Zacznij zamawiać z Uber Eats

Zamów teraz
Jedzenie

Regulamin promocji darmowa dostawa z BLIK

14 stycznia 2021r. / Polska

ORGANIZACJA PROMOCJI

1. Promocja jest organizowana przez spółkę: UBER PORTIER B.V., jednostką utworzona i istniejąca zgodnie z prawem Holandii, zarejestrowana pod adresem Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Holandia, nr VAT EU 9909471003 (dalej “Uber Eats”). 

2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem prowadzonej przez Uber Eats internetowej platformy ułatwiającej organizowanie zamawiania i dowozu jedzenia.

3. W promocji uczestniczą wszystkie restauracje oraz sklepy w całej Polsce, które oferują produkty i usługi za pośrednictwem platformy Uber Eats.

4. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: t.uber.com/blikpromocja.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja przeprowadzona będzie w dniach od dnia 15 stycznia 2021, do dnia 17 stycznia 2021, godz. 23:55 lub do wyczerpania kodów promocyjnych.

2. Z oferty promocyjnej może skorzystać tylko użytkownik platformy Uber Eats. Warunki zostania użytkownikiem Uber Eats, a także zasady ochrony danych osobowych użytkowników Uber Eats określają: regulamin usługi dostępny na https://www.uber.com/legal/terms/pl/ oraz polityka prywatności dostępna na https://privacy.uber.com/policy/. 

3. Użytkownik Uber Eats może skorzystać z promocji pod warunkiem, że znajduje się w strefie dostaw Uber Eats produktów wybranej restauracji lub sklepu, wprowadzi kod promocyjny “blik” w aplikacji Uber Eats w sekcji “Promocje”, dokona płatności za pomocą BLIK oraz złoży zamówienie w godzinach, w których ta restauracja lub sklep dostarcza zamówienia za pośrednictwem platformy Uber Eats.

4. Aby Użytkownik mógł skorzystać z promocji, musi dokonać zamówienia za minimum 40 zł (koszt za dostawę oraz inne opłaty dodatkowe nie wliczają się do minimalnej wartości zamówienia)

OFERTA PROMOCYJNA

1. Po wprowadzeniu w aplikacji Uber Eats kodu promocyjnego BLIK, użytkownik otrzyma możliwość zamawiania za pośrednictwem platformy Uber Eats bez opłaty za dostawę (tylko w przypadku, gdy dokona płatności za pomocą BLIK oraz wartość zamówienia wyniesie minimum 40 zł w okresie trwania promocji).

2. W przypadku zakupu premiowanego w sposób opisany w ust. 1 opłata nie zostanie pobrana, nawet jeśli na paragonie potwierdzającym zakup będzie naliczona. W przypadku omyłkowego pobrania opłaty zostanie ona niezwłocznie zwrócona przez Uber Eats.

REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji należy kierować wyłącznie do Uber Eats.

2. Reklamacje należy składać wraz z uzasadnieniem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w aplikacji Uber Eats. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej do dnia 24 stycznia 2021 roku.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym lub w inny wybrany przez Uber Eats sposób.