Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Chovej se k ostatním ohleduplně

Věříme, že by se každý měl cítit vítaný. Proto jsme sepsali pravidla, která zakazují fyzický nebo sexuální kontakt a obtěžování, vyhrožování a hrubé chování, nevyžádaný kontakt, diskriminaci nebo poškozování majetku.

Fyzický kontakt

Při používání aplikací Uber se nedotýkej cizích lidí ani nikoho jiného, koho vidíš poprvé v životě. Nikdy nesmíš nikomu ublížit ani se o to snažit.

Sexuální útoky a obtěžování

Zakazujeme jakékoli sexuální útoky nebo obtěžování. Sexuálním útokem nebo obtěžováním se rozumí jakýkoli sexuální kontakt nebo chování bez výslovného souhlasu druhé osoby.

Respektuj osobní prostor a soukromí. V následujícím seznamu jsou uvedené některé příklady nevhodného chování.

  • Chování a komentáře, kvůli kterým se ostatní můžou cítit nepříjemně, jsou nepřijatelné. Patří mezi ně třeba pošťuchování, pískání nebo mrkání. Lidí, které neznáš, se nedotýkej a ani s nimi neflirtuj.
  • Konverzace na určitá témata můžou někoho urazit. Nekomentuj ničí vzhled, genderovou identitu ani sexuální orientaci. Neptej se na nesouvisející osobní otázky, například jestli druhá osoba někoho má. Neprobírej svůj nebo něčí sexuální život, nemluv otevřeně o sexu a související vtipy si nech pro sebe.
  • Sex je při používání Uberu zakázaný. Při používání aplikací Uber (i při jízdách nebo doručování) zakazujeme sexuální kontakt. Další informace najdeš tady.

Vyhrožování a hrubé chování

Zakazujeme agresivní, konfrontační a obtěžující chování. Nepoužívej výrazy ani gesta, která by někdo mohl považovat za bezohledná, vyhrožující nebo nevhodná. Taky se radši vyhýbej osobním tématům, jako je náboženství nebo politika, na která můžou mít ostatní odlišný názor.

  • S kurýry, řidiči, obchodníky a spolucestujícími komunikuj přátelsky a nebav se s nimi o vážných tématech. Neptej se na nic osobního a nechovej se k ostatním agresivně.

  • S uživateli Uber Eats, cestujícími, obchodníky i ostatními komunikuj přátelsky a nebav se s nimi o vážných tématech. Neptej se na nic osobního a nechovej se k ostatním agresivně.

Nevyžádaný kontakt

Po dokončení jízdy nebo doručení se už řidiči a kurýři s cestujícími nebo zákazníky nesmí kontaktovat (pokud nejde o vrácení něčeho zapomenutého nebo pokud se na tom nedohodli). Například po dokončení jízdy nebo doručení nesmíš nikomu psát zprávy ani volat. Stejně tak ho nesmíš kontaktovat přes sociální sítě, navštěvovat ho ani se o to snažit.

  • Když tě nějaký uživatel Uber Eats, cestující nebo obchodník kontaktuje bez tvého souhlasu a z jiného důvodu než ohledně aktuální jízdy nebo doručení, případně ztracené věci, hned na to upozorni Uber.

  • Když tě nějaký řidič nebo kurýr kontaktuje bez tvého souhlasu a z jiného důvodu než ohledně aktuální jízdy nebo doručení, případně ztracené věci, hned na to upozorni Uber.

Diskriminace

Každý by se měl vždycky cítit bezpečně a příjemně. Proto netolerujeme žádné chování, které považujeme za diskriminační. Nediskriminuj nikoho kvůli jeho věku, barvě pleti, postižení, genderové identitě, rodinnému nebo partnerskému stavu, původu, rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci nebo něčemu jinému, co je chráněné příslušnými zákony. Taky je nepřípustné na základě těchto vlastností hodnotit jiné uživatele – ať už jde o uživatele Uber Eats, kurýry, řidiče, obchodníky, nebo cestující.

  • Nedovolujeme žádné odmítání nebo rušení objednávek na základě vlastnosti uživatele Uber Eats nebo kurýra, která je chráněná zákony. Pokud si myslíš, že kurýr odmítl vyzvednout objednávku kvůli nějaké tvojí zákonem chráněné vlastnosti, případně zákonem chráněné vlastnosti uživatele Uber Eats, nahlas nám to přes aplikaci Uber.

  • Pokud si myslíš, že tě někdo odmítl svézt (případně ti někdo odmítl doručit objednávku) kvůli nějaké tvojí vlastnosti, která je chráněná zákony, nahlas to přes aplikaci Uber.

  • Pokud tě při ježdění přes aplikace Uber někdo šikanoval, urážel nebo obtěžoval kvůli nějaké tvojí vlastnosti, která je chráněná zákony, nahlas to přes aplikaci Uber.

Poškozování a zamykání majetku

Poškozování majetku není za žádných okolností dovolené. Mezi takové chování patří třeba jakékoli poškozování auta, kola, mopedu, koloběžky nebo jiného dopravního prostředku, který si uživatel objednal přes aplikace Uber, poškozování nebo ničení něčího telefonu nebo tabletu, úmyslné rozlévání jídla nebo nápojů, kouření v autě, zvracení kvůli nadměrné konzumaci alkoholu a tak dál. Když poškodíš něčí majetek a nepůjde o běžné opotřebení, musíš zaplatit jeho vyčištění nebo opravu.

Když si přes aplikace Uber pronajmeš kolo, moped nebo koloběžku, po skončení jízdy je musíš bezpečně uzamknout. Když to neuděláš, naúčtujeme ti dodatečný poplatek nebo pokutu.

Přečti si další pravidla pro komunitu

Pomáhej chránit ostatní

Dodržuj zákony