Ogłoszenia dla kierowców

Zmiana holenderskiej spółki Uber B.V. na polską spółkę

3 marca / Polska

Uber dostosowuje się do zmian w prawie wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Jednym z niezbędnych działań jest zmiana podmiotu prawnego współpracującego z partnerami i kierowcami z holenderskiej spółki Uber B.V. na polską spółkę.

Planowana data rozpoczęcia współpracy z polska spółką to 1.10.2020 r.


Podstawowa zmiana dotyczy rozliczeń podatkowych. Nie będzie już możliwe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do prowizji Uber (ten mechanizm ma zastosowanie, gdy współpracujesz z podmiotem zarejestrowanym poza Polską). Ponieważ to polski podmiot będzie twoim usługodawcą, zostaniesz obciążony opłatą prowizyjną powiększoną o VAT. Partnerzy zarejestrowani jako podatnicy VAT będą mogli odliczyć tę kwotę i nie odczuć zmian. Faktury od polskiej spółki będą przystosowane do nowych przepisów i będą posiadać odpowiednią informację. 

Zależy nam na tym, aby powyższy proces był jak najlepiej zrozumiały dla partnera i kierowcy. Poniżej znajdziesz prezentację oraz broszurę, która w wyczerpujący sposób opisuje nowy sposób rozliczeń podatkowych.

Link do prezentacji
Link do broszury informacyjnej
EN: link to the briefing note