Oznámení řidičům

Co přináší novela zákona o silniční dopravě?

1. července 2020 / Česká republika

Od 1. července vchází v účinnost novela zákona o silniční dopravě, která legislativně zakotvuje taxislužbu na elektronické objednávky, a ovlivňuje tak i všechny partnerské řidiče na platformě Uber.

Co se s příchodem novely mění?

Největší změnou je povinnost opatřit si evidenční nálepku vozidla taxislužby nejpozději do 1. ledna příštího roku pro již evidovaná vozidla taxislužby, přičemž pro nová auta, zaevidovaná až po 1. červenci, tato povinnost platí okamžitě, nikoliv až na začátku příštího roku. Nálepku lze pořídit na Magistrátu hlavního města Prahy za poplatek 500 Kč. Na nálepku se vyplní IČO dopravce a SPZ vozidla. Pořídit si evidenční nálepku je tvou povinností a v případě, že ji nebudeš mít na pravém dolním okraji čelního skla nalepenou, hrozí sankce řidiči i dopravci. 

Další velkou změnou je zrušení lokálních zkoušek řidičů, tedy místopisu v Praze. Nebudeme tak již požadovat po řidičích Select a Black, aby měli hotové zkoušky. 

Novinkou je také důležitá podmínka, že dopravce musí být v Registru silničních vozidel provozovatelem vozidla a již nestačí být pouze jeho vlastníkem.

V Uberu budeme nyní také přísněji kontrolovat, zdali partneři vlastní koncesi na osobní přepravu do 9 osob, jestli řidiči mají platnou kartu řidiče taxislužby (žlutou kartu) a také se zaměříme na výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud jakýkoliv z těchto dokumentů nebude splňovat požadavky nebo nebude aktuální, automaticky jej zamítneme. Dokumenty budeme zpětně pravidelně kontrolovat u všech stávajících partnerských řidičů a automaticky zamítneme neplatné u nových partnerů. Je tedy důležité mít všechny dokumenty neustále v pořádku.

Pokud tě zajímají bližší informace o novele, podívej se na tuto příručku, ve které najdeš všechny důležité změny, které novela přináší.