UberPITCH – Termeni și condiții de participare

Promotor – Uber

UberPITCH este organizat de Uber B.V., o companie înregistrată în Olanda, cu adresa la Vijzelstraat 68, 1017HL, Amsterdam.  Intrarea și participarea la UberPITCH este guvernată de acești termeni și condiții (“Termenii”).  Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii înainte de a trimite aplicația de participare la UberPITCH.

UberPITCH – informații despre campanie

UberPITCH le oferă utilizatorilor aplicației Uber din orașele participante din Europa oportunitatea să trimită o aplicație pentru a discuta o propunere de afacere “Pitch” cu investitori selectați de Uber în fiecare țară participantă.

UberPITCH își propune să încurajeze antreprenorii din orașele Europene participante (cum au fost selectate de Uber) să învețe cum să accelereze creșterea propriului Pitch prin discuția cu investitori care sunt activi în țara și/sau piața în care își desfășoară activitatea.

Pentru fiecare țară participantă din Europa, cel mai bun participant la Pitch, determinat exclusiv de Uber sau de investitorii numiți din țara respectivă, va fi luat în considerare pentru a participa și a-și dezvolta Pitch-ul în cadrul unei runde finale. Acelor finaliști selectați li se va oferi posibilitatea să călătorească la Berlin pentru a-și discuta Pitch-ul la Conferința UberPITCH din 2016, cu Travis Kalanick!*,  CEO Uber Technology , Inc. Locurile finaliștilor sunt strict limitate și vor fi determinate numai pe o bază pan-europeană. Unele orașe sau țări care iau parte la UberPITCH s-ar putea să nu aibă niciun participant ajuns în etapa finală care va avea loc la Conferința UberPITCH din 2016. Detalii privind Conferința UberPITCH din 2016, inclusiv numele, data, gazda, locația exactă și sponsorul conferinței, se pot schimba iar Uber nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice modificări în privința acestor detalii.

Formularelor de aplicație depuse cu succes (aplicațiile sunt acceptate numai prin e-mail) le va fi trimis un  “cod” special printr-un e-mail de răspuns. Utilizatorii se angajează că dețin o adresă de e-mail validă. Codul le va permite utilizatorilor să deblocheze o imagine specială a vehiculului la data relevantă în acel oraș (a se vedea “Cum să participi la UberPITCH” de mai jos), care le va permite să participe în procesul de primă selecție, care va fi urmată de o altă etapă de evaluare. Cele mai bune idei din runda inițială vor primi opțiunea de a comanda oportunitatea de a discuta Pitchul cu investitori care participă în fiecare locație Uber relevantă.

* În cazul în care Travis Kalanick nu poate participa la Conferința UberPITCH 2016 de la Berlin, participanții sunt de acord să prezinte și să-și discute Pitch-ul cu un alt executiv Uber sau angajat, care urmează să fie selectat de către Uber.

Cum să participi la UberPITCH

UberPITCH în București, România, se va desfășura timp de 4 (patru) ore pe 1 iunie, 2016, de la ora 11:00 la ora 15:00, inclusiv.

Trimiterea aplicației nu reprezintă o garanție că veți putea participa la UberPITCH participarea fiind strict limitată de locurile disponibile.

Participanții trebuie să fie utilizatori ai aplicației Uber și trebuie să dețină o adresa de e-mail validă. Utilizatorii care și-au exprimat interesul de a participa la UberPITCH, sau cei care doresc să aibă mai multe informații, vor trebui să răspundă la corespondența pe e-mail cu Uber. Comunicările vor fi trimise doar acelor utilizatori ai aplicației Uber care și-au dat acordul să primească comunicări în scopuri de marketing de la Uber. Înainte de a putea participa, utilizatorii interesați trebuie să citească și să accepte acești Termeni și să completeze formularul de aplicație. Toate aplicațiile trebuie să fie primite de Uber nu mai târziu de 30 mai, 2016, la ora 23:59 ora locală.

Pentru evitarea oricărui dubiu, acelor utilizatori care solicită cu succes să participe la UberPITCH nu le vor fi oferite servicii de transport. Participarea la UberPITCH este oferită în mod gratuit; cu toate acestea, participanții trebuie să fie înregistrați ca utilizatori ai aplicației Uber pentru a putea participa. În plus, nu este necesar ca participanții să fi utilizat anterior aplicația Uber pentru a solicita servicii de transport, de mobilitate sau de logistică, pentru a fi eligibili. Ne așteptăm ca cererea de participare la UberPITCH să fie ridicată, iar Uber nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice utilizator al aplicației Uber, care nu a putut solicita, a făcut-o târziu sau nu a avut succes în cererea de a participa la UberPITCH.

Investitorii care colaborează cu Uber la UberPITCH vor lucra împreună pentru a selecta cele mai bune idei cărora li se va oferi oportunitatea de a prezenta Pitchul lor unui investitor care participă în fiecare locație Uber relevantă. În runda finala, se vor selecta pănă la 5 (cinci) finaliști dintre participanții eligibili care vor călători la Conferința UberPITCH 2016. Finaliștii vor fi selectați prin evaluarea potențialului Pitch-ului pentru unele sau toate dintre următoarele criterii: potențial de creștere, originalitate, precum și orice criterii pe care investitorii numiți/sau Uber le consideră adecvate. Participanții trebuie să fie disponibili pe și în jurul datei de 08 iunie 2016, în scopul participării la etapa finală a Conferinței UberPITCH din 2016 desfășurată la Berlin.

Orice Pitch care are ca obiect transportul la cerere, servicii de mobilitate sau logistică vor fi excluse în mod automat de la participarea la UberPITCH și la Conferința UberPITCH 2016.

