Uber Eats

Dokumenty wymagane od Partnerów Restauracyjnych Uber Eats – zasady i warunki

13 sierpnia / Polska

Dokumenty wymagane od Partnerów Restauracyjnych Uber Eats

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi płatności i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dyrektywa PSD2), Uber Eats musi zweryfikować informacje dotyczące tożsamości swoich partnerów biznesowych. W celu weryfikacji uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentów tożsamości właścicieli i oficjalnych przedstawicieli Twojej firmy oraz wyciągu z konta bankowego, powiązanego zarówno z Twoją firmą, jak i profilem restauracji na Uber Eats.

Dokumenty należy wgrać na stronie Restaurant Managera w zakładce “Dokumenty”. Zaloguj się, używając danych swojego konta oraz kodu PIN.

Szanujemy Twoją prywatność i potrzebujemy jedynie informacji, które umożliwią nam potwierdzenie i zweryfikowanie Twojej tożsamości. Dane te będą przechowywane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i w zgodzie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Zachęcamy do przeczytania sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań, znajdującej się poniżej. Jesteśmy pewni, że znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania, a sam proces weryfikacyjny przebiegnie szybko i bezproblemowo. Gdybyś potrzebował pomocy, zawsze możesz skontaktować się z naszą Obsługą Klienta.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego potrzebujecie tych danych?

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi płatności i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Uber Eats musi zweryfikować dane dotyczące tożsamości i płatności wszystkich Restauracyjnych Partnerów. W tym celu poprosiliśmy Cię o dostarczenie nam dokumentów dotyczących Twojej firmy i tożsamości osób nią zarządzających. Dzięki temu będziesz mógł dalej otrzymywać przelewy przez Uber Eats.

Co, jeśli nie prześlę wymaganych dokumentów?

Brak wymaganych dokumentów w naszym systemie może wpłynąć na możliwość otrzymywania przelewów przez Uber Eats.

Jakie dokumenty są wymagane, by zweryfikować moją tożsamość?

Potrzebujemy zdjęć dowodów tożsamości, należących do właściciela/właścicieli oraz oficjalnych przedstawicieli firmy.
Na potrzeby weryfikacji, właściciel to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej lub osoba, która posiada 25% lub więcej udziałów głosów w spółce kapitałowej. Oficjalny przedstawiciel firmy to osoba fizyczna mająca uprawnienia do reprezentowania firmy.

Najczęstsze scenariusze:

1. Jeśli Twoja firma ma jednego właściciela, prześlij nam jego dowód tożsamości.

2. Jeśli Twoja firma jest spółką, która ma dwóch lub więcej właścicieli, prześlij dowody tożsamości osób fizycznych, które posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie.

3. Jeśli właścicielem Twojej firmy jest spółka (spółka macierzysta), prześlij dowody tożsamości osób fizycznych, które są właścicielami spółek macierzystych (posiadają 25% lub więcej udziałów w nich). Jeśli nie masz możliwości przesłania nam tych danych, prześlij dowody tożsamości oficjalnych przedstawicieli Twojej firmy.

Jakie dokumenty należy przesłać w celu potwierdzenia tożsamości właścicieli i przedstawicieli firmy?

W celu potwierdzenia tożsamości właścicieli i przedstawicieli firmy, wymagany jest dowód tożsamości wydawany przez rząd Twojego państwa. Każdy dowód tożsamości powinien zawierać zdjęcie, pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz numer i serię dokumentu.

Akceptowane są następujące dokumenty:

– paszport,
– dowód osobisty,
– zezwolenie na pobyt,
– prawo jazdy.

Zasadniczo akceptujemy tylko dokumenty wydawane w krajach należących do Unii Europejskiej. Jeśli nie masz takiego dokumentu, przejdź do sekcji “Czy mogę przesłać dowód tożsamości spoza Unii Europejskiej?”.

Prosimy o sprawdzenie wymagań dotyczących zdjęć dowodów tożsamości, w celu szybszego zaakceptowania przesłanych dokumentów:

– Prosimy o przesłanie kolorowego zdjęcia oryginalnego dowodu tożsamości. Skany dokumentów nie będą akceptowane.

