Preskoči na glavni sadržaj
Uber

Reci nam svoju lokaciju

Unesi ime najbližeg grada kako bismo lakše prikazali ispravnu lokaciju na tvojem području

Odaberi jezik

UberBOAT u Splitu, Dubrovniku i okolnim otocima

U nastavku pronađite detaljne upute o prijavi dokumenata, ali i cijene za UberBOAT.

Ukoliko se još niste prijavili za UberBOAT skippera/kapetana

Prijavite se za vožnju

Prijava

  • Posjetite uber.com i upišite svoje podatke
  • Prilikom registracije odaberite uslugu “UberBOAT”
  • Priložite jasnu sliku prednje strane osobne iskaznice vlasnika poduzeća
  • Nakon toga ćete se moći logirati u vaš profil na partners.uber.com

Prilaganje dokumenata

Posjetite “Profil” pa na “Upravljanje dokumentima”

Dodajte sljedeće dokumente:

-Osobna iskaznica vlasnika tvrtke- u slučaju da nije prethodno dodana

-Izvod iz kaznene evidencije tj. potvrda o nekažnjavanju

-Izjava o osnivanju tvrtke/Obrtnica

-Dozvola za Voditelja brodice C kategorije

-Dodatna polica osiguranja za tvrtku ili brodicu - ukoliko imate dodatnu policu osiguranja za Vašu tvrtku (odgovornosti ili slično)

Dodavanje skippera/kapetana

Svaki skipper tj. kapetan koji će voziti u Vašoj tvrtci treba imati otvoren vlastiti Uber profil

Profile svojim kapetanima možete otvoriti na “Flota” potom na “Vozači” gdje trebate pronaći “Dodaj novoga vozača”

Za svakoga kapetana upišite podatke koji se traže, a to su: Ime i prezime, Email (ujedno i korisničko ime za pristupanje Uber računu), Lozinka, Broj telefona

Na idućem koraku, za svakog kapetana trebate staviti dokumente. Potrebni dokumenti su: Osobna iskaznica, Izvod iz kaznene evidencije tj. potvrda o nekažnjavanju, Dozvola za Voditelja brodice C kategorije

Ponovite korake 1-4 za svakog kapetana

Dodavanje brodica

Dodavanje brodica Prijavite u sustav sve brodice koje imate. To možete napraviti na “Profil” pa na Vozila Dodajte svaku pojedinačnu brodicu i upišite podatke: Marka (ovdje je potrebno izabrati “Uber”), Model, Godina proizvodnje, Registracija (mora biti registriran za gospodarske namjene), Boja brodice Na idućem koraku, za svaku brodicu trebate staviti dokumente. Potrebni dokumenti su: Dozvola za plovidbu brodice, Polica osiguranja (uslikajte na jednoj jasno vidljivoj fotografiji sve police osiguranja koje su vezane za taj brod) Ponovite korake 1-4 za svaku brodicu

Cijene za uslugu UberBOAT

UberBOAT će se nuditi kroz dvije zasebne usluge, transfer od kopna do otoka ili obrnuto, te kao poludnevna ili cjelodnevna avantura. Primjerice transfer od Splita do Hvara (ili obrnuto) nudit će se po fiksnoj cijeni od 2600 HRK na gliseru za do osam osoba.

Druga opcija je najam glisera za poludnevnu ili cjelodnevnu avanturu s kojom će korisnici moći otići na izlet do obližnjih otoka. Polazišne točke za tu uslugu bit će Split, Dubrovnik i okolni otoci. Cijena izletničke opcije ovisit će o prijeđenim miljama i trajanju avanture.

Cijene za UberBOAT:

Start: 330

Cijena po kilometru (nautičkoj milji): 29 (33)

Cijena po minuti: 2.6

Minimalna cijena i naknada za otkazivanje: 330

*Sve navedene cijene su u HRK s uključenim PDV-om

Spremni ste početi voziti na Uber platformi?

REGISTRIRAJTE SE