Akcijos

Sąlygos ir sąlygos

2019 balandžio 26 / Lietuva

  1. Bendros nuostatos 

1.1 Konkurso organizatorius (“Konkurso”) yra Uber B.V, sudarytas remiantis Lietuvos įstatymais (registracijos numeris 147019422), Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam (“Organizatorius”).

1.2 Organizatorius nurodo, kad Konkursas nėra azartinio, loterijos, lažybų arba reklaminio tipo, arba bet kurios kitos formos, kuri yra nurodyta nuo 2009 m. Lapkričio 19 d. Akte, azartinių lošimų srityje (Teisės aktų leidinyje nuo 2009 Nr. 09 punktas 1540)

1.3 Organizatorius pateikia viešąjį pažadą, kuris yra išdėstytas Nuostatose ir yra atsakingas už Konkurso proceso vykdymą.

1.4 Konkursas yra skelbiamas El. paštu, programėlėje, “Facebook”, “Instagram” ir blog.

2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

2.1 Dalyvavimas Konkurse yra savanoriškas, kas nurodo sąlygų, nurodytų Nuostatose, priėmimą.

2.2 Konkursas yra organizuojamas Vilniuje 30/04/2019.

2.3 Konkursas yra organizuojamas Lietuvos teritorijoje.

2.3 Konkurso Dalyvis (čia ir dabar nurodomas kaip “Dalyvis”) gali būti fizinis asmuo, kuris atitinka pateiktus žemiau reikalavimus: Jis/Ji yra šalies, kurioje vyksta konkursas, gyventojas.

– Jis/Ji yra 18 metų amžiaus

Turi sukurtą profilį “Facebook” socialiniame tinkle

2.5 Konkurso metu bus tikėtasi didelės paklausos. „Gera Dovana“ čekių  ir partnerių vairuotojų skaičius yra ribotas, tad „Uber B.V.“ negarantuoja pristatymo kiekvienam Uber vartotojui.

2.6 Tam, kad dalyvauti konkurse, asmuo turės atlikti šiuos veiksmus:

  1. Būti Uber vartotoju
  2. Neturėti  jokių skolų jo/jos paskyroje

2.7 Dalyvavimo užduotys dalyviui yra sekančios:

  1. Atsisiųsti arba atsidaryti Uber programėlę
  2. Užsakyti “Gera Dovana” nuo 11 val. Iki 13 val., Balandžio 30 d.
  3. Palaukti kol užsakymą priims “Gera dovana” priskirtas partneris vairuotojas
  4. Kai tik užsakymas bus priimtas, palaukti kol dovana bus pristatyta į norimą vietą.

2.8. Organizatoriaus ir Partnerio dalyviams nėra taikomas šis Konkursas, įtraukiant laikinus darbuotojus, arba Organizatoriaus ir Partnerio rangovus, bei subjektus, kurie bendradarbiauja su Organizatoriumi ir Partneriu Konkurso organizacijoje. Taip pat ši nuostata galioja artimiesiems giminaičiams, į kurių gretas įeina sutuoktiniai, broliai ir seserys, giminystės ryšius turintys giminaičiai, palikuonys, ir jų sutuoktiniai, asmenys, kurie yra susiję įsivaikinimo ryšiais ir asmenys, kurie gyvena kartu.

2.9 Kiekvienas atvejis, kuris turės Nuostatų pažeidimo pagrindą, ir bus įvykdytas iš dalyvio pusės, reikš pašalinimą iš tolimesnio dalyvavimo Konkurse.

2.10 Dalyviams nėra leistina komentaruose skelbti turinio, kuris pažeidžia taikomų teisės aktų arba trečiųjų asmenų teises, vulgarią propagandą arba

turinčią smurto pagrindo.

2.11 Užsakydami kelionę, Dalyviai automatiškai sutinka su esamomis sąlygomis.

3. Apdovanojimas

3.1 Konkurso dalyvis kurio užsakymą patvirtins partneris vairuotojas, gaus vieną dovanų čekį, kurio vertė bus 20 €. Kuponą galima bus iškeisti į bet kurį esamą produktą “Gera Dovana” internetinėje, arba ne, parduotuvėje. “Gera Dovana” kuponai galios 12 mėn., nuo 30 d. Balandžio 2019 m.

3.2 “Gera Dovana” čekiai ir jų pristatymas bus nemokamas. smurto pagrindo.

4. Skundo procedūros

4.1. Kiekvienas dalyvis turi teisę pateikti skundą susijusi su Konkursu.

4.2. Skundai susiję su Konkursu turi būti pateikti elektroniniu būdu, išsiųsti per kontaktų formą Organizatoriui: per Uber paskyrą arba per help.uber.com.

4.3. Skundai gali būti pateikti per 7 kalendorines dienas nuo Konkurso baigties dienos.

4.4. Skunde turi būti įtrauktas vardas, pavardė skundo pateikėjo adresas korespondencijai ir skundo priežasčių paaiškinimas.

4.5. Prizai priklausomai nuo prieinamumo bus padovanoti pirmiems 50 dalyvių, kurie sėkmingai užsakys kelionę, kaip nurodyta sąlygose.

5.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šios nuostatos yra pasiekiamos Organizatoriaus ofise ir interneto svetainėje https://www.uber.com/lt/blog/mothersday/

5.2. Pagrįstais atvejais Organizatorius pasilieka teisę daryti pokyčius Nuostatuose, įrodant, kad pakeitimai nepažeidžia Dalyvių teisių Nuostatų pagrindų. Pakeitimai bus vykdomi Nuostatų priedų būdu, pažymėtu sekančiu numeriu ir data ir nepažeis dalyvavimo sąlygų Konkurse.

5.3 Dalyviai gaus elektroninio laiško pranešimą apie Konkurso pabaigą ir pakeitimus taisyklėse.

5.4. Organizatorius nėra atsakingas tuo atveju, jeigu neįmanoma susisiekti su Dalyviu dėl melagingų ar klaidingų duomenų pateikimo – tokiu atveju prizas pasilieka išimtinai Organizatoriaus dispozicijai.

5.5. Organizatorius nėra atsakingas už techninius nesklandumus Facebook tinklalapyje.

5.6. Tuo atveju jeigu Dalyvis pažeidžia Nuostatas, Vertinimo komisija pasirinkta Organizatoriaus gali pašalinti Dalyvį bet kuriame etape iš Konkurso.

5.7. Taisyklėse nenumatytais atvejais taikomos Civilinio kodekso nuostatos.

5.8.    Konkursas nėra remiamas, palaikomas ar vadovaujamas Facebook interneto svetainės ar kitų susijusių bendrovių. Visi klausimai, komentarai, skundai ir skundai susiję su Konkursu turėtų būti nukreipiami pas Organizatorių, ir jokiu atveju ne pas savininkus ar administratorius Facebook interneto svetainės. Dalyviai atleidžia Facebook interneto svetainę nuo atsakomybės ar žalos susijusios su Konkursu.

5.9. Organizatoriaus ir Dalyvių teisės ir įsipareigojimai yra nurodytos šiuose Konkurso Nuostatuose ir atitinka teisinėms nuostatoms. Visa informacija apie konkursą yra pasiekiama reklaminėje medžiagoje tik dėl informacinių tikslų.