דילוג לתוכן הראשי
Uber
Uber

לנסוע בבטחה

תכנון נסיעה בטוחה יותר

בדיקות מיון לנהגים

אפשרויות שיעזרו לשמור על בטיחותך

קהילה מכילה

לשמור על שקט נפשי

לחצן מצוקה

תמיכה באירועים 24/7

שיתוף הנסיעה שלי

מרכז הבטיחות

דירוגים בשני הכיוונים

מעקב דרך GPS

הפיכת מספר הטלפון לאנונימי

ביטוח בכל נסיעה

לבדוק את הנסיעה, כל פעם

שלב 1

שלב 2

שלב 3

חיזוק הקהילה שלנו

לעיון בקווים המנחים של הקהילה

נסיעות בטוחות יותר למען כולם

קשר עם מועצה מייעצת בענייני בטיחות

שיתוף פעולה עם נציגים האמונים על בטיחות הציבור

תמיכה בפעולות סיוע באזורי אסון

מידע נוסף על בטיחות

בטיחות הנהגים

מידע נוסף

המחויבות שלנו לבטיחות

בטיחות