Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Zpráva o lidech a kultuře za rok 2021

Rok akce

Jednoduchý postup „klepni na tlačítko a objednej si svezení“ mění lidem životy už od prvních dnů fungování Uberu. A časem se z toho stalo něco mnohem většího. V Uberu pracujeme na koncepci světa v pohybu, díky němuž se postupně celý mění k lepšímu. Věříme, že každý by měl mít právo na svobodný a bezpečný pohyb – ve fyzické, ekonomické i sociální sféře. Abychom toho dosáhli, musíme bojovat proti rasismu a být předními zastánci v oblasti prosazování rovnoprávnosti uvnitř naší společnosti i na naší platformě. Musíme využít náš celosvětový dosah, naše technologie a nashromážděná data – a co je nejdůležitější, nechat zaznít náš hlas – abychom pomohli vytvořit inkluzivní a bezpečnější společnost, která stojí jako věrný spojenec na straně všech komunit využívajících naše služby.

Rok 2020 byl obrovsky náročný, protože se Uber i společnost v širším slova smyslu potýkaly se zdravotními a ekonomickými dopady pandemie a s celosvětovým posuzováním rasové příslušnosti. Zničující dopady nebyly pociťovány rovnoměrně – COVID naopak zdůraznil reálnou přítomnost řady nerovností, které ve společnosti přetrvávají až příliš dlouho. Během toho všeho Uber nepřestal pomáhat svým zaměstnancům, městům i cestujícím, řidičům, kurýrům, restauracím a obchodníkům, pro které naše platforma představuje možnost spojení s prací a obchodem.

Vedení společnosti a podpora rozmanitosti

Větší rovnost je jednou z šesti celofiremních priorit, které pro rok 2021 stanovil náš generální ředitel Dara Khosrowshahi. Chceme zvyšovat demografickou rozmanitost zaměstnanců Uberu, aktivně bojovat proti rasismu a pomáhat lidem na místech, kde působíme. Všichni členové našeho vedení na tom mají podíl. Každý z nich se stará o to, aby se do tohoto úsilí zapojily celé týmy, které jim podléhají. Větší rozmanitost, rovnost a inkluze je základem naší strategie a závazkem, který začíná od nejvyšších příček ve firmě.

Bo Young Lee, vedoucí oddělení pro rozmanitost a inkluzi

„Víme, že pokrok si žádá čas, ale není to nedostatek vhodných řešení, co by nás zpomalovalo. Jestliže společnostem schází odvaha vydat se cestou boje proti rasismu a nadřazenosti bílé rasy, dočkají se pokroku jen stěží. Když jednotlivci a firmy nevidí rychlé změny, ztrácejí chuť a rychle jim dochází energie. Podle nás je ale nejudržitelnější formou změny postupná transformace. Nerovnost a rasismus se neobjevily přes noc, proto je nebude jednoduché napravit. Je to nekonečná práce, která není nikdy hotová. Já ale věřím, že pokud zůstaneme odhodlaní, žádoucí změny se nakonec dostaví. Uber se nikdy nebál zavázat k trvalým opatřením, což je pro mě začátkem úspěchu.

„Žijeme ve specifické době. Pojďme zajistit, že uděláme maximum, abychom dosáhli všech zásadních změn.“

Dara Khosrowshahi, generální ředitel

„Jsme společnost zaměřená na dopravu, a proto usilujeme o to, aby mohl každý volně a bezpečně cestovat bez ohledu na své fyzické, ekonomické nebo sociální charakteristiky. Abychom toho dosáhli, musíme bojovat proti rasismu přetrvávajícímu v řadě komunit a zároveň vystupovat jako přední zastánci rovnoprávnosti v naší firmě i mimo ni.

„Jedno víme jistě: nemůžeme doufat, že v oblasti rovnoprávnosti a spravedlnosti dojde ke zlepšení jen díky samotnému působení našich produktů. K nastolení rychlejších změn musíme využít náš globální vliv, naše technologie a nashromážděná data – jedině tak se můžeme stát společností, která aktivně vystupuje proti rasismu, nabízí bezpečnější a inkluzivní platformu a je věrným spojencem všech komunit, které využívají naše služby.“

Kromě příležitostí k rozvoji vůdcovských schopností pro členy zvyšují skupiny pro zaměstnance Uberu povědomí o identitě a intersekcionalitě.

