Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μειώστε τη δουλειά που απαιτείται για τις επαγγελματικές διαδρομές.

Έναρξη

Ευκολότερες επαγγελματικές διαδρομές για όλους

Σημείο διαχείρισης μετακινήσεων

Μια πιο ομαλή εμπειρία μετακίνησης

Υποστήριξη για εσάς και την ομάδα σας

Απλή διαχείριση ομαδικών μετακινήσεων

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία ανάλυσης δαπανών

Καλύτερος έλεγχος, σε ένα σημείο

Η Zoom χρησιμοποιεί Uber για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της παγκοσμίως.

Δείτε τη μελέτη περίπτωσης

Αξιοποιήστε το Uber στην επιχείρησή σας

Έναρξη