Intrați la următoarea adresă web pentru a vedea o copie a acestor Termeni:  https:https://www.uber.com/ro/newsroom/uberpitch-termeni-si-conditii/

Eligibilitate

UberPITCH este deschis numai rezidenților țărilor europene participante, astfel cum sunt stabilite și comunicate de Uber. În sensul acestor termeni, participanții trebuie să fie rezidenți ai României.

Următoarele categorii de persoane nu sunt eligibile să participe:

  • Angajații Uber sau ai oricărei dintre societățile deținute de Uber sau afiliate;
  • Angajații, agenții sau furnizorii Uber sau ai societăților holdingului ori subsidiare care sunt în mod profesional legate de UberPITCH sau de administrarea acestuia; sau
  • Rude apropiate, pentru cazurile (a) și (b) descrise mai sus.

Prin participarea la UberPITCH, confirmați că veți respecta cu strictețe prevederile acestor Termeni și veți putea să vă deplasați la Berlin pe și în jurul datei de 08 iunie 2016. Trebuie să fi solicitat cu succes să vă discutați Pitch-ul, folosind aplicația Uber, cu un investitor desemnat și să fi semnat orice comunicat sau documentație asociate cu UberPITCH. Pitch-ul trebuie să fie original și să vă aparțină. Există limita de un singur Pitch de persoană.

Uber nu va accepta nicio aplicație care

  • Este generată automat de un computer;
  • Este completată de o parte terță;
  • Este neinteligibilă, sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată; sau
  • Nu se conformează în totalitate acestor Termeni.

Uber și investitorii săi desemnați își rezervă toate drepturile să vă descalifice în cazul în care comportamentul dumneavoastră este contrar spiritului sau scopului UberPITCH.

Berlin – pentru finaliștii selectați

Finaliști selectați care călătoresc la Berlin pentru Conferința UberPITCH 2016 vor avea costurile de transport către Berlin asigurate de Uber sau de către partenerii săi, iar participanții trebuie să consimtă la schimbul de informații cu caracter personal necesare pentru a face pregătirile pentru o astfel de călătorie. Transportul spre Berlin, poate fi făcut prin mijloace de transport la sol sau aer, așa cum va fi determinat la discreția exclusivă a Uber. Finaliștii va fi responsabili pentru orice alte costuri asociate deplasării la Conferința UberPITCH 2016 , inclusiv de asigurare, bani de cheltuială, taxe, transferuri, cazare și masă.

Finaliștii vor fi responsabili să se asigure ca sunt disponibili să călătorească și că dețin pașapoarte valabile, precum și orice viză și documente de călătorie necesare pentru a participa la Conferința UberPITCH 2016 din Berlin, Germania. Data conferinței de la Berlin se poate modifica iar finaliștii nu vor fi compensați pentru pierderile asociate cu schimbarea datei, și nici nu vor fi în măsură să negocieze o altă zi pentru a participa la conferința

Anunţarea finaliștilor

Finaliștii selectați să participe la Conferința UberPITCH 2016 vor fi anunțați în presă (precum și în orice pagină Facebook a Uber sau alte suporturi pe care Uber le consideră adecvate) până cel târziu la 07 iunie 2016 și vor fi, de asemenea, contactați prin e-mail.

Pentru evitarea oricărui dubiu, scopul Conferinței UberPITCH din 2016 este de a oferi șansa de a vorbi despre Pitch-ul dumneavoastră cu CEO-ul Uber (sau cu un alt executiv sau angajat Uber în cazul în care Travis Kalanick nu este disponibil) . Nu va fi selectat niciun câștigător și nu există niciun premiu suplimentar pentru Conferința UberPITCH 2016.

Limitarea răspunderii

În măsura în care este permis de lege, Uber, agenții sau distribuitorii săi și investitorii desemnați nu vor fi în niciun caz responsabili să vă compenseze pentru  pierderi, daune, vătămare corporală sau deces care pot apărea ca rezultat al participării dumneavoastră la UberPITCH, inclusiv le Conferința UberPITCH 2016, cu excepția cazului în care cauza o reprezintă neglijența Uber, a agenților sau distribuitorilor săi sau a angajaților lor. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afectate.

Confidențialitate și Drepturi de proprietate intelectuală 

Prin participarea la UberPITCH, consfințiți că orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații confidențiale. În plus, confirmați și sunteți de acord ca Uber sau investitorii numiți pot dezvolta, poate au dezvoltat , sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice cu Pitch-ul dumneavoastră. Prin participare, renunțați la orice pretenții legale care ar putea rezulta din sau sunt legate de Pitch-ul dumneavoastră.

 

Protecția datelor și Publicitatea

În cazul în care sunteți finalist, sunteți de acord ca Uber să poată utiliza numele, imaginea și orașul sau țara dumneavoastră de reședință, pentru a anunța finaliștii la UberPITCH și pentru orice alte scopuri promoționale rezonabile și conexe.

Prin participarea la UberPITCH, sunteți de acord ca orice informații personale furnizate de către dumneavoastră în timpul participării pot fi păstrate și utilizate numai de către Uber sau agenții săi și furnizori în scopul organizării și administrării UberPITCH.

General

Dacă există vreun motiv pentru a se consideră că a existat o încălcare a acestor Termeni, Uber își poate rezerva dreptul de a vă exclude de la participarea la UberPITCH.

Uber își rezervă dreptul să considere nulă, să suspende, să anuleze sau să modifice selecția finaliștilor la Conferința 2016 UberPITCH acolo unde devine necesar să se facă acest lucru.

Acești Termeni se află sub jurisdicția prevederilor legile din Olanda. Părțile se supun jurisdicției exclusive a tribunalelor din Amsterdam.