Přeskočit na hlavní obsah

Rozmanitost a inkluze

At Uber, our mission is to ignite opportunity by setting the world in motion. We see direct parallels between how we ignite opportunity through our company and how we ignite it within our company. But we also know that a solely data-driven approach will never be sufficient, because D&I is more than a box to check or a target to hit. The numbers matter, but they’re only a starting point; a commitment to diversity and inclusion has to run much deeper. That’s why we’ve set an audacious goal: to make Uber the most diverse, equitable, and inclusive workplace on the planet. And we’re not just setting high expectations for our own good. We’re aiming sky-high because we know from experience that reducing and eliminating inequity is hard to do if all you shoot for is incremental change.

Společenský dopad

Uber v roce 2018 podporoval po celé zeměkouli spoustu nových programů a partnerství, která bojují s nerovností a mají trvalý dopad i mimo oblast našeho působení.

Například v našem domovském městě San Franciscu ve spolupráci s  pořádáme akce Open Labs, kde se naši technici setkávají s mladými lidmi a radí jim, odpovídají na dotazy o programování a vývoji softwaru a prakticky jim představují pracovní příležitosti v technologickém odvětví, na které by sami od sebe nepřišli. V roce 2015 jsme si dali za cíl vytvořit 10 000 příležitostí k řízení na jihu a západě Chicaga a tenhle cíl jsme výrazně překonali. Dál se hodně zapojujeme do charitativních řidičských akcí, pomáháme komunitám a podporujeme kampaně za veřejné zdraví od Hongkongu přes jižní Afriku až po Floridu a Colorado.

Taky pomáháme komunitám, když to potřebují. Vloni Uber vytvořil fond pro oběti katastrof, kterým financujeme bezplatné jízdy, jídlo a další pomoc pro lidi postižené hurikány, lesními požáry nebo jinými přírodními pohromami a podporujeme pracovníky první pomoci. V roce 2018 jsme v rámci týdne služby #UberInTheCommunity umožnili víc než 3 400 zaměstnancům ve víc než 100 městech zapojit se do víc než 315 dobrovolných aktivit. Oproti našemu prvnímu týdnu služby v roce 2017 jsme zaznamenali 150% nárůst počtu aktivit, 55% nárůst účasti zaměstnanců a 85% nárůst účasti měst.

Pomáháme vytvářet nové příležitosti

Rozmanitost je jednou z našich hlavních předností – od našich firemních kanceláří po naše partnerské řidiče po celém světě. Proto se snažíme zvětšovat rozmanitost a inkluzi v našich řadách, vytvářet celosvětovou kulturu, která oslavuje rozdíly, a nabízet všem zaměstnancům a partnerům zdroje a podporu k tomu, aby mohli růst, prosperovat a uspět.

Aby si naše nejvyšší vedení uvědomovalo svou odpovědnost za tuhle důležitou činnost, jako jednu z klíčových statistik pracovní výkonnosti, podle které se počítají odměny vedoucích pracovníků, jsme zavedli „výsledky plnění měřitelných cílů v oblasti rozmanitosti a inkluze“. Prostřednictvím našeho jedinečného a inovativního partnerství s Harvard Business School Online nabízíme současným vedoucím pracovníkům i uchazečům o vedoucí pozice špičková školení, která se zaměřují na firemní kulturu, vedení a inkluzi. V průběhu roku 2019 zavádíme různé pilotní programy sponzorství, mentorství a koučování, které jsou určené zaměstnancům na všech úrovních a které plánujeme ve firmě zavést po celém světě.

Podpisem California Pay Equity Pledge jsme se taky pevně veřejně zavázali, že budeme bojovat za genderovou rovnost. Při plnění tohoto cíle jsme v roce 2018 dosáhli velkého pokroku a věříme, že se nám to bude dařit i dál.

Kultura a příslušnost

Kdybychom se spokojili jenom s postupnými malými změnami, nejrozmanitějšího a nejinkluzivnějšího zaměstnavatele na planetě bychom z Uberu udělat nedokázali. Abychom naši odvážnou vizi dokázali realizovat, musíme dělat odvážné kroky. Tím prvním je úplná změna toho, jak Uber jako firma funguje. Nejdřív jsme museli od základů změnit naši firemní kulturu.

V naší anketě o sebeurčení jsme žádali zaměstnance Uberu po celém světě, aby nám podrobně pověděli, s čím se ztotožňují. Informace posbírané v anketě nám měly pomoct k tomu, abychom dokázali líp poznat a podporovat naši rozmanitou pracovní sílu. Ze stejného důvodu jsme vytvořili i pokyny ke změně genderu pro transgender, nebinární a genderově nevyhraněné zaměstnance, kteří plánují změnu genderu nebo jí zrovna procházejí.

