Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Zpráva o lidech a kultuře za rok 2021

Rok akce

Jednoduchý postup „klepni na tlačítko a objednej si svezení“ mění lidem životy už od prvních dnů fungování Uberu. A časem se z toho stalo něco mnohem většího. V Uberu pracujeme na koncepci světa v pohybu, díky němuž se postupně celý mění k lepšímu. Věříme, že každý by měl mít právo na svobodný a bezpečný pohyb – ve fyzické, ekonomické i sociální sféře. Abychom toho dosáhli, musíme bojovat proti rasismu a být předními zastánci v oblasti prosazování rovnoprávnosti uvnitř naší společnosti i na naší platformě. Musíme využít náš celosvětový dosah, naše technologie a nashromážděná data – a co je nejdůležitější, nechat zaznít náš hlas – abychom pomohli vytvořit inkluzivní a bezpečnější společnost, která stojí jako věrný spojenec na straně všech komunit využívajících naše služby.

Rok 2020 byl obrovsky náročný, protože se Uber i společnost v širším slova smyslu potýkaly se zdravotními a ekonomickými dopady pandemie a s celosvětovým posuzováním rasové příslušnosti. Zničující dopady nebyly pociťovány rovnoměrně – COVID naopak zdůraznil reálnou přítomnost řady nerovností, které ve společnosti přetrvávají až příliš dlouho. Během toho všeho Uber nepřestal pomáhat svým zaměstnancům, městům i cestujícím, řidičům, kurýrům, restauracím a obchodníkům, pro které naše platforma představuje možnost spojení s prací a obchodem.

Vedení společnosti a podpora rozmanitosti

Větší rovnost je jednou z šesti celofiremních priorit, které pro rok 2021 stanovil náš generální ředitel Dara Khosrowshahi. Chceme zvyšovat demografickou rozmanitost zaměstnanců Uberu, aktivně bojovat proti rasismu a pomáhat lidem na místech, kde působíme. Všichni členové našeho vedení na tom mají podíl. Každý z nich se stará o to, aby se do tohoto úsilí zapojily celé týmy, které jim podléhají. Větší rozmanitost, rovnost a inkluze je základem naší strategie a závazkem, který začíná od nejvyšších příček ve firmě.

Dara Khosrowshahi, generální ředitel

„Jsme společnost zaměřená na dopravu, a proto usilujeme o to, aby mohl každý volně a bezpečně cestovat bez ohledu na své fyzické, ekonomické nebo sociální charakteristiky. Abychom toho dosáhli, musíme bojovat proti rasismu přetrvávajícímu v řadě komunit a zároveň vystupovat jako přední zastánci rovnoprávnosti v naší firmě i mimo ni.

„Jedno víme jistě: nemůžeme doufat, že v oblasti rovnoprávnosti a spravedlnosti dojde ke zlepšení jen díky samotnému působení našich produktů. K nastolení rychlejších změn musíme využít náš globální vliv, naše technologie a nashromážděná data – jedině tak se můžeme stát společností, která aktivně vystupuje proti rasismu, nabízí bezpečnější a inkluzivní platformu a je věrným spojencem všech komunit, které využívají naše služby.“

Kromě příležitostí k rozvoji vůdcovských schopností pro členy zvyšují skupiny pro zaměstnance Uberu povědomí o identitě a intersekcionalitě.

Able at Uber

Komunita Uberu pro pečovatele a zaměstnance se speciálními potřebami

Asian at Uber

Asijská komunita Uberu

Black at Uber

Komunita Uberu pro afroamerické zaměstnance a jejich podporovatele

Equal at Uber

Komunita Uberu pro socioekonomickou inkluzi

Immigrants at Uber

Komunita Uberu pro přistěhovalce

Interfaith at Uber

Komunita Uberu pro jedince různého duchovního vyznání a různých kultur

Los Ubers

Komunita Uberu pro zaměstnance hispánského a latinskoamerického původu a jejich podporovatele

Parents at Uber

Komunita Uberu pro rodiče a pěstouny

Pride at Uber

Komunita Uberu pro inkluzi LGBTQ+ a rozmanitost

Sages at Uber

Komunita Uberu pro zaměstnance všech generací

Veterans at Uber

Komunita Uberu pro veterány

Women at Uber

Komunita Uberu pro ženy

Demografické údaje o našich zaměstnancích

Dole uvádíme podrobnější údaje o skupinovém zastoupení našich zaměstnanců za poslední 3 roky.

Grafy | Zastoupení genderu, ras a etnik v USA a celosvětově

Rozmanitost zaměstnanců (globální)¹

%Muži%ženy

Rozmanitost zaměstnanců (USA)²

%Bílá
%žlutá
%černá nebo afroamerická
%hispánská nebo latinskoamerická
%vícerasová
%havajská nebo jiná ostrovní pacifická
%indiánská nebo aljašská
%URM

Rozmanitost zaměstnanců (regionální)

%Muži%ženy

Grafy | Fakta o našem vedení⁴

Rozmanitost zaměstnanců (globální)¹

%Muži%ženy

Rozmanitost zaměstnanců (USA)²

%Bílá
%žlutá
%černá nebo afroamerická
%hispánská nebo latinskoamerická
%vícerasová
%havajská nebo jiná ostrovní pacifická
%indiánská nebo aljašská
%URM

Ve zprávě o lidech a kultuře najdeš na stranách 22–25 grafy se zastoupením jednotlivých genderů a ras mezi našimi zaměstnanci v USA.

Podívej se na celou zprávu za rok 2021

Grafy | Zastoupení našich nových zaměstnanců⁵

Zastoupení nových zaměstnanců

%Muži%ženy

Procentuální zastoupení nových zaměstnanců podle rasy

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Ve zprávě o lidech a kultuře najdeš na straně 27 grafy se zastoupením jednotlivých genderů a ras mezi našimi novými zaměstnanci v USA.

Podívej se na celou zprávu za rok 2021

¹Data o zastoupení zaměstnanců k březnu 2019, srpnu 2020 a březnu 2021. Podrobné definice jsou k dispozici v PDF dokumentu Zprávy o lidech a kultuře za rok 2021.

²Procentuální zastoupení nezahrnuje zaměstnance, kteří rasu / etnickou příslušnost sami neuvedli. Jmenovatelem těchto čísel je „celkový počet mužů a žen ve vybrané organizaci“.

³Kalkulace zahrnuje i naše podpůrné pracovníky (v oboru zpravidla nazývané zaměstnanci zákaznické podpory), mezi něž patří komunitní specialisté v našich Excellence centrech a centrech podpory pro řidiče.

⁴Kalkulace zahrnuje i vedoucí pracovníky a vyšší vedení úrovně 7 a vyšší.

⁵Data o zastoupení mezi novými zaměstnanci pro rok 2020 jsou ze srpna 2020 a data o zastoupení mezi novými zaměstnanci pro rok 2021 reflektují období od dubna 2020 do března 2021.

Zprávy o rozmanitosti a inkluzi

1/3