Începe să comanzi cu Uber Eats

Comandă acum
Promoții

Oficial “V-day cu Uber” TERMENI SI CONDIȚII

11 februarie 2019 / România

  1. TERMENI GENERALI

1.1 Organizatorul concusului “Concurs” este Uber B.V, stabilit în acord cu legile din Olanda (numărul de înregistrare 56317441), Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam (“Organizator”).

1.2 Organizatorul declară ca această Competiție nu este un joc de noroc, o loterie, un pariu mutual, o loterie promoțională, iar rezultatul acestuia depinde după caz, sau altă formă prevăzută în Actul din 19 Noiembrie 2009 asupra Jocurilor de Noroc (Jurnalul de Legi din 2009, Nr. 09 obiectul 1540).

1.3 Organizatorul se obligă asupra promisiunii publice specificată în Regulament și este singurul responsabil pentru desfășurarea Competiției.

1.4 Competitia este anunțată pe Facebook și Instagram din 11/02/2019 până la 14/02/2019.

  1. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE ÎN COMPETIȚIE

2.1. Înscrierea pentru Competiție este voluntară și aduce la respectarea prevederilor Regulamentului.

2.2. Competiția este organizată pe teritoriul Romania.

2.3. Participantul la competiție (denumit în continuare “Participant”) poate fi orice persoană ce întrunește următoarele condiții

  • El/ea este rezident al țării, unde concursul se desfășoară
  • El/ea are cel puțin 18 ani,
  • Are un profil de Instagram/Facebook

2.4 Sarcinile Participantului sunt următoarele:

  • Scrie un comentariu despre cea mai memorabilă întâlnire la postarea paginii Uber de pe Facebook/Instagram

2.5  5 finaliști vor fi aleși de către Organizator în baza celei mai interesante povești împărtășite în secțiunea de comentarii

2.5. Angajații Organizatorului sunt excluși din Competiție, inclusiv angajații temporari sau contractori ai Organizatorului, și alte entități ce cooperează cu Organizatorul în organizarea acestei Competiții, la fel și rudele apropiate ale acestora. Rudele apropiate sunt soțul / soția, frații, afinitățile de gradul doi, ascendenții, urmașii și soții / soțiile acestora, persoanele rămase în rata de adopție și persoanele care trăiesc împreună.

2.6 Orice caz de încălcare a acestora de către participanți duce la excluderea Participantului din Competiție.

2.7 Este interzis participanților să posteze în comentarii orice conținut care încalcă legea în vigoare sau încalcă orice drepturi ale unor terțe părți, conținut vulgar, sau ce propagă violență.

  1. PREMIILE

3.1 Fiecare dintre cei 5 finaliști ale căror povești vor fi alese de Comisie vor primii 2 coduri promoționale în valoarea de 25 RON pentru curse cu Uber și un cod promoțional & 100 de lei livrată cu Uber Eats 

3.2. Fiecare câștigător este singur răspunzător pentru orice și toate taxele aplicabile la primirea Premiului. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în legătură cu acestea.

  1. PROCEDURA CONFORMĂ

4.1. Fiecare participant are dreptul de a depune o plângere cu privire la concurs.

4.2.Plângerile legate de concurs trebuie trimise în format electronic prin formularul de contact Organizatorului: prin intermediul aplicației Uber sau prin intermediul help.uber.com

4.3 Plângerile pot fi depuse în termen de 7 zile calendaristice de la sfârșitul concursului.

4.4 Plângerea trebuie să includă numele și prenumele reclamantului, adresa acestuia și o descriere a motivelor plângerii.

  1. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări regulamentului în cazuri justificate, cu condiția ca modificările să nu poată priva participanții de drepturile dobândite în baza regulamentului. Modificările se vor face sub formă de anexe la Regulament marcate cu un număr și dată ulterioare și nu vor duce la deteriorarea condițiilor de participare la concurs.

5.2. Participanții vor fi notificați pe pagina Uber România de Facebook/Instagram în legătură cu completarea sau modificarea regulilor Competiției.

5.3. Organizatorul nu este răspunzător în cazul în care Participantul nu poate fi contactat din cauza furnizării de date false sau incorecte – în acest caz premiul rămâne la dispoziția Organizatorului.

5.4. Organizatorul nu este responsabil de probleme tehnice de pe Facebook.

5.5. In cazul încălcării Regulamentului de către Participant, juriul desemnat de Organizator poate exclude Participantul în orice stagiu al Competiției.

5.6. În probleme ce nu sunt acoperite de regulament, se aplică dispozițiile codului civil.

5.7. Competiția nu este în nici un fel sponsorizată, susținută, sau organizată de Facebook sau o companie asociată cu aceasta. Toate întrebările, comentariile, reclamațiile și reclamațiile legate de concurs trebuie să fie adresate Organizatorului și, în nici un caz, proprietarilor sau administratorilor rețelei sociale Facebook. Participantul eliberează Facebook de răspundere pentru orice daune produse în legătură cu Competiția.

5.8. Drepturile și obligațiile Organizatorului și ale participanților la concurs sunt specificate numai în prezentele Regulamente ale Competiției și în prevederile legale relevante. Toate informațiile despre Competiție disponibile în materialele publicitare sunt doar în scop informativ.