V příštím roce plánujeme dál zvyšovat tyhle a další investice do našich lidí a kultury. Chceme rozšiřovat řady našich 12 zaměstnaneckých skupin, které v současnosti sdružují víc než třetinu zaměstnanců Uberu po celém světě. Dál chceme všem rodičům prodloužit rodičovskou dovolenou, a to bez ohledu na jejich pohlaví a pěstounský status a bez ohledu na to, jestli jsou placení od hodiny nebo pobírají stálou mzdu. Ve svých snahách nepřestaneme, dokud Uber nebude pracovištěm, kde každý má k dispozici potřebnou podporu a nástroje k tomu, aby dokázal uspět.

Able at Uber

Komunita Uberu pro pečovatele a zaměstnance se speciálními potřebami

Asian at Uber

Asijská komunita Uberu

Equal at Uber

Komunita Uberu pro socioekonomickou inkluzi

Black at Uber

Komunita Uberu pro afroamerické zaměstnance a jejich podporovatele

Immigrants at Uber

Komunita Uberu pro imigranty

Women at Uber

Komunita Uberu pro ženy

Los Ubers

Komunita Uberu pro zaměstnance hispánského a latinskoamerického původu a jejich podporovatele

Interfaith at Uber

Komunita Uberu pro lidi s různou duchovní orientací a lidi různých kultur

Parents at Uber

Komunita Uberu pro rodiče a pěstouny

Pride at Uber

Komunita Uberu pro inkluzi LGBTQ+ a rozmanitost

Sages at Uber

Uber's community for employees of all generations

Veterans at Uber

Komunita Uberu pro veterány a pečovatele o ně

Systematická integrace

Část našeho úsilí o rozmanitost a inkluzi, která je nejmíň viditelná a zároveň nejdůležitější, spočívá v navrhování a zavádění personalistických systémů. Proto jsme zdokonalili školení pro náborové pracovníky Uberu tak, aby se na nich naučili vést pohovory s ohledem na inkluzi. Naše vedení se taky zavázalo, že při nabírání lidí na všechny vedoucí pozice bude brát v potaz rozmanitost. Dál zkoušíme zavádět Rooneyho pravidlo – prozatím při nabírání současných zaměstnanců na nové pozice, ale v budoucnu se jím chceme řídit i při náborech nových lidí.

Naše týmy pro řízení talentů a kariéry posuzují inkluzivní postupy, upravují je a zavádějí je do systémů a programů, které zaměstnancům nejvíc pomáhají prosperovat a uspět. Zjistili jsme, že sponzorské programy jsou hodně efektivním nástrojem pro identifikaci a kultivaci rozmanitých a udržitelných zdrojů nové generace uchazečů.

Pro Uber je zásadní, abychom své čím dál rozmanitější pracovní síle nabízeli, co potřebuje. Přes našeho partnera Lyra nabízíme kolegům a jejich rodinným příslušníkům kompletní péči o duševní zdraví, ve spolupráci s Progyny podporujeme zaměstnance ve všech fázích reprodukční péče a pořád si klademe otázku „Co zaměstnanci Uberu potřebují, aby je nic neohrožovalo a byli zdraví?“.

Vedení firmy

Uber po celém světě využívá příležitosti k zavádění změn ve spoustě různých oblastí, které ovlivňují prakticky každou komunitu, kde působíme. Minulý rok jsme v průběhu měsíce boje proti obchodování s lidmi spolupracovali s neziskovou skupinou Polaris, která provozuje národní linku pro nahlašování obchodu s lidmi, abychom zlepšili povědomí veřejnosti o tomhle hodně rozšířeném problému.

V USA jsme se zapojili do rostoucího hnutí firem a zákonodárců, kteří chtějí dávat lidem druhou šanci, a potenciálních zaměstnanců se nikdy neptáme, jestli mají nějaké trestní záznamy. V určitých státech jsme upravili prověřování řidičů podle místních reforem, které překlasifikovaly některé míň závažné trestné činy na přestupky.

Uber je členem celostátní skupiny Coalition for the American Dream pro boj proti deportacím dětí, které se narodily v USA rodičům bez dokladů totožnosti. Zapojili jsme se do aliance celosvětově působících podniků Human Rights Campaign’s Business Coalition for the Equality Act, která podporuje přísnou federální ochranu členů komunity LGBTQ+ na pracovištích. Společně s 20 partnerskými společnostmi jsme vloni na podzim na Global Climate Action Summitu podepsali prohlášení Step Up Declaration, protože klimatická změna je skutečnou a bezprostřední hrozbou a protože chceme bojovat za větší ekologickou šetrnost a udržitelnost rozvoje.

