Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Shenlong Wang

Recent publications

Efficient Graph Generation with Graph Recurrent Attention Networks

Διαβάστε περισσότερα

Exploiting Sparse Semantic HD Maps for Self-Driving Vehicle Localization

Διαβάστε περισσότερα

Identifying Unknown Instances for Autonomous Driving

Διαβάστε περισσότερα

DSIC: Deep Stereo Image Compression

Διαβάστε περισσότερα

DeepPruner: Learning Efficient Stereo Matching via Differentiable PatchMatch

Διαβάστε περισσότερα

Convolutional Recurrent Network for Road Boundary Extraction

Διαβάστε περισσότερα

Learning to Localize Through Compressed Binary Maps

Διαβάστε περισσότερα

Deep Rigid Instance Scene Flow

Διαβάστε περισσότερα

Deep Multi-Sensor Lane Detection

Διαβάστε περισσότερα

Learning to Localize Using a LiDAR Intensity Map

Διαβάστε περισσότερα

Deep Continuous Fusion for Multi-Sensor 3D Object Detection

Διαβάστε περισσότερα

Deep Parametric Continuous Convolutional Neural Networks

Διαβάστε περισσότερα

TorontoCity: Seeing the World with a Million Eyes

Διαβάστε περισσότερα

Find Your Way by Observing the Sun and Other Semantic Cues

Διαβάστε περισσότερα