ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಚಾಲಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

Uber ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ನಿಮ್ಮ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದೀಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ.

ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭ

Convert your private car into a commercial vehicle

And get ready to use it to make money

 • Why do you need to convert you private car into a commercial car?

  By regulation, every car in India that operates as a commercial car, has to have a commercial license.

 • How long the conversion process can take?

  The time varies from city to city, but usually it takes 7 to 30 days. Find the details for your city in the link below:

 • How much does it cost?

  The price varies from city and car model. Conversion can cost from Rs 4.000 to Rs. 24.000. Find the details for your city in the link below:

  Details per city
1/3
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಮೇಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ನಗರವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಆಗಿರಿ