Uber by nebyl tím, čím je, bez řidičů a kurýrů. Postupně jsme ale na tuto skutečnost poněkud pozapomněli. Příliš intenzivně jsme se zaměřovali na růst a nevěnovali jsme dostatek pozornosti lidem, kteří tento růst umožňují. Řidiče jsme nazývali „partnery“, ale ne vždy jsme se k nim jako k partnerům chovali. Protože důležitou součástí toho, být dobrým partnerem, je umět naslouchat.

 

Od řidičů se dozvídáme, že si cení svobody, kdy jsou svým vlastním pánem a mohou se sami rozhodovat, jestli budou jezdit, kdy a kam. Řidiči nám ale také často říkají, že chtějí více jistoty a klidu – životní peripetie jako jsou úrazy, nemoci nebo narození potomka, by s sebou neměly nést obavy z finančního zajištění.

 

Dnes oznamujeme, že se chystáme poskytovat pojistné krytí různého typu včetně pojištění pro případ nemoci či úrazu nebo pojištění pro vyplácení rodičovského příspěvku řidičům, které bude řidičům v České republice a v rámci celé Evropy k dispozici při spolupráci se společností Uber, ať už právě jezdí či nikoli. Náš revoluční pojistný program Partner Protection, který přinášíme v partnerství s celosvětově známou a důvěryhodnou pojišťovnou AXA, bude plně hrazen společností Uber bez jakýchkoli poplatků ze strany řidičů či kurýrů.

 

Program Partner Protection byl navržen tak, aby partnerským řidičům Uber poskytl jistotu, zároveň ale zachoval flexibilitu, které si tolik cení. Jsme přesvědčeni, že partnerští řidiči si zaslouží ochranu v případech, kdy se věci v životě (nebo v práci) nevyvíjejí, jak by měly, ať už dojde na nemoc, zranění či předvolání k soudu.

 

Tento nový produkt kryje všem oprávněným partnerským řidičům v Evropě významné náklady či ztrátu příjmů související s nehodou či zraněním, k nimž dojde při jízdě. Poskytuje rovněž ochranu pro případ významných životních událostí, k nimž dojde mimo jízdu, jako je závažné onemocnění, zranění, rodičovství, nebo předvolání k soudu. Souhrnné informace o pojistném krytí naleznete zde.

 

Partnerskému řidiči vzniká nárok na pojištění událostí vzniklých mimo jízdu, pokud v předchozích osmi týdnech uskutečnil 150 jízd; partnerský kurýr služby Eats musí mít pro dosažení nároku splněno v předchozích osmi týdnech alespoň 30 doručení.  

 

Program Partner Protection bude spuštěn od 1. července 2018 a okamžitě se bude vztahovat na více než 150 000 nezávislých partnerů Uber v celé Evropě.

 

Program Partner Protection představuje důležitý krok směrem k řešení některých nejvýznamnějších obav nezávislých partnerských řidičů, kteří spoléhají na Uber. Nepřestáváme však naslouchat. I nadále budeme dělat vše pro to, aby na naší cestě s Uberem byl hlas našich řidičů i kurýrů vždy slyšet.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím:

Miroslava Jozová, tel.: 603 280 825, miroslava@uber.com