Partnerschappen

Gemeente en Uber maken afspraken over veiligheid, onafhankelijk onderzoek en duurzaamheid

9 juli 2019 / Nederland

De gemeente Amsterdam en Uber hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over
verkeersveiligheid, onafhankelijk onderzoek, het delen van data en duurzaamheid. De
afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd Social Charter. Dit is de uitkomst van de Uber
Taskforce die begin dit jaar in het leven werd geroepen.

Verkeersveiligheid
Partijen zijn onder meer overeengekomen dat Uber voor het eind van het jaar toetreedt tot de
Verkeersveiligheidscoalitie. Alle leden van dit samenwerkingsverband houden zich aan
gemeenschappelijke afspraken over het veilig gebruik van de smartphone in het verkeer en
werken samen aan verdere maatregelen om het verkeer veiliger te maken.

Om de betrouwbaarheid van de service verder te verbeteren, wil Uber een systeem voor gezichtsverificatie, waarover ze al beschikt, ook in Europa gaan gebruiken. Het bedrijf zal de gemeente periodiek informeren over de status van de invoering van deze technologie in Nederland. Op het vlak van duurzaamheid is onder meer afgesproken dat Uber voor 31 december 2020 minstens 750 uitstoot vrije voertuigen via haar app heeft rijden.

Onafhankelijk onderzoek
Daarnaast is overeengekomen dat Uber samen met een nader te bepalen academische instelling voor het eind van dit jaar een onafhankelijk onderzoek zal instellen naar onder meer de tevredenheid, verdiensten, flexibiliteit en werktijden van chauffeurs die de Uber app gebruiken. Het recente onderzoek door Oxford University naar chauffeurs in Londen dient hierbij als voorbeeld. De opzet en uitkomsten van dit onderzoek worden door Uber met de gemeente
besproken en openbaar gemaakt.

Over het delen van data is afgesproken dat Uber vanaf het vierde kwartaal van 2019 elk kwartaal verschillende geaggregeerde data gaat delen, om de gemeente zo meer inzicht te geven. Daaronder zijn onder meer het aantal in Amsterdam via de app actieve chauffeurs en passagiers en de gemiddelde rit afstanden van de ritten via de app. Daarnaast gaat Uber gegevens delen over de plekken waar de meeste mensen opstappen en worden afgezet. Ook zal het bedrijf elk kwartaal aan de gemeente rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de afspraken in het charter.

Thijs Emondts, General Manager Uber Benelux: ‘Uber wil een goede partner voor Amsterdam zijn. Daarom zetten wij concrete stappen om veiligheid op de weg gezamenlijk te verbeteren, onder andere door data te delen en toe te treden tot de verkeersveiligheid coalitie. Wij gaan direct aan de slag met de implementatie en kijken uit naar een constructief vervolg van de samenwerking’

Foto credits: Tom Feenstra/ Fotomatic