Hopp til hovedinnholdet
Uber

Angi stedet ditt

Angi det nærmeste bynavnet for å hjelpe oss med å vise riktig informasjon for området ditt

Velg ønsket språk

Hvordan registrere seg for MVA

Når man kjøper tjenester fra utlandet (for eksempel Uber som er basert i Nederland) eller yter tjenester i land, som Uber, må du registrere deg for merverdiavgift. Hvis dette er nytt for deg vi denne siden ta deg gjennom hovedpunktene for å bli MVA registrert. Du må forvente at det tar minst 1-3 uker å bli registrert.

Det kan være nyttig å søke bistand hos en skatterådgiver (advokat, revisor eller regnskapsfører) for individuell rådgivning.

Klikk her dersom du vil lese dette på engelsk.

Hva registreringen medfører

MVA på tjenesteleveranser

Merverdiavgiften du beregner ved salg av tjenester (transport du selger til passasjerer) må innbetales til skattemyndighetene med momsoppgaven.

MVA på forretningsutgifter

Ved siden av innkreving av MVA, kan MVA bli beregnet på driftsutgifter, som drivstoff og bilreparasjoner. Når du er MVA registrert kan du trekke fra merverdiavgift av driftskostnader i innkrevet avgift i avgiftsoppgjøret.

DIN Uber profil

Vær sikker på at du opplyser oss om riktig MVA nr. og oppdaterer din skatteprofil / fakturainformasjon in Uber App.

FAQ

 • Hvordan oppretter jeg et selskap?

  Oppretting av et nytt selskap skjer gjennom å sende inn samordnet registermelding i Altinn portalen, eller ved å sende inn meldingen på papir.

  Hvis du ikke har et selskap registrert i Foretaksregisteret, må du fylle ut en hovedblankett til registreringen. Skjemaet gir deg mulighet til valg av selskapsform, og hva du må gjøre. Vær klar over at registrering av et aksjeselskap krever at du skyter inn minimum kr. 30.000 i aksjekapital. Vi anbefaler at man søker hjelp hos en revisor eller regnskapsfører til denne prosessen.

  Hvis du allerede har registrert et enkeltmannsforetak, må du informere skatteetaten om at du blir engasjert i ny virksomhet. Gjør dette så fort som mulig.

  Hvis du allerede har registrert et aksjeselskap, bør du endre vedtektene slik at endrede virksomheten fremgår av vedtektene. Slike endringer må meldes til Foretaksregisteret.

  Vær klar over at du ikke automatisk blir MVA registrert selv om du har et aksjeselskap. Du må søke om MVA registrering når omsetningen har oversteget kr. 50.000.

 • Hvis jeg allerede har en virksomhet og min omsetningen er under kr. 50.000, hva gjør jeg da ?

  Hvis den totale virksomheten inkludert Uber overstiger kr. 50.000 må du søke om MVA registrering.

 • Hvordan beregner jeg min omsetning via Uber appen ?

  Omsetningen din er summen av de tjenester du har solgt. I Uber Appen er dette salg til passasjerer. Men du må også passe på å inkludere omsetning fra alle andre salgsaktiviteter utenfor Uber.

  Vi anbefaler at du kontakter, skattekontoret eller din regnskapsfører slik at du er sikker på at dette beregnes korrekt.

 • Jeg mottar andre betalinger fra Uber (for eksempel incentiver, vervepenger for nye sjåfører). Hva gjør jeg da mht til merverdiavgift?

  Dette er tjenester du yter til Uber, og de er ikke typiske mva pliktige tjenester. De må rapporteres etter reglen for omvendt avgiftsbehandling.

  Vervepenger: dette er tjenester du yter til Uber. De må rapporteres etter reglene for omvendt avgiftsbehandling.

  Tjenester til Uber: Dette kan være avtaler om tilgjengelighet. Dette skal ikke rapporteres i MVA oppgaven, men bare i din egen sammenfatning.

  Andre utbetalinger: kontakt ditt skattekontor eller regnskapsfører for avklaring av behandlingen av disse.

 • Hvordan sikrer jeg etterlevelse?

  Du må rapportere MVA gjennom MVA-meldingen i Altinn portalen. Merverdiavgiften rapporteres 6 ganger per år i to måneders perioder. Hvis din årlige omsetning overstiger er under kr. 1.000.000 kan man søke om årlig rapportering av MVA.