– Wszystkie cztery krawędzie dowodu tożsamości powinny być widoczne na zdjęciu.

– Wszystkie informacje zawarte na zdjęciu dowodu tożsamości powinny być czytelne.

– Dowód tożsamości powinien być nadal ważny.

✅ Przykłady zdjęć dowodów tożsamości, które będą zaakceptowane:
❌ Przykłady zdjęć dowodów tożsamości, które będą odrzucone:

Powód odrzucenia: dowód tożsamości wydany poza Unią Europejską.

Powód odrzucenia: nie wszystkie cztery krawędzie dowodu tożsamości są widoczne.

Czy mogę przesłać dowód tożsamości spoza Unii Europejskiej?

Akceptujemy tylko dokumenty wydawane przez kraje należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię i Islandię.
Paszport wydany w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie zaakceptowany tylko wraz z pozwoleniem na pobyt w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli właściciel Twojej firmy znajduje się w kraju innym od siedziby Twojej firmy, jako dokument identyfikacyjny zaakceptujemy paszport z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy dodatkowo muszę przesłać do weryfikacji dane płatnicze?

Tak, musimy zweryfikować czy rachunek bankowy na który przelewamy Twoje wynagrodzenie należy do Ciebie lub Twojej firmy.

W celu weryfikacji Twojego numeru konta powiązanego z kontem w Uber Eats, prosimy o przesłanie zdjęcia lub skanu Twojego wyciągu bankowego. Na dokumencie powinny być zawarte następujące dane:

– Nazwa właściciela konta: nazwa Twojej firmy lub jednej z firm macierzystych bądź pośredniczących. Nie mogą być to dane osoby fizycznej (z wyjątkiem bycia zarejestrowanym jako jednoosobowa działalność gospodarcza).

– Pełny numer konta i kod SORT/SWIFT.

To jedyne informacje, których potrzebujemy w celu weryfikacji. Jeśli inne informacje uważasz za dane wrażliwe, możesz je zakryć.

Prosimy o sprawdzenie wymagań dotyczących zdjęć dokumentów bankowych, w celu szybszego zaakceptowania przesłanych dokumentów:

– Akceptujemy zeskanowane wyciągi bankowe/pliki PDF.

– Akceptujemy zrzuty ekranu ze strony banku/aplikacji bankowej, jeśli zawierają wszystkie potrzebne, wyżej wymienione informacje.

– Wszystkie informacje zawarte na zdjęciu powinny być czytelne.

– Dokument musi być wystawiony przez instytucję finansową (z wyraźnym nagłówkiem bądź logiem). Nie akceptujemy danych bankowych zapisanych odręcznie.

✅ Przykład zaakceptowanego wyciągu bankowego:


Kiedy dowiem się o akceptacji przesłanych dokumentów?

Możesz sprawdzić status przesłanych dokumentów w Restaurant Managerze. Jeśli któryś z dokumentów będzie odrzucony, otrzymasz zawiadomienie mailowe.

Jeśli masz problemy z przesłaniem swoich dokumentów lub jakiekolwiek pytania związane z nowymi wymaganiami wobec Restauracyjnych Partnerów, wypełnij formularz, który znajdziesz poniżej.

Jak Uber Eats przechowuje moje dokumenty?

Zgodnie z finansowymi regulacjami w Unii Europejskiej, Uber Eats musi zweryfikować dane płatnicze wszystkich aktywnych restauracji i dostawców na platformie Uber Eats.

Dokumenty tożsamości są wymagane zgodnie z praktyką branżową obowiązującą w Unii Europejskiej dla dostawców usług finansowych. Dokumenty tożsamości są wymagane jedynie od osób fizycznych mających 25% lub więcej udziałów lub głosów w spółce.

Szanujemy Twoją prywatność i potrzebujemy jedynie informacji, które umożliwią nam potwierdzenie i zweryfikowanie Twojej tożsamości. Informacje te będą przechowywane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i w zgodzie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Zrozumiemy, jeśli nie zechcesz przesłać nam wymaganych dokumentów – nie jesteś do tego zobowiązany. Może to jednak oznaczać brak możliwości kontynuacji świadczenia usług na platformie Uber Eats.

O naszej polityce prywatności możesz dowiedzieć się więcej tutaj