Able at Uber

Komunita Uberu pro pečovatele a zaměstnance se speciálními potřebami

Asian at Uber

Asijská komunita Uberu

Black at Uber

Komunita Uberu pro afroamerické zaměstnance a jejich podporovatele

Equal at Uber

Komunita Uberu pro socioekonomickou inkluzi

Immigrants at Uber

Komunita Uberu pro přistěhovalce

Interfaith at Uber

Komunita Uberu pro jedince různého duchovního vyznání a různých kultur

Los Ubers

Komunita Uberu pro zaměstnance hispánského a latinskoamerického původu a jejich podporovatele

Parents at Uber

Komunita Uberu pro rodiče a pěstouny

Pride at Uber

Komunita Uberu pro inkluzi LGBTQ+ a rozmanitost

Sages at Uber

Komunita Uberu pro zaměstnance všech generací

Veterans at Uber

Komunita Uberu pro veterány

Women at Uber

Komunita Uberu pro ženy

Demografické údaje o našich zaměstnancích

Dole uvádíme podrobnější údaje o skupinovém zastoupení našich zaměstnanců za poslední 3 roky.

Grafy | Zastoupení genderu, ras a etnik v USA a celosvětově

Rozmanitost zaměstnanců (globální)¹

%Muži%ženy

Rozmanitost zaměstnanců (USA)²

%Bílá
%žlutá
%černá nebo afroamerická
%hispánská nebo latinskoamerická
%vícerasová
%havajská nebo jiná ostrovní pacifická
%indiánská nebo aljašská
%URM

Rozmanitost zaměstnanců (regionální)

%Muži%ženy

Grafy | Fakta o našem vedení⁴

Rozmanitost zaměstnanců (globální)¹

%Muži%ženy

Rozmanitost zaměstnanců (USA)²

%Bílá
%žlutá
%černá nebo afroamerická
%hispánská nebo latinskoamerická
%vícerasová
%havajská nebo jiná ostrovní pacifická
%indiánská nebo aljašská
%URM

Ve zprávě o lidech a kultuře najdeš na stranách 22–25 grafy se zastoupením jednotlivých genderů a ras mezi našimi zaměstnanci v USA.

Podívej se na celou zprávu za rok 2021

Grafy | Zastoupení našich nových zaměstnanců⁵

Zastoupení nových zaměstnanců

%Muži%ženy

Procentuální zastoupení nových zaměstnanců podle rasy

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Ve zprávě o lidech a kultuře najdeš na straně 27 grafy se zastoupením jednotlivých genderů a ras mezi našimi novými zaměstnanci v USA.

Podívej se na celou zprávu za rok 2021

¹Data o zastoupení zaměstnanců k březnu 2019, srpnu 2020 a březnu 2021. Podrobné definice jsou k dispozici v PDF dokumentu Zprávy o lidech a kultuře za rok 2021.

²Procentuální zastoupení nezahrnuje zaměstnance, kteří rasu / etnickou příslušnost sami neuvedli. Jmenovatelem těchto čísel je „celkový počet mužů a žen ve vybrané organizaci“.

³Kalkulace zahrnuje i naše podpůrné pracovníky (v oboru zpravidla nazývané zaměstnanci zákaznické podpory), mezi něž patří komunitní specialisté v našich Excellence centrech a centrech podpory pro řidiče.

⁴Kalkulace zahrnuje i vedoucí pracovníky a vyšší vedení úrovně 7 a vyšší.

⁵Data o zastoupení mezi novými zaměstnanci pro rok 2020 jsou ze srpna 2020 a data o zastoupení mezi novými zaměstnanci pro rok 2021 reflektují období od dubna 2020 do března 2021.

Zprávy o rozmanitosti a inkluzi

1/3