Please enable Javascript
Gå til hovedindhold

People and Culture-rapport for 2021

Et år med handling

Siden Ubers start har den enkle handling "tryk på en knap, og få en tur" ændret folks liv. Og nu bliver det langt mere vidtrækkende. Hos Uber arbejder vi på at genopfinde måden, hvorpå verden bevæger sig, til det bedre. Vi mener, at alle skal have mulighed for at bevæge sig frit og sikkert – fysisk, økonomisk og socialt. For at gøre det må vi bekæmpe racisme og være forkæmpere for ligeret, både i vores virksomhed og på vores platform. Vi er nødt til at bruge vores globale rækkevidde, vores teknologi, vores data og, vigtigst af alt, vores stemme til at hjælpe med at skabe en sikrere, mere rummelig virksomhed og til at være en stærk allieret for alle de lokalsamfund, vi betjener.

2020 var et utroligt udfordrende år, hvor Uber og verden generelt kæmpede med de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af en pandemi og et globalt fokus på race. Eftervirkningerne blev ikke oplevet ens af alle, da COVID-19 medvirkede til at kaste et skarpt lys over de uligheder, der alt for længe har varet ved i samfundet. Uber har bestræbt sig på at støtte medarbejdere, byer og de passagerer, chauffører, leveringspersoner, restauranter og butikker, der bruger vores platform til at fortsætte deres arbejde og drive handel.

Ledelsens engagement i mangfoldighed

At skabe større lighed er en af Ubers seks prioriteter, der blev fastlagt af vores CEO, Dara Khosrowshahi, i 2021. Det betyder, at den demografiske diversitet skal øges hos Uber, og at vi skal blive en endnu mere aktiv anti-racistisk virksomhed og ven af de lokalsamfund, vi opererer i. Alle medlemmer af Executive Leadership Team gør deres del for at gøre dette til virkelighed, og de sørger især for, at hele organisationen søger at nå dette mål. Det er kernen i virksomhedens strategi for at øge diversitet, lighed og inklusion, og engagementet starter øverst i organisationen.

Bo Young Lee, chef for mangfoldighed og rummelighed

"Vi ved, at fremskridt tager tid, men det er ikke manglen på løsninger, der bremser os. Virksomhederne har svært ved at gøre fremskridt, når de ikke har mod til at bevare engagementet og sige fra over for racisme og adfærd, der kendetegner hvidt overherredømme. Enkeltpersoner og virksomheder har svært ved at holde dampen oppe, når de ikke kan se hurtige forandringer. Men den gradvise omstilling er mest bæredygtig. Ulighed og racisme opstod ikke fra den ene dag til den anden, og det kan ikke klares med nemme løsninger. Arbejdet bliver aldrig færdigt. Jeg tror fuldt og fast på, at hvis vi fortsat er dedikerede, vil der ske forandringer. Uber har altid haft modet til at forpligte sig til holdbare handlinger, og betyder for mig, at det er en god start.

"Vi lever i meget unikke tider. Lad os sørge for, at vi optimerer til omstilling."

Dara Khosrowshahi, administrerende direktør

"Som en virksomhed, der hjælper folk med at bevæge sig, er det vores mål at sikre, at alle kan bevæge sig frit og sikkert, både fysisk, økonomisk og socialt. For at gøre det skal vi hjælpe med at bekæmpe den racisme, der stadig findes i samfundet, og være forkæmper for ligestilling, både i og uden for vores virksomhed.

"Én ting står klart for os: Vi kan ikke bare håbe på, at vores produkter alene vil forbedre lighed og retfærdighed. Vi er nødt til at bruge vores globale rækkevidde, vores teknologi og vores data til at hjælpe med at skabe forandringer hurtigere, så vi bliver en mere aktiv antiracistisk virksomhed, en sikrere, mere rummelig virksomhed og platform og en trofast allieret for alle de lokalsamfund, vi betjener."

Ubers medarbejderressourcegrupper skaber opmærksomhed omkring identitet og intersektionalitet samt lederudviklingsmuligheder for medlemmer.

Able at Uber

Ubers fællesskab for omsorgspersoner og medarbejdere med handicap

Asian at Uber

Ubers asiatiske fællesskab

Black at Uber

Ubers fællesskab for sorte medarbejdere og partnere

Equal at Uber

Ubers fællesskab for socioøkonomisk rummelighed

Immigrants at Uber

Ubers fællesskab for indvandrere

Interfaith at Uber

Ubers fællesskab for personer med forskellig religiøs overbevisning og kulturer

Los Ubers

Ubers netværk for latinamerikanske medarbejdere og allierede

Parents at Uber

Ubers fællesskab for forældre og omsorgspersoner

Pride at Uber

Ubers fællesskab for rummelighed og mangfoldighed for LGBTQ+

Sages at Uber

Fællesskab for medarbejdere i alle aldre

Veterans at Uber

Ubers fællesskab for veteraner

Women at Uber

Ubers fællesskab for kvinder

Sammensætningen af vores arbejdsstyrke

Nedenfor ses et mere detaljeret overblik over sammensætningen af vores medarbejderstab inden for de seneste tre år.

Oversigter | Global fordeling af køn og race/etnicitet i USA

Arbejdsstyrkens mangfoldighed (globalt)¹

%Mænd%kvinder

Arbejdsstyrkens mangfoldighed (USA)²

%Hvide
%asiater
%sorte eller afroamerikanere
%latinamerikanere
%personer af blandet herkomst
%oprindelige hawaiianere og andre personer fra Stillehavsøerne
%amerikanske indianere eller oprindelige befolkninger i Alaska
%glemte minoriteter

Arbejdsstyrkens mangfoldighed (regional)

%Mænd%kvinder

Oversigter | Vores ledelses repræsentation⁴

Arbejdsstyrkens mangfoldighed (globalt)¹

%Mænd%kvinder

Arbejdsstyrkens mangfoldighed (USA)²

%Hvide
%asiater
%sorte eller afroamerikanere
%latinamerikanere
%personer af blandet herkomst
%oprindelige hawaiianere og andre personer fra Stillehavsøerne
%amerikanske indianere eller oprindelige befolkninger i Alaska
%glemte minoriteter

Se oversigt over køn fordelt på race i USA på side 22 til 25 i People and Culture-rapporten.

Se hele rapporten fra 2021

Oversigter | Fordeling af vores nyansatte⁶

Fordeling af nyansatte

%Mænd%kvinder

Procentvis repræsentation af racer blandt nyansatte

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Se tabellerne over kønsfordelingen ud fra race blandt vores nyansatte i USA på side 27 i People and Culture-rapporten.

Se hele rapporten fra 2021

¹Data om medarbejderrepræsentation fra marts 2019, august 2020 og marts 2021. Se PDF-versionen af People and Culture-rapporten fra 2021 for nærmere forklaring.

²Fordelingsprocenten omfatter ikke medarbejdere, der ikke selv har oplyst race/etnicitet. Disse tal er et udtryk for "det samlede antal mænd og kvinder i den udvalgte organisation".

³Tallet omfatter vores supportmedarbejdere (typisk kaldet "kundeservicemedarbejdere" i branchen), som består af Community Specialists hos vores Centers of Excellence og Partner Support Center (PSC).

⁴Tallet omfatter ledere og den øverste ledelse på niveau 7 og derover.

⁵Data for fordelingen af nyansatte for 2020 tæller fra og med august 2020, og de nye data for nyansatte for 2021 går fra april 2020 til og med marts 2021.

Mangfoldigheds- og rummelighedsrapporter

1/3