Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Uber a dostupnosť

Cestujúci so zdravotným postihnutím

Bezhotovostné platby

Preprava na vyžiadanie

Vopred stanovená cena

Antidiskriminačné pravidlá

Pravidlá o preprave zvierat so špeciálnym výcvikom

Zdieľaj odhadovaný času príchodu a svoju polohu

Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou

Vozidlá s vybavením

Dostupné po celom svete

Nepočujúci alebo nedoslýchaví cestujúci

Cestujúci s potrebou asistencie

Zákazníci Uber Eats so zdravotným postihnutím

Zákazníci s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku

Nepočujúci alebo nedoslýchaví zákazníci

Vodiči so zdravotným postihnutím

Vodiči s obmedzenou pohyblivosťou

Nepočujúci alebo nedoslýchaví vodiči

Produktové funkcie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých vodičov

Aktivácia týchto funkcií v aplikácii

Blikajúca žiadosť o cestu

Namiesto volaní iba textové správy

Výzva na cieľové miesto cestujúceho

Pomôžeme ti

Pomoc a podpora

Zdroje pre vodičov