„Uberu záleží na rozmanitosti. Ceníme si odlišností a vytváříme soutěživé prostředí, aby se každý mohl cítit příjemně a bezpečně. Pokud takového prostředí chceme dosáhnout, musíme na tyhle hodnoty myslet při všem, co děláme.“

Dara Khosrowshahi, generální ředitel Uberu

„Rozmanitosti a inkluze nedosáhneme jenom změnou jednoho systému nebo postupu. Musíme dát lidem skutečné příležitosti k rozvoji a růstu, které změní jejich zažité chování a postoje. Když na to půjdeme správně, naše rozmanité týmy se stanou tím nejcennějším, co máme, a poženou nás kupředu.“

Bo Young Lee, vedoucí oddělení pro rozmanitost a inkluzi, Uber

Fakta o naší pracovní síle

Od vydání poslední zprávy o rozmanitosti se pracovní síla Uberu významně rozrostla. Nehledě na růst i dál věnujeme intenzivní pozornost tomu, jak nabíráme nové lidi a pomáháme jim rozvíjet se.

Tady je pár údajů o meziročních změnách v pracovní síle, které stojí za zmínku (rok 2019 v porovnání s rokem 2018):

Celkový podíl žen vzrostl na 42,3 %. Největšího nárůstu dosáhl v technologickém odvětví (kde vzrostl o 47,9 %) a na vedoucích pozicích v technologickém odvětví (35,3 %).

Celkový podíl žen na naší pracovní síle nejvíc vzrostl v Latinské Americe, a to o 88,3 %.

Podíl zaměstnanců afroamerického a hispánského/latinskoamerického původu vzrostl v USA oproti roku 2018 o 44,5 %, respektive o 73,5 %. Nejvíc patrný byl tenhle nárůst v technologickém odvětví (až o 65,0 %, respektive o 74,3 %).

Kromě celkového počtu zaměstnanců se zvýšil i celkový podíl žen a lidí asijského, afroamerického a hispánského/latinskoamerického původu na naší pracovní síle. Dole uvádíme podrobnější údaje o vývoji naší pracovní síly za poslední 2 roky.¹

Celosvětové zastoupení pohlaví a ras

Mezi lety 2018 a 2019 se zvýšil celkový podíl žen na všech pozicích po celém světě o 2,9 procentního bodu. Podíl žen na naší pracovní síle vzrostl ve většině oblastí, kde působíme, o 0,2 až 4,0 procentního bodu. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe zůstal stejný. V USA vzrostl celkový podíl zaměstnanců z řad míň zastoupených skupin o 1,2 procentního bodu v případě Afroameričanů a o 2,2 procentního bodu v případě lidí hispánského/latinskoamerického původu, a to zejména na technických pozicích a mezi pracovníky podpory.

Fakta o genderovém zastoupení po celém světě

%Muži%ženy

Fakta o zastoupení ras a etnik v USA²

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Pohlaví podle regionů

%Muži%ženy

Naši vedoucí pracovníci

Na vedoucích pozicích po celém světě vzrostlo zastoupení žen o 7,1 procentního bodu, a to hlavně na netechnických pozicích (o 12,5 procentního bodu). Za poslední rok jsme výrazně pokročili při zvětšování rozmanitosti našeho vedení, ale podle našich dat se musíme dál zaměřovat na ženy (pokles o 1,8 procentního bodu), Afroameričany (nárůst z 0 % na 0,8 %) a lidi hispánského/latinskoamerického původu (nárůst z 0 % na 0,8 %) na vedoucích technických pozicích. ⁴

Průnikové zobrazení naší pracovní síly v USA

Letos jsme začali podrobněji zkoumat data o naší pracovní síle pomocí průnikových zobrazení. Průnikové zobrazení ras/etnik a genderů (v USA) nám pomáhá podrobněji a přesněji sledovat klíčové trendy a zavádět účinnější a inkluzivnější strategie, abychom mohli dál eliminovat mezery a zlepšovat naši kulturu.

Závěr

Ať už jsme v práci, za volantem, nebo doma, měli bychom být všichni sami sebou a nic by nás v tom nemělo omezovat. V posledním roce jsme pomáhali měnit svět kolem nás k lepšímu a pokračovali jsme ve snaze o budování rozmanitější a propojenější firmy. Dosáhli jsme výborných výsledků, ale pořád toho máme hodně před sebou. Nepřestaneme, dokud rozmanitost a inkluze nebudou základem všeho, co děláme.

Bo Young Lee, vedoucí oddělení pro rozmanitost a inkluzi, Uber

Údaje platily k březnu 2018 a březnu 2019.

²Procentuální hodnoty ras a etnik kvůli zaokrouhlení nemusí v součtu dát 100 %.

Do oblasti podpory a operátorů spadají zaměstnanci 1. a 2. úrovně včetně zástupců podpory komunit, expertů v našich centrech pro řidiče, expertů přes Xchange Leasing a operace typu „funnel“ a operátorů samořídících aut.

⁴Za vedení se považují ředitelé a vyšší pozice.