Прескочи към основното съдържание
Uber
Uber

Пътувайте с увереност

За по-безопасни пътувания

Проверка на шофьорите

Функции за вашата безопасност

Приобщаваща общност

Спокойствие, където и да отивате

Бутон за спешна помощ

Денонощна помощ в случай на инцидент

Ето къде пътувам

Център за безопасност

Двупосочни рейтинги

GPS проследяване

Анонимизиране на телефонните номера

Застраховка за всяко пътуване

Проверявайте всеки път, преди да се качите

Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

В помощ на нашата общност

Вижте указанията за общността на Uber

По-безопасно пътуване за всички

Заедно със съвета по безопасност

Сътрудничество със службите по обществена безопасност

Подкрепа при природни бедствия

Още за безопасността

Безопасност за шофьорите

Научете повече

Нашият ангажимент към безопасността

Безопасност