DMM-Net: Differentiable Mask-Matching Network for Video Object Segmentation

Διαβάστε περισσότερα

UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation Network

Διαβάστε περισσότερα

DARNet: Deep Active Ray Network for Building Segmentation

Διαβάστε περισσότερα

Lorentzian Distance Learning for Hyperbolic Representations

Διαβάστε περισσότερα

LanczosNet: Multi-Scale Deep Graph Convolutional Networks

Διαβάστε περισσότερα

Neural Guided Constraint Logic Programming for Program Synthesis

Διαβάστε περισσότερα

Incremental Few-Shot Learning with Attention Attractor Networks

Διαβάστε περισσότερα

GeoNet: Geometric Neural Network for Joint Depth and Surface Normal Estimation

Διαβάστε περισσότερα

Learning Deep Structured Active Contours End-to-End

Διαβάστε περισσότερα

Reviving and Improving Recurrent Back-Propagation

Διαβάστε περισσότερα

Inference in Probabilistic Graphical Models by Graph Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα

Leveraging Constraint Logic Programming for Neural Guided Program Synthesis

Διαβάστε περισσότερα

Graph Partition Neural Networks for Semi-Supervised Classification

Διαβάστε περισσότερα

NerveNet: Learning Structured Policy with Graph Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Short-Horizon Bias in Stochastic Meta-Optimization

Διαβάστε περισσότερα

Situation Recognition with Graph Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα

3D Graph Neural Networks for RGBD Semantic Segmentation

Διαβάστε περισσότερα

Detail-Revealing Deep Video Super-Resolution

Διαβάστε περισσότερα

Normalizing the Normalizers: Comparing and Extending Network Normalization Schemes

Διαβάστε περισσότερα