Sõida

COVID-19 rahalise abi uuendus

16. aprill 2020 / Eesti

Alates 27.08.2021 ei võta me enam vastu COVID-i rahalise abi eeskirja taotlusi. Lisamaterjalide ja muu ohutusteabe saamiseks külasta meie COVID-i ressursside lehte.

Viimased nädalad on olnud kõigile rasked. Kuna inimesed liiguvad vähem ringi ja linnades tehakse üha rohkem piiranguid, on endiselt maanteel liikuvate partner-juhtide teenused muutunud hindamatuks, aidates liikuda suunas, mis on tegelikult oluline ning toetades kohalikke kogukondi nendel keerulistel aegadel.

Hoidmaks Sind kõigega kursis, täiendame pidevalt juhiseid, mis hõlbustavad Sul valitsuselt rahalise abi taotlemist.

Viimase kuu aja jooksul oleme andnud rahalist abi juhtidele, kel on diagnoositud COVID-19 või kes on arsti või terviseameti korraldusel karantiinis või isolatsioonis olnud. Teatasime sellest eeskirjast kiiresti, kuigi kiiresti tegutsemine tähendas, et pidime edasi liikuma piiratud teabega, pidades kõige tähtsamaks võimalikult kiiresti toe pakkumist.

Paljud teist on meile teada andnud, et meie algne eeskiri toetas vaid väheseid juhte ja rahasaamisprotsess oli keeruline ja segadusse ajav. Täna viime oma eeskirja sisse 2 muudatust:

  1. Keskendume toe pakkumisel neile, kes selle kriisi ajal endiselt aktiivselt sõidavad.
  2. Laiendame ka sihtrühma, lisades sinna juhid, kellele on antud korraldus viibida karantiinis, kuna neil on varasemaid haigusi, mis seavad nad suuremasse ohtu COVID-19 tõttu raskelt haigestuda. Kuna seetõttu lisandus sihtrühma rohkem inimesi kui vanade reeglite kohaselt, otsustasime kehtestada maksimaalse summa inimese kohta, et uus eeskiri oleks jätkusuutlikum.

Uus eeskiri kehtib alates tänasest kõikidele aktiivsetele juhtidele Eestis.

Uue eeskirja põhjal abi taotlemine

Tingimusele vastamiseks tuleb Sul esitada litsentseeritud arsti või riikliku tervishoiuametniku kirjalik dokument, kus on kirjas, et

  • Sul on aktiivne COVID-19 haigusjuhtum või
  • Sulle anti korraldus isiklikus karantiinis viibida, kuna kahtlustatakse, et Sul on aktiivne COVID-19 haigusjuhtum, või
  • Sulle anti korraldus isiklikus karantiinis viibida, kuna Sul on varasemaid haigusi, mis seavad Sind suuremasse ohtu COVID-19 tõttu raskelt haigestuda

Juhised rahalise abi taotlemiseks leiad siit. Püüame töödelda Sinu taotlust 7 tööpäeva jooksul. Enne avalduse esitamist tutvu hoolikalt kõigi ülaltoodud saidil loetletud nõuetega. Kui esitad avalduse, pannakse Sinu Uberi konto ohutusmeetmena COVID-19 leviku piiramiseks ootele. Isegi kui Sinu konto on ootel, peame ikkagi Sinu taotluse üle vaatama, et selgitada välja, kas Sul on õigus rahalisele abile.

Kuidas meie rahalise abi eeskiri muutub

Eelmine eeskiriUus eeskiri
Kvalifitseerumis kriteeriumidJuhid võivad vastata tingimustele, kui nad on 30 päeva jooksul enne 6. märtsi, mil me eeskirjast teada andsime, teinud ühe sõidu.Pead olema lõpetanud ühe sõidu 30 päeva jooksul enne Sinu esitatud dokumentides märgitud kuupäeva või kuupäeva, millal võtsid Uberiga rahalise abi saamiseks ühendust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Teeme selle muudatuse, et suunata oma tugi neile, kes jätkavad juhtimist ja seisavad kriisi ajal silmitsi suuremate riskidega.
Makse arvutamiseks kasutatud ajavahemikArvutasime partner-juhtide maksed vastavalt nende keskmisele nädalatulule viimase 6 kuu jooksul enne 6. märtsi. Vaatame Sinu keskmisi nädalatulusi 3 kuu jooksul enne Su rahalise abi taotluse esitamist.
Individuaalse makse maksimumsummaMaksime rahalist abi kuni 14 päeva eest tuginedes ainult vastava partner-juhi eelnevale tulule.Jätkame kuni 14-päevase rahalise abi pakkumisega, kuid määrame maksimaalse maksesumma. Maksimumsummad sõltuvad linnast, sest nad põhinevad iga linna juhtide tavatuludel.

Teame, et inimese kohta maksimumsumma rakendamine tähendab, et kõige aktiivsemad juhid teenivad vähem kui nad tavaliselt teenisid enne COVID-19 leviku algust. Kuid suurendades kvalifitseeruvate partner-juhtide arvu, loodame, et see abi võib leevendada olukorda rohkematele partner-juhtidele ja nende peredele

Pöörame tähelepanu ka sellele, et jätkame eeskirjaga, mille kohaselt maksate Sulle miinimumsummat €20, juhul kui sõidad Eestis, isegi kui olete 30 päeva jooksul enne oma avalduse tegemist teinud ainult ühe sõidu.

Lisaks võivad haiguse kinnitanud iseseisvad partner-juhid saada AXA-st partnerikaitse kaudu lisahüvesid. See võib pikendada rahalist toetust üle 14 päeva. Kvalifitseeruvatele partner-juhtidele tagab Uber, et Sinu kindlustusnõude menetlemise ajal kaitseb AXA Sind alates 1. päevast ja (kui vaja) tehakse täiendavaid makseid.

Ajal, mil me kogukonnad seisavad silmitsi kriisiga, millelaadset juba põlvkondi pole nähtud, teed Sina olulist tööd ja oleme pühendunud Sinu toetamisele. Õpime igal sammul. Kuna me ei tea, mida järgmine kuu toob, jätkame kuulamisega, vastame tagasisidele ja vaatame regulaarselt oma rahalise abi eeskirja üle, et seda vajadusel muuta.


17. aprillil uuendatud eeskirjast saab lugeda siit

Eespool kirjeldatu on kokkuvõte meie üldisest lähenemisest juhtidele osutatavale rahalisele abile, kui neil peaks diagnoositama COVID-19 või kui terviseamet peaks nad individuaalsesse karantiini paigutama. Eraldi riikidel võib olla konkreetseid nõudeid, mida on vaja kohalike seaduste, määruste või äritavade järgimiseks arvestada, seoses näiteks tervishoiuasutuste dokumentide, tervishoiuameti korralduste või maksude või rahalise abi maksetega. Sellel saidil ei käsitleta konkreetsete riikide nõudeid ja ülalpool antud nõuetele vastavuse ja abi andmed olenevad Uberi vajadusest selliseid riigipõhiseid kohandusi teha. Indias ja Ühendkuningriigis kehtivad teised eeskirjad. Kuna olukord muutub kiiresti, võime ka seda lähenemist muuta, käsitledes antava abi ulatust ja arvestades kriteeriume muutuvaid tingimusi.