Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Bezpieczniejsze społeczności

We współpracy z najważniejszymi organizacjami pomagamy podnosić bezpieczeństwo jazdy oraz zapobiegać wypadkom na drodze.

Zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków odurzających

Bezpieczne przejazdy przez całą dobę

Dostęp do tanich, niezawodnych środków transportu może zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Musisz gdzieś pojechać w nocy, a nie możesz prowadzić samodzielnie? Zamów przejazd z Uberem.

Bezpieczny początek nowego roku

Co roku w Sylwestra Uber organizuje medialną kampanię, której celem jest zachęcenie kierowców, aby przesiedli się na fotel pasażera.

Zapobieganie handlowi ludźmi

Dokładamy starań, aby pomóc walczyć z globalnymi problemami, takimi jak handel ludźmi.

Jako firma specjalizująca się w przewozach, chcemy przyczynić się do powstrzymania transportu ofiar handlu ludźmi.

Partnerstwo na rzecz ochrony dzieci

Z dumą współpracujemy z ECPAT – kluczową organizacją zwalczającą wykorzystywanie seksualne dzieci w celach zarobkowych poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo, tworzenie wytycznych i ustawodawstwo.

Działalność kierowców przynosi zmiany

Każdy, kto zarejestruje się jako kierowca, jest informowany o sytuacjach, które mogą wskazywać na handel ludźmi.

Zapobieganie napaściom seksualnym i przemocy domowej

Korzystamy z zasięgu i widoczności Ubera, aby promować świadomość, edukację i zapobiegać napaściom seksualnym oraz przemocy domowej, których ofiarami są miliony osób z całego świata.

Nadzieja na lepszą przyszłość

Rozpoczęliśmy pewne działania, np. organizację globalnych wywiadów, wewnętrznych serii wykładów i wolontariatu pracowniczego.