Preskočiť na hlavný obsah

Plánuj jazdy na svoje podujatie

Flexibilné jazdy pre teba aj tvojich hostí.

  • Exkluzívny zážitok

  • Vlastné ovládacie prvky

  • Predvídateľné náklady

Urob na svojich hostí dojem

Viac kontroly pre teba a menej starostí pre hostí

  • Vytvor kupónový program

  • Pošli kupóny svojim hosťom

  • Monitorovanie v reálnom čase

  • V prípade potreby možné upraviť

Spôsoby používania kupónov

  • Poskytni prepravu všetkým zo zoznamu hostí

  • Urob dojem na kľúčových uchádzačov

  • Dostaň ich tam včas

Ďalšie informácie o kupónoch