ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
అధికార పరిధి:
యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్
భాష:
ఆంగ్లం (యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్)