For sjåfører

Oppdatering om økonomisk støtte i forbindelse med COVID-19

17. april 2020 / Norge

Den siste måneden har vi gitt økonomisk støtte til sjåfører som er påvist smittet med COVID-19 eller pålagt hjemmekarantene av en lege eller helsemyndigheter. Vi var raskt ute med å kunngjøre denne ordningen, selv om det å handle raskt innebar å stake ut kursen med begrenset informasjon. Vi mente at det viktigste vi kunne gjøre var å gi støtte så raskt som mulig.

Siden den gang har mange av dere fortalt oss at den opprinnelige ordningen støttet for få sjåfører og at søknadsprosessen har vært komplisert og forvirrende. I dag endrer vi ordningen på to måter:

  1. Vi fokuserer støtten på de av dere som fremdeles kjører aktivt under den rådende krisen.
  2. Vi utvider kriteriene til å omfatte sjåfører som har fått beskjed om å isolere seg fordi de har eksisterende helsetilstander som gjør at de har høyere risiko for å bli alvorlig syke av COVID-19. Siden dette fører til at flere er kvalifisert for støtte enn da de forrige reglene var gjeldende, har vi valgt å etablere en maksimal utbetaling per person for å gjøre disse nye reglene mer bærekraftige.

De nye retningslinjene er gjeldende for alle aktive sjåfører i Norge fra og med i dag.

Søknad om støtte i henhold til de nye retningslinjene

For å kvalifisere må du oppgi skriftlig dokumentasjon fra en kvalifisert lege eller en representant for offentlige helsemyndigheter, som viser at:

  • du er rammet av COVID-19 for øyeblikket; eller
  • du har blitt individuelt beordret til å gå i karantene fordi det mistenkes at du er rammet av COVID-19 for øyeblikket; eller
  • du har blitt individuelt beordret til å gå i karantene fordi du har eksisterende helsetilstander som gir deg høyere risiko for alvorlig sykdom på grunn av COVID-19


Veiledning til hvordan du søker om økonomisk hjelp finner du her. Vi tar sikte på å behandle forespørselen din innen syv virkedager. Før du søker, bør du lese nøye gjennom alle kravene som står på nettstedet det vises til ovenfor. Når du søker, blir Uber-kontoen din midlertidig satt på vent som et sikkerhetstiltak for å begrense spredningen av COVID-19. Selv om kontoen din er satt på vent, må vi fortsatt gjennomgå søknaden din for å finne ut om du er kvalifisert for økonomisk hjelp.

Slik endres retningslinjene for økonomisk støtte

Tidligere retningslinjerNye retningslinjer

Kvalifikasjonskriterier
Sjåfører kunne være kvalifisert hvis de hadde fullført minst én tur i løpet av 30 dager før 6. mars, som var da ordningen ble kunngjort.Du må ha fullført minst én tur i løpet av 30 dager før datoen på de innsendte dokumentene dine eller datoen da du først kontaktet Uber for å få økonomisk støtte – den tidligste datoen gjelder. Vi gjør denne endringen for å fokusere støttetiltakene på de av dere som fortsetter å kjøre og utsetter dere for større risiko under den rådende krisen.
Tidsperiode som brukes for å beregne betaling

Betalingen til hver enkelt sjåfør ble beregnet basert på gjennomsnittlig ukeinntekt de seks månedene før 6. mars. Vi kommer til å se på gjennomsnittlig ukeinntekt i løpet av de tre månedene før det søkes om hjelp.

Maksimalt beløp per individ
Vi betalte opptil 14 dagers støtte utelukkende basert på den enkelte sjåførs inntjeningshistorikk.Vi kommer til å fortsette å tilby opptil 14 dager med økonomisk støtte, men vi setter en maksgrense for betaling. Maksimumsbeløpene varierer fra by til by, fordi de er basert på typisk inntekt for sjåfører i hver by.


Vi er klar over at maksimumsbeløpet per person innebærer at noen av de mest aktive sjåførene kommer til å motta mindre enn det de vanligvis tjente før COVID-19 var utbredt. Men ved å utvide gruppen som kvalifiserer, håper vi at denne støtten kan komme til nytte for flere sjåfører og familiene deres.

Nå som lokalsamfunnene våre står overfor en krise ulikt alt annet vi har sett på mange generasjoner, er arbeidet du gjør svært viktig, og vi er opptatt av å støtte deg. Vi lærer underveis. Siden vi ikke kan forutsi hva de neste månedene vil bringe, fortsetter vi å lytte, handle på tilbakemeldinger og regelmessig gjennomgå retningslinjene for økonomisk støtte.

Denne oppdateringen ble publisert i Norge 17 april 2020.

Detaljene ovenfor sammenfatter vår globale tilnærming til økonomisk støtte for sjåfører dersom de får påvist COVID-19 eller settes i individuell karantene av helsemyndighetene. Individuelle land kan ha spesifikke krav som må følges for å overholde landets lovverk, forskrifter eller forretningspraksis angående saker som sykemelding, ordre fra lokale helsemyndigheter eller avgifter på utbetalt økonomisk støtte. Spesifikke nasjonale krav dekkes ikke her, og kvalifiseringskriteriene og støttedetaljene oppgitt ovenfor er underlagt Ubers behov for å gjennomføre slike landsspesifikke justeringer. India og Storbritannia er underlagt andre retningslinjer. Omstendighetene endrer seg raskt, og vi kan derfor måtte tilpasse denne fremgangsmåten, inkludert kriterier og støttebeløp, i henhold til dette.