Поради решението на Комисията за защита на конкуренцията, с огромно съжаление ви съобщаваме, че услугата UberX e временно спряна в София.

Десетки хиляди хора вече избраха Uber като безопасен, надежден и достъпен начин за придвижване в града. Ползите от услугата ни за споделени пътувания наскоро бяха потвърдени и от проучване на Асоциация „Активни потребители“. Резултатите са поредното доказателство, че Uber е по-добрата алтернатива по цена и което е по-важното – по качество.

Ние вярваме във Вашето право на избор. Вярват и органите за защита на конкуренцията в ЕС, включително тези в Германия, Дания, Норвегия, Франция, Италия и Финландия. Българската комисия за защита на конкуренцията обаче е на коренно противоположно мнение.

Наличието на повече избор е от огромна полза за обществото като цяло, ако и да създава затруднения на съществуващите конюктурни интереси. По-големият избор винаги води до по-добро качество и по-ниски цени на услугите.

Комисията за защита на конкуренцията интерпретира по свой начин регулации от миналият век. Регулации, които дори не са си представяли споделени пътувания чрез мобилни приложения.  Ясно е че има нужда от нови правила, които да отразят настоящата ера на иновации. Властта и изборът дали това да се случи са в ръцете на нашето правителство.

Подпишете петицията и изпратете съобщение на правителството:

  • ДА на иновациите
  • ДА на нови регулации
  • ДА на правото на избор
ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА ТУК

#SofiaNeedsUber

Uber Love,

Екипът в София