Please enable Javascript
Skip to main content

Vehicle requirements in Croatia

Which car is right for you? Make sure it meets the vehicle requirements in Croatia, and remember that you’ll make more money if you keep your costs low.

Your vehicle must-haves

To be able to drive using Uber, the vehicle must meet the proper requirements listed below per category.

Mandatory

 • Car engine is Euro 6 compliant or newer
 • 4-door sedan
 • Good condition [with no cosmetic damage]
 • Taxi sign on the rooftop
 • Taxi sticker on the side of a car

Eligible vehicles list

Find the vehicle makes and models that are eligible to drive with Uber in your city.

Vehicle options in Croatia

UberX

Availibility: Zagreb, Croatian coast (Dubrovnik, Split, Zadar, Šibenik, Novalja, Rijeka, Istra), Osijek

The majority of riders choose UberX. You can use most recent models to drive with UberX in Croatia.

Additional requirements

 • 4-door sedan in good condition
 • Seats at least 4 passengers in addition to the driver
 • Working windows and air conditioning
 • Car engine is Euro 6 compliant or newer

UberXL

Availability: Zagreb

 • More spacious vehicles that can carry up to 6 people in one single ride
 • Car engine is Euro 6 compliant or newer

Uber Comfort

Availability: Zagreb, Croatian coast (Dubrovnik, Split, Pula)

 • More spacious and higher-class vehicle
 • Driver must have at least 250 completed trips
 • Driver must have an average rate of 4.9 or above
 • Before requesting a ride, riders can convey to you whether they prefer the temperature in the vehicle to be cold, cool, warm or hot, or whether they are in the mood to talk while riding or not.
 • Car engine is Euro 6 compliant or newer
 • Maximum 350.000 km

Uber Black

Availability: Zagreb | Premium cars with the best drivers

 • Spacious vehicles with 5 or more doors
 • Seats for 4 passengers
 • Car of black/dark color
 • Vehicle in great condition
 • Car engine is Euro 6 compliant or newer
 • At the moment of booking an Uber Black trip, riders will have an option to express their preferences for that trip - if they like the temperature in the vehicle to be cold, cool, warm or hot, choose if they prefer to chat or want a silent trip and if they are carrying any luggage or not.

Potrebni dokumenti u vozilu

Svaki vozač na Uber platformi, u svakom trenutku, u svom vozilu mora imati sve potrebne dokumente.

Što sve morate imati u vozilu?

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („ZPCP“) izričito je propisano da se u vozilu moraju držati samo tri vrste dokumenta – kopija licencije, kopija dozvola i SSO svjedodžba o početnoj izobrazbi vozača. Isto tako, propisi za čiju provedbu su nadležna druga ministarstva, odnosno inspekcije propisuju još neke dokumente koje je potrebno imati u vozilu (osobni dokument, prometna dozvola, vozačka dozvola, polica osiguranja, naljepnica „bez računa se ne računa“, oznaka za provođenje videonadzora).

  • Osobna iskaznica
  • Vozačka dozvola
  • Licencija za obavljanje usluga autotaksi prijevoza
   • Nije potreban original licencije, već samo obična kopija licencije u svakom vozilu prijevoznika (društva/obrta)
  • Obična kopija dozvola (za svaki grad/općinu u kojoj se prikupljaju putnici)
   • potrebno imati u svakom vozilu partnera putem kojeg se obavlja prijevoz, dok je original isto kao i licenciju potrebno držati u sjedištu društva/obrta
  • Dokument kojim je definiran radni odnos unutar tvrtke/obrta (za većinu partnera-vozača taj odnos bi trebao biti reguliran ugovorom o radu)
  • Kopija obrtnice ili izjave o osnivanju tvrtke gdje se vidi vlasnik i djelatnost ili aktivni izvadak iz sudskog registra za društvo (može se jednostavno preuzeti sa Internet stranice sudskog registra, s ove poveznice)
  • Potpuni ugovor između Partner tvrtke i Ubera
  • Dokument kojim se regulira korištenje automobila unutar tvrtke/obrta
  • Polica osiguranja
  • Dokaz o stručnoj osposobljenosti vozača
  • Odluka o blagajničkom maksimumu
  • Naljepnica o obvezi fiskaliziranja računa (Bez računa se ne računa)
  • Interni akt o numeriraju računa (ovaj akt definira način numeriranja računa, oznake poslovnog prostora, naplatnog uređaja i operatere)- prelaskom na digitalnu fiskalizaciju samo je jedan poslovni prostor za sva vozila
  • Blagajna (npr. kuverta) za vožnje plaćene gotovinom
  • Oznaka videonadzora prostora vozila
   • Ukoliko se u vozilu provodi videonadzor, prijevoznici time prikupljaju osobne podatke te tada u vozilu mora biti uočljivo istaknuta naljepnica/oznaka da je prostor pod videonadzorom (na oznaci moraju biti istaknuti još i podaci o nazivu voditelja obrade osobnih podataka (partner, obrt/društvo) i kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka), sve u skladu s primjenjivim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka (GDPR).

Vehicle solutions

No matter how you plan to drive, we can help you find a car that’s right for you. Discover the range of options available to you.

Get more from Uber

 • Get support

  Let’s make every Uber trip hassle-free. Our support pages can help you set up your account, get started with the app, adjust fares, and much more.

 • Contact Uber

  Got questions? Get answers. Enjoy personal support at an Uber Greenlight Hub in Zagreb and other cities in Croatia.

 • Partner Protection

  Partner Protection helps protect you from the cost of accidents or life events, and is provided at no cost to all eligible independent driver partners.

1/3

The information provided on this web page is intended for informational purposes only and may not be applicable in your country, region, or city. It is subject to change and may be updated without notice.